Tìm tài liệu

Buoc dau nghien cuu anh huong cua mot so yeu to den qua trinh ra re cua 2 dong bach dan PN108 va PN116 bang phuong phap nuoi cay mo te bao va dieu kien huan luyen cay con ngoai moi truong tu nhien

Info

bộ giáo dục và đào tạo viện đại học mở hà nội khoa công nghệ sinh học ------((--(--((------ khóa luận tốt nghiệp đề tài : "bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dềng bạch đàn pn108 và pn116 bằng phương pháp nuôi cấy mễ tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên" giáo viên hướng dẫn : ths. phạm đức huy sinh viên thực hiện : phạm thế phúc lớp : 0801 hà nội - 2012 lời cảm ơn trước hết tôi xin chân thành cảm ơn ths. phạm đức huy - viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy. người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn về mọi mặt trong quá trình nghiên cứu để tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. tôi xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ, kỹ sư của viện nghiên cứu cây nguyên liệu...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh ...

Upload: galaticos_hnvn

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 246
Lượt tải: 8

Điều tra nghiên cứu sự đa dạng về thành phần ...

Upload: vi_kom28

📎 Số trang: 51
👁 Lượt xem: 218
Lượt tải: 14

Điều tra sự đa dạng về thành phần loài côn ...

Upload: zTonyz

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 395
Lượt tải: 1

Điều tra sự đa dạng sinh học của các loài ...

Upload: dungmobiado

📎 Số trang: 48
👁 Lượt xem: 74
Lượt tải: 13

Điều tra thành phần sự đa dạng sinh học của ...

Upload: anhtuan_yzk

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 174
Lượt tải: 7

Tìm hiểu chọn giống vật nuôi và cây trồng

Upload: hoamoclan_hp2001

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 664
Lượt tải: 16

Nghiên cứu động thái biến đổi huỳnh quang ...

Upload: hunganh2902

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 207
Lượt tải: 5

Thử nghiệm chuyển gen GFP trên gà Gallus ...

Upload: ma1rangkhenh

📎 Số trang: 102
👁 Lượt xem: 960
Lượt tải: 16

Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua ...

Upload: Wingchunvnese

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 969
Lượt tải: 16

Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua ...

Upload: thehc79

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 1601
Lượt tải: 17

Đánh giá hiệu quả của một số hệ thống canh ...

Upload: luyenpt01

📎 Số trang: 69
👁 Lượt xem: 1083
Lượt tải: 23

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương ...

Upload: nhocdiep86

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 680
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu ...

Upload: hungptsc

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 148
Lượt tải: 12

CHUYÊN MỤC

Sư phạm Sư phạm sinh học
Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên bộ giáo dục và đào tạo viện đại học mở hà nội khoa công nghệ sinh học ------((--(--((------ khóa luận tốt nghiệp đề tài : "bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dềng bạch đàn pn108 và pn116 bằng phương pháp nuôi doc Đăng bởi
5 stars - 632360 reviews
Thông tin tài liệu 71 trang Đăng bởi: hungptsc - 07/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 07/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn PN108 và PN116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường tự nhiên