Tìm tài liệu

Quan li giao duc Mam non

Quản lí giáo dục Mầm non

Upload bởi: livefreedom234

Mã tài liệu: 127187

Số trang: 22

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Giáo dục mầm non

Info

Trên lộ trình phát triển của đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã khẳng định và chỉ ra những bước đi cho sự phát triển Giáo dục – Đào tạo và Khoa học – Công nghệ là “quốc sách hàng đầu” trong sự nghiệp đổi mới (Văn kiện Đại hội VII); là “khâu đột phá” phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (Văn kiện Đại hội VIII); là “nền tảng và động lực” cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa (Văn kiện Đại hội IX) để từng bước phát triển kinh tế tri thức. Chiến lược Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2001-2010 đã chỉ rõ: Quản lí giáo dục là khâu đột phá trong 7 giải pháp lớn. Quản lí giáo dục và đào tạo phải có cách tiếp cận mới: cách tiếp cận đa dạng hóa kết hợp với phân hóa đi đôi với tiếp cận hệ thống và công nghệ hóa quá trình quản lí giáo dục, đa dạng hóa trong sự thống nhất và hiện đại hóa. Trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, giáo dục và đào tạo có những sứ mạng, nhiệm vụ phù hợp với những đặc trưng của giai đoạn đó, cho nên người cán bộ quản lí nhất thiết phải là người được đơn vị tin cậy và quý trọng để tạo được sức mạnh của việc quản lí; tính hiệu quả của việc thực hiện nhiệm vụ; không khí đồng thuận của tập thể; khả năng thích ứng nhạy bén của đơn vị đối với môi trường xung quanh.

Là khâu đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, mục tiêu của giáo dục mầm non là: “giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào học lớp một” ( Điều 22- luật giáo dục 2005). Để có thể thực hiện được mục tiêu này cần nhiều điều kiện, yếu tố như xây dựng được nội dung, chương trình, phương pháp biện pháp giáo dục phù hợp và cần có các phương tiện trang thiết bị phục vụ quá trình chăm sóc- nuôi dạy trẻ…Một trong những điều kiện tiên quyết giúp giáo dục mầm non phát triển chính là khâu quản lí. Chất lượng quản lí trường mầm non ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực hiện mục tiêu giáo dục của trường.

Kết cấu đề tài:

I. Phân tích tình huống quản lí của hiệu trưởng và giáo viên mầm non.

II. Một số đánh giá về công tác quản lí của hiệu trưởng trường mầm non Hoa hồng – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội qua thực tế tại trường.

III. Đề cương kế hoạch năm học 2009-2010 trường mầm non

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • BTĐK chuyên đề “Quản lí GDMN”

  MỞ ĐẦU

   

                Trên lộ trình phát triển của đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã khẳng định và chỉ ra những bước đi cho sự phát triển Giáo dục – Đào tạo và Khoa học – Công nghệ là “quốc sách hàng đầu” trong sự nghiệp đổi mới(Văn kiện Đại hội VII); là “khõu đột phỏ” phục vụ công nghiệp húa, hiện đại húa (Văn kiện Đại hội VIII); là “nền tảng và động lực” cho công nghiệp húa, hiện đại húa (Văn kiện Đại hội IX) để từng bước phát triển kinh tế tri thức. Chiến lược Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2001 - 2010 đã chỉ rõ: Quản lí giáo dục là khâu đột phá trong 7 giải pháp lớn. Quản lí giáo dục và đào tạo phải có cách tiếp cận mới: cách tiếp cận đa dạng húa kết hợp với phân húa đi đôi với tiếp cận hệ thống và công nghệ húa quá trình quản lí giáo dục, đa dạng húa trong sự thống nhất và hiện đại húa. Trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, giáo dục và đào tạo có những sứ mạng, nhiệm vụ phù hợp với những đặc trưng của giai đoạn đó, cho nên người cán bộ quản lí nhất thiết phải là người được đơn vị tin cậy và quý trọng để tạo được sức mạnh của việc quản lí; tính hiệu quả của việc thực hiện nhiệm vụ; không khí đồng thuận của tập thể; khả năng thích ứng nhạy bén của đơn vị đối với môi trường xung quanh.

                Là khâu đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, mục tiêu của giáo dục mầm non là: “giỳp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào học lớp một” ( Điều 22- luật giáo dục 2005). Để có thể thực hiện được mục tiêu này cần nhiều điều kiện, yếu tố như xây dựng được nội dung, chương trình, phương pháp biện pháp giáo dục phù hợp và cần có các phương tiện trang thiết bị phục vụ quá trình chăm sóc- nuôi dạy trẻ…Một trong những điều kiện tiên quyết giúp giáo dục mầm non phát triển chính là khâu quản lí. Chất lượng quản lí trường mầm non ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực hiện mục tiêu giáo dục của trường.

  Phan Vũ Quỳnh Nga – Cao học K18 GDMN             

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Quản lí giáo dục Mầm non
 • Quản lí giáo dục Mầm non
 • Quản lí giáo dục Mầm non
 • Quản lí giáo dục Mầm non
 • Quản lí giáo dục Mầm non
 • Quản lí giáo dục Mầm non
 • Quản lí giáo dục Mầm non
 • Quản lí giáo dục Mầm non
 • Quản lí giáo dục Mầm non
 • Quản lí giáo dục Mầm non
 • Quản lí giáo dục Mầm non
 • Quản lí giáo dục Mầm non
 • Quản lí giáo dục Mầm non
 • Quản lí giáo dục Mầm non
 • Quản lí giáo dục Mầm non

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Giáo dục mầm non

Upload: ngochaiha_90

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 6475
Lượt tải: 22

Giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ Mầm non

Upload: huyquyet14

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 10178
Lượt tải: 42

Vai trò của gia đình đối với việc giáo dục ...

Upload: thunguyen2711

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 2085
Lượt tải: 17

Môt số biện pháp giáo dục trẻ mầm non bảo vệ ...

Upload: abantincay

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 33279
Lượt tải: 286

Giáo án thi tốt nghiệp sư phạm mầm non

Upload: dxpstock

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 2699
Lượt tải: 26

Khai thác yếu tố con người nâng cao năng ...

Upload: hopphat_quocte

📎 Số trang: 56
👁 Lượt xem: 1517
Lượt tải: 16

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: phongtin_phongtin

📎 Số trang: 117
👁 Lượt xem: 1808
Lượt tải: 25

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: quoctan91

📎 Số trang: 124
👁 Lượt xem: 1078
Lượt tải: 17

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: sigiao77

📎 Số trang: 124
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: cpchuyen

📎 Số trang: 124
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: kebanchua

📎 Số trang: 117
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: virgopearl3078

📎 Số trang: 117
👁 Lượt xem: 1206
Lượt tải: 24

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Quản lí giáo dục Mầm non

Upload: livefreedom234

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 2571
Lượt tải: 21

CHUYÊN MỤC

Sư phạm Giáo dục mầm non
Quản lí giáo dục Mầm non Trên lộ trình phát triển của đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã khẳng định và chỉ ra những bước đi cho sự phát triển Giáo dục – Đào tạo và Khoa học – Công nghệ là “quốc sách hàng đầu” trong sự nghiệp đổi mới (Văn kiện Đại hội VII); là “khâu đột phá” docx Đăng bởi
5 stars - 127187 reviews
Thông tin tài liệu 22 trang Đăng bởi: livefreedom234 - 21/03/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/03/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Quản lí giáo dục Mầm non