Tìm tài liệu

 

Xây dựng và phát triển hệ thông thông tin quản lý tiền gửi và ...

📎 Số trang: | Số trang: 122
👁 Xem: 651
Tải: 16

Đăng bởi: anchi468

Ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường phổ thông Việt nam

📎 Số trang: | Số trang: 127
👁 Xem: 818
Tải: 18

Đăng bởi: nq0618

Xây dựng phần mềm giáo trình điện tử dạy học Sinh thái học lớp ...

📎 Số trang: | Số trang: 114
👁 Xem: 847
Tải: 17

Đăng bởi: nghiemtruong

Xây dựng CD Rom tư liệu phục vụ giảng dạy sinh học THPT

📎 Số trang: | Số trang: 103
👁 Xem: 679
Tải: 16

Đăng bởi: brett_line

Năng lực kĩ thuật và biện pháp nâng cao năng lực kĩ thuật cho ...

📎 Số trang: | Số trang: 95
👁 Xem: 834
Tải: 17

Đăng bởi: thangnt

Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tại công tin cổ phần Tin học ...

📎 Số trang: | Số trang: 81
👁 Xem: 613
Tải: 16

Đăng bởi: quanghongnguyen

Giáo trình điện tử

📎 Số trang: | Số trang: 61
👁 Xem: 508
Tải: 17

Đăng bởi: dangngoctung

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học công nghệ 12

📎 Số trang: | Số trang: 60
👁 Xem: 1964
Tải: 19

Đăng bởi: baotinh_1990

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

📎 Số trang: | Số trang: 51
👁 Xem: 671
Tải: 17

Đăng bởi: upcommarket

Thực Tập Nhận Thức Ngành Tin Học Quản Lý Báo Cáo Thực Tập Nhận ...

📎 Số trang: | Số trang: 45
👁 Xem: 742
Tải: 16

Đăng bởi: tomato_hn88

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

📎 Số trang: | Số trang: 45
👁 Xem: 623
Tải: 16

Đăng bởi: nienthanh67

Microsoft

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Xem: 620
Tải: 16

Đăng bởi: nhipcaudautu2010

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền ...

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Xem: 583
Tải: 16

Đăng bởi: tranthanglong165

Kinh tế tri thức Knowledge Economy

📎 Số trang: | Số trang: 18
👁 Xem: 543
Tải: 16

Đăng bởi: minhphung85

Phối hợp nhiều phương pháp Giúp học sinh tìm hiểu về bài toán và ...

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Xem: 2315
Tải: 18

Đăng bởi: tuanhoang168

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Ung dung cong nghe thong tin trong day hoc cong nghe 12

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ...

Đăng bởi: baotinh_1990

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 1964
Lượt tải: 19

Ung dung CNTT trong day hoc o truong pho thong Viet nam

Ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường phổ ...

Đăng bởi: nq0618

📎 Số trang: 127
👁 Lượt xem: 818
Lượt tải: 18

Phan tich thiet ke he thong thong tin quan ly

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Đăng bởi: upcommarket

📎 Số trang: 51
👁 Lượt xem: 671
Lượt tải: 17