Tìm tài liệu

Nghien cuu muc do tri tue cua hoc sinh tu 11 den 15 tuoi va kha nang su dung test Raven o Lao

Nghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 đến 15 tuổi và khả năng sử dụng test Raven ở Lào

Upload bởi: dactamnhan_vn85

Mã tài liệu: 87249

Số trang: 14

Định dạng: docx

Dung lượng file: 245 Kb

Chuyên mục: Tâm lý giáo dục

Info

Ngày nay, sự phát triển nhanh chóng của khoa học - kỹ thuật và của nền sản xuất xã hội đòi hỏi mỗi cá nhân phải có tư duy độc lập và sáng tạo. Cho nên, nhà trường phổ thông vừa có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh các tri thức khoa học, vừa phải giúp các em phát triển trí tuệ của mình. Để thực hiện nhiệm vụ này, điều kiện tiên quyết là phải xác định được trình độ phát triển của trí tuệ và các yếu tố liên quan tới nó, đặc biệt là điều kiện văn hoá- xã hội, trong đó có dạy học. Do vậy, nghiên cứu sự phát triển trí tuệ của các em trong mối quan hệ với dạy học, một mặt sẽ cung cấp các tư liêụ về bản chất sự phát triển, giúp các nhà sư phạm có cơ sở để lựa chọn các phương pháp tối ưu nhằm định hướng, điều khiển toàn bộ sự phát triển đó trong tương lai của các em, mặt khác góp phần vào hệ thống lý luận về trí tuệ và phương pháp giáo dục trí tuệ trong tâm lý học.

Dưới góc độ khác, công cuộc xây dựng kinh tế - văn hoá xã hội của đất nước Lào trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi sự nghiệp giáo dục Lào phải cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, thông minh và sáng tạo. Muốn vậy, nhà trường phổ thông phải đặt lên hàng đầu vấn đề giáo dục trí tuệ cho học sinh. Trong khi đó sự hiểu biết về mức độ trí tuệ của học sinh nói chung, lứa tuổi từ 11 -15 nói riêng ở nước CHDCND Lào còn ít. Đồng thời còn thiếu phương pháp khách quan chẩn đoán trí tuệ của các em. Điều này đã gây khó khăn không nhỏ cho việc giáo dục trí tuệ học sinh của nhà trường.

Kết cấu đề tài là:

Chương 1:Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu

Chương 2:Tổ chức nghiên cứu

Chương 3:Phân tích kết quả nghiên cứu

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Mở đầu

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

  Ngày nay, sù phát triển nhanh chóng của khoa học - kỹ thuật và của nền sản xuất xã hội đòi hỏi mỗi cá nhân phải có tư duy độc lập và sáng tạo. Cho nên, nhà trường phổ thông vừa có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh các tri thức khoa học, vừa phải giúp các em phát triển trí tuệ của mình. Để thực hiện nhiệm vụ này, điều kiện tiên quyết là phải xác định được trình độ phát triển của trí tuệ và các yếu tố liên quan tới nó, đặc biệt là điều kiện văn hoá- xã hội, trong đó có dạy học. Do vậy, nghiên cứu sự phát triển trí tuệ của các em trong mối quan hệ với dạy học, một mặt sẽ cung cấp các tư liêụ về bản chất sự phát triển, giúp các nhà sư phạm có cơ sở để lựa chọn các phương pháp tối ưu nhằm định hướng, điều khiển toàn bộ sù phát triển đó trong tương lai của các em, mặt khác góp phần vào hệ thống lý luận về trí tuệ và phương pháp giáo dục trí tuệ trong tâm lý học.

  Dưới góc độ khác, công cuộc xây dựng kinh tế - văn hoá xã hội của đất nước Lào trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi sự nghiệp giáo dục Lào phải cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, thông minh và sáng tạo. Muốn vậy, nhà trường phổ thông phải đặt lên hàng đầu vấn đề giáo dục trí tuệ cho học sinh. Trong khi đó sự hiểu biết về mức độ trí tuệ của học sinh nói chung, lứa tuổi tõ 11  - 15 nói riêng ở nước CHDCND Lào còn Ýt. Đồng thời còn thiếu phương pháp khách quan chẩn đoán trí tuệ của các em. Điều này đã gây khó khăn không nhá cho việc giáo dục trí tuệ học sinh của nhà trường.

  Xuất phát từ những lý do trên tôi đã lựa chọn đề tàiNghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 đến 15 tuổi và khả năng sử dụng test Raven ở Lào.

  2. Mục tiêu nghiên cứu

  Xác định mức độ trí tuệ của học sinh THCS tõ 11 - 15 tuổi và các yếu tố liên quan đến sự phát triển đó; đồng thời góp phần xác định các yếu tố liên quan tới việc sử dụng trắc nghiệm Raven để chẩn đoán trí tuệ học sinh ở trường THCS nước CHDCND Lào.

  3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu

  3.1. Đối tượng nghiên cứu

  Mức độ trí tuệ của học sinh Lào đang học các trường THCS ở độ tuổi 11 - 15 và khả năng sử dụng trắc nghiệm Raven đối với học sinh Lào.

  3.2. Khách thể nghiên cứu

  563 học sinh Lào ở độ tuổi 11 - 15 tuổi trong các gia đình có cha, mẹ thuộc các thành phần xã hội khác nhau, hiện đang học trong các trường THCS ở khu vực thành phố và nông thôn Lào: hai trường trong thành phố Viờng Chăn, một trường tỉnh BoLyKhămXay và một trường tỉnh Viờng Chăn.

  4. Giả thuyết khoa học

  Trí tuệ học sinh từ 11 - 15 tuổi đang học trong các trường THCS của Lào chưa cao so với các nội dung được phản ánh trong trắc nghiệm Raven và khôngđều. Có thể sử dụng trắc nghiệm Raven vào việc chẩn đoán trí tuệ học sinh Lào nếu lưu ý đến đặc điểm văn hoá Lào cũng như đặc điểm tư duy của người Lào.

  5. Nhiệm vụ nghiên cứu

  5.1. Nghiên cứu lý luận và phương pháp đo lường trí tuệ trong tâm lý học.

  5.2. Tìm hiểu thực trạng mức độ trí tuệ học sinh Lào lứa tuổi 11 - 15 tuổi thuộc 4 trường THCS bằng test Raven; phát hiện mét sè yếu tố liên quan tới mức độ phát triển trí tuệ của học sinh.

  5.3. Phân tích các yếu tố liên quan tới quy trình sử dụng test Raven trên đối tượng học sinh Lào.

  6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu

  6.1. Nghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh Lào trong độ tuổi tõ 11 đến 15

  27

   

  28

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Nghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 đến 15 tuổi và khả năng sử dụng test Raven ở Lào
 • Nghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 đến 15 tuổi và khả năng sử dụng test Raven ở Lào
 • Nghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 đến 15 tuổi và khả năng sử dụng test Raven ở Lào
 • Nghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 đến 15 tuổi và khả năng sử dụng test Raven ở Lào
 • Nghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 đến 15 tuổi và khả năng sử dụng test Raven ở Lào
 • Nghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 đến 15 tuổi và khả năng sử dụng test Raven ở Lào
 • Nghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 đến 15 tuổi và khả năng sử dụng test Raven ở Lào
 • Nghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 đến 15 tuổi và khả năng sử dụng test Raven ở Lào
 • Nghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 đến 15 tuổi và khả năng sử dụng test Raven ở Lào
 • Nghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 đến 15 tuổi và khả năng sử dụng test Raven ở Lào
 • Nghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 đến 15 tuổi và khả năng sử dụng test Raven ở Lào
 • Nghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 đến 15 tuổi và khả năng sử dụng test Raven ở Lào
 • Nghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 đến 15 tuổi và khả năng sử dụng test Raven ở Lào
 • Nghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 đến 15 tuổi và khả năng sử dụng test Raven ở Lào

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Nghiên cứu mức độ phát triển trí tuệ và thể ...

Upload: buichunamdinh

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 1286
Lượt tải: 16

Nghiên cứu đặc điểm nhõn cỏch và mức độ trớ ...

Upload: phongfact

📎 Số trang: 164
👁 Lượt xem: 792
Lượt tải: 19

Nghiên cứu ĐĐNC và mức độ TTCX của sinh viờn ...

Upload: e888vn

📎 Số trang: 161
👁 Lượt xem: 745
Lượt tải: 16

Hình thành kỹ năng khai thác và sử dụng tài ...

Upload: hailanpq@gmail.com

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 201
Lượt tải: 3

Nhận thức và thái độ của sinh viên trường ...

Upload: thach769

📎 Số trang: 118
👁 Lượt xem: 795
Lượt tải: 17

Nghiên cứu một số đặc điểm giao tiếp của học ...

Upload: heosuachoivoilua

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 6755
Lượt tải: 26

Các khía cạnh khác nhau của trí nhớ với các ...

Upload: brett_line

📎 Số trang: 280
👁 Lượt xem: 909
Lượt tải: 16

Nghiên cứu định hướng giá trị của học sinh ...

Upload: frienddhx

📎 Số trang: 118
👁 Lượt xem: 796
Lượt tải: 17

Mức độ sáng tạo của sinh viên Họa-Nhạc ...

Upload: buiduytung

📎 Số trang: 92
👁 Lượt xem: 858
Lượt tải: 16

nghiên cứu về khó khăn tâm lý trong hoạt ...

Upload: codonminhanh7102000

📎 Số trang: 106
👁 Lượt xem: 624
Lượt tải: 23

Nghiên cứu đặc điểm biểu hiện hành vi xúc ...

Upload: thuythu8240

📎 Số trang: 155
👁 Lượt xem: 807
Lượt tải: 22

Mức độ sáng tạo của sinh viên Họa Nhạc ...

Upload: phutri_12

📎 Số trang: 92
👁 Lượt xem: 616
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Nghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 ...

Upload: dactamnhan_vn85

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 8434
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Sư phạm Tâm lý giáo dục
Nghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 đến 15 tuổi và khả năng sử dụng test Raven ở Lào Ngày nay, sự phát triển nhanh chóng của khoa học - kỹ thuật và của nền sản xuất xã hội đòi hỏi mỗi cá nhân phải có tư duy độc lập và sáng tạo. Cho nên, nhà trường phổ thông vừa có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh các tri thức khoa học, vừa phải giúp docx Đăng bởi
5 stars - 87249 reviews
Thông tin tài liệu 14 trang Đăng bởi: dactamnhan_vn85 - 18/12/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 18/12/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 đến 15 tuổi và khả năng sử dụng test Raven ở Lào