Tìm tài liệu

 

Sử dụng phương pháp Graph để dạy học phần di truyền học sinh học ...

📎 Số trang: | Số trang: 117
👁 Xem: 1110
Tải: 16

Đăng bởi: Diepnaga

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương III IV V phần Di ...

📎 Số trang: | Số trang: 110
👁 Xem: 698
Tải: 16

Đăng bởi: bangcai94

Thử nghiệm chuyển gen GFP trên gà Gallus gallus domesticus sử ...

📎 Số trang: | Số trang: 102
👁 Xem: 960
Tải: 16

Đăng bởi: ma1rangkhenh

Vận dụng tiếp cận hằng số sinh học trong dạy học sinh thái học ...

📎 Số trang: | Số trang: 96
👁 Xem: 876
Tải: 16

Đăng bởi: trungsb2005

Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT

📎 Số trang: | Số trang: 112
👁 Xem: 1356
Tải: 20

Đăng bởi: wonminhminh

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền ...

📎 Số trang: | Số trang: 100
👁 Xem: 695
Tải: 19

Đăng bởi: lineangel

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương II phần Di truyền ...

📎 Số trang: | Số trang: 96
👁 Xem: 680
Tải: 16

Đăng bởi: nhocdiep86

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Xem: 147
Tải: 12

Đăng bởi: hungptsc

Đánh giá hiệu quả của một số hệ thống canh tác điển hình tại xã ...

📎 Số trang: | Số trang: 69
👁 Xem: 1083
Tải: 23

Đăng bởi: luyenpt01

Điều tra sự đa dạng về thành phần loài côn trùng trên cây đậu ...

📎 Số trang: | Số trang: 64
👁 Xem: 394
Tải: 1

Đăng bởi: zTonyz

Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua kênh chữ khi dạy bài ...

📎 Số trang: | Số trang: 61
👁 Xem: 969
Tải: 16

Đăng bởi: Wingchunvnese

Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua kênh chữ khi dạy bài ...

📎 Số trang: | Số trang: 59
👁 Xem: 1601
Tải: 17

Đăng bởi: thehc79

Điều tra thành phần sự đa dạng sinh học của các loài côn trùng ...

📎 Số trang: | Số trang: 59
👁 Xem: 174
Tải: 7

Đăng bởi: anhtuan_yzk

Tìm hiểu chọn giống vật nuôi và cây trồng

📎 Số trang: | Số trang: 58
👁 Xem: 664
Tải: 16

Đăng bởi: hoamoclan_hp2001

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh ...

📎 Số trang: | Số trang: 58
👁 Xem: 246
Tải: 8

Đăng bởi: galaticos_hnvn

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Danh gia hieu qua cua mot so he thong canh tac dien hinh tai xa Cao Son, huyen Da Bac, tinh Hoa Binh

Đánh giá hiệu quả của một số hệ thống canh ...

Đăng bởi: luyenpt01

📎 Số trang: 69
👁 Lượt xem: 1083
Lượt tải: 23

su dung phuong phap Graph trong day hoc phan sinh thai hoc THPT

sử dụng phương pháp Graph trong dạy học phần ...

Đăng bởi: yaproho

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 2046
Lượt tải: 22

Su dung graph vao day hoc dia li lop 12 THPT

Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT

Đăng bởi: wonminhminh

📎 Số trang: 112
👁 Lượt xem: 1356
Lượt tải: 20