Tìm tài liệu

SU DUNG VA KET HOP LINH HOAT GIUA DO DUNG DAY HOC VA KI THUAT DAY HOC NHAM TAO HUNG THU HOC TAP MON MI THUAT O HOC SINH THCS

SỬ DỤNG VÀ KẾT HỢP LINH HOẠT GIỬA ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN MĨ THUẬT Ở HỌC SINH THCS

Upload bởi: bantinhcadautien_2@yahoo.com

Mã tài liệu: 643805

Số trang: 12

Định dạng: docx

Dung lượng file: 36 Kb

Chuyên mục: Sư phạm mỹ thuật

Info

Mục đích của nền giáo dục chúng ta là đào tạo những con người phát triển nhiều mặt (Đức – Trí – Thể - Mỹ - Lao động) hài hòa cân đối ở các mặt. Nếu thiếu một trong các mặt đó thì việc đào tạo đó sẽ mất cân đối.

  Thực hiện nhiệm vụ giáo dục cái đẹp phải thông qua nhiều hoạt động, nhiều môn học, trong đó môn Mỹ thuật có một vị trí quan trọng. Nó là môn cơ sở của Mỹ dục – môn Mỹ thuật chỉ ra những quan điểm, những tiêu chuẩn của cái đẹp. Vì vậy, môn Mỹ thuật từ lâu đã là một môn học chính thức trong chương trình giảng dạy ở các trường phổ thông, nó gắn bó chặt chẽ với các môn học khác để đào tạo chất lượng giáo dục

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • SỬ DỤNG VÀ KẾT HỢP LINH HOẠT GIỬA ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN MĨ THUẬT Ở HỌC SINH THCS
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • SỬ DỤNG VÀ KẾT HỢP LINH HOẠT GIỬA ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN MĨ THUẬT Ở HỌC SINH THCS
 • SỬ DỤNG VÀ KẾT HỢP LINH HOẠT GIỬA ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN MĨ THUẬT Ở HỌC SINH THCS
 • SỬ DỤNG VÀ KẾT HỢP LINH HOẠT GIỬA ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN MĨ THUẬT Ở HỌC SINH THCS
 • SỬ DỤNG VÀ KẾT HỢP LINH HOẠT GIỬA ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN MĨ THUẬT Ở HỌC SINH THCS
 • SỬ DỤNG VÀ KẾT HỢP LINH HOẠT GIỬA ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN MĨ THUẬT Ở HỌC SINH THCS
 • SỬ DỤNG VÀ KẾT HỢP LINH HOẠT GIỬA ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN MĨ THUẬT Ở HỌC SINH THCS
 • SỬ DỤNG VÀ KẾT HỢP LINH HOẠT GIỬA ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN MĨ THUẬT Ở HỌC SINH THCS
 • SỬ DỤNG VÀ KẾT HỢP LINH HOẠT GIỬA ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN MĨ THUẬT Ở HỌC SINH THCS
 • SỬ DỤNG VÀ KẾT HỢP LINH HOẠT GIỬA ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN MĨ THUẬT Ở HỌC SINH THCS
 • SỬ DỤNG VÀ KẾT HỢP LINH HOẠT GIỬA ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN MĨ THUẬT Ở HỌC SINH THCS
 • SỬ DỤNG VÀ KẾT HỢP LINH HOẠT GIỬA ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN MĨ THUẬT Ở HỌC SINH THCS
 • SỬ DỤNG VÀ KẾT HỢP LINH HOẠT GIỬA ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN MĨ THUẬT Ở HỌC SINH THCS

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Vai trò của phương pháp dạy học trực quan ...

Upload: huongcva

📎 Số trang: 40
👁 Lượt xem: 4143
Lượt tải: 27

Lịch sử mĩ thuật thế giới Nghệ thuật kiến ...

Upload: cantonadn

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 6896
Lượt tải: 30

Việc dạy học sinh vẽ tranh đề tài như thế nào

Upload: trieu_phu_vn

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 4181
Lượt tải: 21

Hoa văn hoa Sen trong Mĩ thuật nửa đầu thời ...

Upload: nguyenthidaotien67

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 746
Lượt tải: 17

Mục tiêu, nhiệm vụ nội dung của môn mỹ thuật ...

Upload: dunggoi

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 8323
Lượt tải: 22

Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời kì Hi ...

Upload: dinhvantao1abm

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 826
Lượt tải: 21

Tìm hiểu khả năng thể hiện đường nét hình ...

Upload: nhavietkich

📎 Số trang: 45
👁 Lượt xem: 922
Lượt tải: 16

Giáo dục thị hiếu thẩm mỹ cho học sinh qua ...

Upload: cobanchien

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 937
Lượt tải: 16

Giáo dục thị hiếu thẩm mỹ cho học sinh qua ...

Upload: levu67123

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 1094
Lượt tải: 17

Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam

Upload: minhnp

📎 Số trang: 62
👁 Lượt xem: 2539
Lượt tải: 21

Mỹ thuật phục hưng thế kỷ XVI

Upload: manhope20022003

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 1486
Lượt tải: 17

Tổ chức hoạt động mỹ thuật ngoài trời

Upload: plcamvinh19831

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 531
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

SỬ DỤNG VÀ KẾT HỢP LINH HOẠT GIỬA ĐỒ DÙNG ...

Upload: bantinhcadautien_2@yahoo.com

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 149
Lượt tải: 8

CHUYÊN MỤC

Sư phạm Sư phạm mỹ thuật
SỬ DỤNG VÀ KẾT HỢP LINH HOẠT GIỬA ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN MĨ THUẬT Ở HỌC SINH THCS Mục đích của nền giáo dục chúng ta là đào tạo những con người phát triển nhiều mặt (Đức – Trí – Thể - Mỹ - Lao động) hài hòa cân đối ở các mặt. Nếu thiếu một docx Đăng bởi
5 stars - 643805 reviews
Thông tin tài liệu 12 trang Đăng bởi: bantinhcadautien_2@yahoo.com - 28/10/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/10/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: SỬ DỤNG VÀ KẾT HỢP LINH HOẠT GIỬA ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN MĨ THUẬT Ở HỌC SINH THCS