Tìm tài liệu

Su dung graph vao day hoc dia li lop 12 THPT

Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT

Upload bởi: wonminhminh

Mã tài liệu: 128521

Số trang: 112

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Sư phạm sinh học

Info

1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là một mục tiêu quan trọng của sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay ở nước ta, trong đó đổi mới phương pháp dạy học được coi là một trong những nhiệm vụ chiến lược. Định hướng chung của việc đổi mới phương pháp dạy học là “Đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các cấp và bậc học, kết hợp tốt học với hành, gắn nhà trường và xã hội. Áp dụng các biện pháp dạy học hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh những năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề”. Với chiến lược là: “Đổi mới và hiện đại hoá phương pháp giáo dục, chuyển từ truyền đạt tri thức thụ động sang hướng dẫn người học chủ động tư duy trong quá trình tiếp cận tri thức, dạy cho người học phương pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách hệ thống và có tư duy phân tích, tổng hợp, phát triển năng lực của mỗi cá nhân; tăng cường tính chủ động, tính tự chủ của học sinh...”[28].. Dựa trên quan điểm trên, trong mấy thập kỷ gần đây, các nhà tâm lí học và các nhà giáo dục học có xu hướng đưa ra những phương pháp khoa học mang tính khái quát cao, có nhiều tiềm năng phát huy cao độ tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh để vận dụng trong dạy và học nhiều môn ở nhà trường.

Lý thuyết Graph là một trong những phương pháp khoa học có tính khái quát cao như thế, graph là lí thuyết toán học, nhưng đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành khoa học, graph cho phép giáo viên quy hoạch được quá trình dạy học tổng quát cũng như từng mặt của nó, thiết kế tối ưu hoạt động dạy và học, điều khiển hợp lí quá trình này tiến tới công nghệ hoá một cách có hiệu quả quá trình dạy học trong nhà trường theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh. Đây là một hướng nghiên cứu quan trọng trong lí luận dạy nói chung và trong dạy học sinh học nói riêng và đây cũng là một gợi ý để thúc đẩy chúng tôi nghiên cứu, tìm hiểu lí thuyết và ứng dụng lí thuyết này vào dạy học sinh học ở trường THPT. Tuy lí thuyết này không phải là vạn năng nhưng chúng ta hy vọng rằng nó sẽ được sử dụng phù hợp với các phương pháp dạy học tích cực khác để đa dạng hoá hoạt động nhận thức và gây hứng thú học tập cho học sinh. Đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường luôn là một đòi hỏi cấp bách của thực tiễn giáo dục, việc sử dụng graph vào dạy học sinh học sẽ tạo điều kiện rộng rãi để mỗi giáo viên có cơ sở tìm tòi phương pháp dạy học mới góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

2. Xuất phát từ thực trạng dạy và học hiện nay

Giờ học sinh học từ trước đến nay vẫn là giảng dạy theo phương pháp truyền thống, học sinh chủ yếu là thụ động trong việc tìm tòi kiến thức có sẵn nên học sinh thiếu tính tích cực, chưa hứng thú học tập môn này. Đặc biệt, sinh học là môn khoa học gắn bó thiết thực với thực tế nhưng học sinh chưa biết áp dụng kiến thức sinh học vào thực tiễn. Mặt khác, sinh học là môn học nghiên cứu các mối quan hệ của các hệ thống sống ở các cấp độ tổ chức khác nhau từ cấp độ phân tử đến cấp độ sinh quyển, các mối quan hệ này có thể diễn đạt dưới dạng Graph. Do đó, việc nghiên cứu tìm cách đưa các phương pháp dạy học nói chung và phương pháp Graph nói riêng vào dạy học sinh học nhằm phát huy tính tích cực và năng lực học tập của học sinh, tạo cho các em có cơ hội để tìm tòi độc lập nhận thức và hệ thống hoá kiến thức là hết sức cần thiết với cốt lõi của đổi mới dạy học là hướng tới hoạt động học tập chủ động chống lại thói quen học tập thụ động của người học. Graph có điểm đặc thù của toán học, nhưng khi sử dụng vào dạy sinh học đã tỏ ra có nhiều ưu điểm nổi trội trong việc rèn luyện tư duy cho học sinh giúp các em hình thành những phẩm chất cơ bản của tư duy, có kĩ năng sử dụng các thao tác tư duy vào học tập và lao động.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn còn có 3 chương:

Chương I: Khái quát về lí thuyết graph và việc vận dụng phương pháp Graph vào quá trình dạy học ở trường THPT.

Chương II: Xây dựng và sử dụng Graph vào dạy học phần sinh thái học 12.

Chương III: Thực nghiệm sư phạm.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • PHẦN I: MỞ ĐẦU

  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

  1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay

  Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là một mục tiêu quan trọng của sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay ở nước ta, trong đó đổi mới phương pháp dạy học được coi là mét trong những nhiệm vụ chiến lược. Định hướng chung của việc đổi mới phương pháp dạy học là Đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các cấp và bậc học, kết hợp tốt học với hành, gắn nhà trường và xã hội. Áp dông các biện pháp dạy học hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh những năng lực tư duy sáng tạo, năng lùc giải quyết vấn đề”. Với chiến lược là: “Đổi mới và hiện đại hoá phương pháp giáo dục, chuyển từ truyền đạt tri thức thụ động sang hướng dẫn người học chủ động tư duy trong quá trình tiếp cận tri thức, dạy cho người học phương pháp tự học, tù thu nhận thông tin một cách hệ thống và có tư duy phân tích, tổng hợp, phát triển năng lực của mỗi cá nhân; tăng cường tính chủ động, tính tự chủ của học sinh...[28]..      Dựa trên quan điểm trên,trong mấy thập kỷ gần đây, các nhà tâm lí học và các nhà giáo dục học có xu hướng đưa ra những phương pháp khoa học mang tính khái quát cao, có nhiều tiềm năng phát huy cao độ tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh để vận dụng trong dạy và học nhiều môn ở nhà trường.

  Lý thuyết Graph là mét trong những phương pháp khoa học có tính khái quát cao như thế, graph là lí thuyết toán học, nhưng đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành khoa học, graph cho phép giáo viên quy hoạch được quá trình dạy học tổng quát cũng như từng mặt của nã, thiết kế tối ưu hoạt động dạy và học, điều khiển hợp lí quá trình này tiến tới công nghệ hoá một cách có hiệu quả quá trình dạy học trong nhà trường theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh. Đây là một hướng nghiên cứu quan trọng trong lí luận dạy nói chung và trong dạy học sinh học nói riêng và đây cũng là một gợi ý để thúc đẩy chúng tôi nghiên cứu, tìm hiểu lí thuyết và ứng dụng lí thuyết này vào dạy học sinh học ở trường THPT. Tuy lÝ thuyết này

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT
 • Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Sử dụng phương pháp Graph để dạy học phần di ...

Upload: Diepnaga

📎 Số trang: 117
👁 Lượt xem: 1062
Lượt tải: 16

sử dụng phương pháp Graph trong dạy học phần ...

Upload: Xlighl

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 1609
Lượt tải: 16

sử dụng phương pháp Graph trong dạy học phần ...

Upload: yaproho

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 1973
Lượt tải: 22

Vận dụng tiếp cận hằng số sinh học trong dạy ...

Upload: trungsb2005

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 823
Lượt tải: 16

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương ...

Upload: bangcai94

📎 Số trang: 110
👁 Lượt xem: 658
Lượt tải: 16

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương ...

Upload: lineangel

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 649
Lượt tải: 19

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử Chương ...

Upload: october2316

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 605
Lượt tải: 16

Thử nghiệm chuyển gen GFP trên gà Gallus ...

Upload: ma1rangkhenh

📎 Số trang: 102
👁 Lượt xem: 913
Lượt tải: 16

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương ...

Upload: nhocdiep86

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 644
Lượt tải: 16

RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG HỌC TẬP CHO HỌC ...

Upload: phamthihoa20121993@gmail.com

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 153
Lượt tải: 4

Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua ...

Upload: Wingchunvnese

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 912
Lượt tải: 16

Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua ...

Upload: thehc79

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 1536
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT

Upload: wonminhminh

📎 Số trang: 112
👁 Lượt xem: 1310
Lượt tải: 20

CHUYÊN MỤC

Sư phạm Sư phạm sinh học
Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT 1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là một mục tiêu quan trọng của sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay ở nước ta, trong đó đổi mới phương pháp dạy học được coi là một trong những docx Đăng bởi
5 stars - 128521 reviews
Thông tin tài liệu 112 trang Đăng bởi: wonminhminh - 16/02/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 16/02/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT