Tìm tài liệu

 

Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi ...

📎 Số trang: | Số trang: 196
👁 Xem: 1127
Tải: 16

Đăng bởi: thanh_cao55

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đưa sở hữu trí tuệ vào ...

📎 Số trang: | Số trang: 188
👁 Xem: 822
Tải: 16

Đăng bởi: trungdqnamdinh

Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học ...

📎 Số trang: | Số trang: 172
👁 Xem: 636
Tải: 16

Đăng bởi: nguyenha83hy

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao kiến thức giáo dục đạo ...

📎 Số trang: | Số trang: 169
👁 Xem: 459
Tải: 16

Đăng bởi: bi04virgo

Luận văn về Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục để ...

📎 Số trang: | Số trang: 160
👁 Xem: 1930
Tải: 19

Đăng bởi: buiducphi

Xã hội hóa giáo dục là một tư tưởng chiến lược được Đảng và Nhà ...

📎 Số trang: | Số trang: 159
👁 Xem: 698
Tải: 16

Đăng bởi: tocngan_1601

Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát ...

📎 Số trang: | Số trang: 157
👁 Xem: 634
Tải: 16

Đăng bởi: giomuathu

Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát ...

📎 Số trang: | Số trang: 157
👁 Xem: 1224
Tải: 16

Đăng bởi: vmtruong

Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát ...

📎 Số trang: | Số trang: 157
👁 Xem: 383
Tải: 16

Đăng bởi: hongminhpre

Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát ...

📎 Số trang: | Số trang: 157
👁 Xem: 411
Tải: 16

Đăng bởi: hong_thien_bao

Một số biện pháp cải tiến công tác quản lý hoạt động NCKH của ...

📎 Số trang: | Số trang: 153
👁 Xem: 581
Tải: 17

Đăng bởi: hbgianga7

Một số biện pháp cải tiến công tác quản lý hoạt động NCKH của ...

📎 Số trang: | Số trang: 151
👁 Xem: 735
Tải: 17

Đăng bởi: vanmanh

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học ...

📎 Số trang: | Số trang: 150
👁 Xem: 460
Tải: 17

Đăng bởi: prosper1368

Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở huyện ...

📎 Số trang: | Số trang: 149
👁 Xem: 587
Tải: 16

Đăng bởi: nmduc92

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học ...

📎 Số trang: | Số trang: 148
👁 Xem: 31
Tải: 16

Đăng bởi: lethanh1181

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Thuc trang quan ly co so vat chat trang thiet bi giao duc tre trong truong mam non Xuan Lam - Tinh Gia - Thanh Hoa

Thực trạng quản lý cơ sở vật chất trang ...

Đăng bởi: duchoang07

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 9770
Lượt tải: 45

Tieu luan tinh huong khi giao vien chu nhiem va tap the lop chu nhiem co su bat hoa 1

Tiểu luận tình huống khi giáo viên chủ nhiệm ...

Đăng bởi: thanhbye

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 3484
Lượt tải: 45

Quan ly co so vat chat va thiet bi day hoc o truong THPT Phan Boi Chau, huyen Krong Nang, tinh Dak Lak. Thuc trang va giai phap

Quản lý cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ở ...

Đăng bởi: lovejourney2003

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 6759
Lượt tải: 42