Tìm tài liệu

 

Sử dụng phương pháp Graph để dạy học phần di truyền học sinh học ...

📎 Số trang: | Số trang: 117
👁 Xem: 1063
Tải: 16

Đăng bởi: Diepnaga

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương III IV V phần Di ...

📎 Số trang: | Số trang: 110
👁 Xem: 658
Tải: 16

Đăng bởi: bangcai94

Thử nghiệm chuyển gen GFP trên gà Gallus gallus domesticus sử ...

📎 Số trang: | Số trang: 102
👁 Xem: 913
Tải: 16

Đăng bởi: ma1rangkhenh

Vận dụng tiếp cận hằng số sinh học trong dạy học sinh thái học ...

📎 Số trang: | Số trang: 96
👁 Xem: 823
Tải: 16

Đăng bởi: trungsb2005

Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT

📎 Số trang: | Số trang: 112
👁 Xem: 1310
Tải: 20

Đăng bởi: wonminhminh

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền ...

📎 Số trang: | Số trang: 100
👁 Xem: 651
Tải: 19

Đăng bởi: lineangel

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương II phần Di truyền ...

📎 Số trang: | Số trang: 96
👁 Xem: 644
Tải: 16

Đăng bởi: nhocdiep86

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Xem: 122
Tải: 12

Đăng bởi: hungptsc

Đánh giá hiệu quả của một số hệ thống canh tác điển hình tại xã ...

📎 Số trang: | Số trang: 69
👁 Xem: 1038
Tải: 23

Đăng bởi: luyenpt01

Điều tra sự đa dạng về thành phần loài côn trùng trên cây đậu ...

📎 Số trang: | Số trang: 64
👁 Xem: 347
Tải: 1

Đăng bởi: zTonyz

Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua kênh chữ khi dạy bài ...

📎 Số trang: | Số trang: 61
👁 Xem: 913
Tải: 16

Đăng bởi: Wingchunvnese

Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua kênh chữ khi dạy bài ...

📎 Số trang: | Số trang: 59
👁 Xem: 1536
Tải: 17

Đăng bởi: thehc79

Điều tra thành phần sự đa dạng sinh học của các loài côn trùng ...

📎 Số trang: | Số trang: 59
👁 Xem: 138
Tải: 7

Đăng bởi: anhtuan_yzk

Tìm hiểu chọn giống vật nuôi và cây trồng

📎 Số trang: | Số trang: 58
👁 Xem: 628
Tải: 16

Đăng bởi: hoamoclan_hp2001

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh ...

📎 Số trang: | Số trang: 58
👁 Xem: 211
Tải: 8

Đăng bởi: galaticos_hnvn

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Danh gia hieu qua cua mot so he thong canh tac dien hinh tai xa Cao Son, huyen Da Bac, tinh Hoa Binh

Đánh giá hiệu quả của một số hệ thống canh ...

Đăng bởi: luyenpt01

📎 Số trang: 69
👁 Lượt xem: 1038
Lượt tải: 23

su dung phuong phap Graph trong day hoc phan sinh thai hoc THPT

sử dụng phương pháp Graph trong dạy học phần ...

Đăng bởi: yaproho

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 1973
Lượt tải: 22

Su dung graph vao day hoc dia li lop 12 THPT

Sử dụng graph vào dạy học địa lí lớp 12 THPT

Đăng bởi: wonminhminh

📎 Số trang: 112
👁 Lượt xem: 1310
Lượt tải: 20