Tìm tài liệu

 

Một số biện pháp quản lý các trung tâm học tập cộng đồng trên ...

📎 Số trang: | Số trang: 123
👁 Xem: 648
Tải: 16

Đăng bởi: teo723

Một số biện pháp cơ bản quản lý đào tạo cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí ...

📎 Số trang: | Số trang: 123
👁 Xem: 528
Tải: 16

Đăng bởi: khoadangkim

Một số biện pháp cơ bản quản lý đào tạo cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí ...

📎 Số trang: | Số trang: 123
👁 Xem: 31
Tải: 16

Đăng bởi: nguoithienco_2000tcn

Một số biện pháp quản lý các trung tâm học tập cộng đồng trên ...

📎 Số trang: | Số trang: 123
👁 Xem: 409
Tải: 16

Đăng bởi: nikekidliem

Hoàn thiện hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn trên địa bàn ...

📎 Số trang: | Số trang: 123
👁 Xem: 2075
Tải: 19

Đăng bởi: buiquangphuong69

Đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND x• đáp ứng yêu cầu thực ...

📎 Số trang: | Số trang: 123
👁 Xem: 633
Tải: 16

Đăng bởi: doananhhung_bka

Xây dựng và phát triển hệ thông thông tin quản lý tiền gửi và ...

📎 Số trang: | Số trang: 122
👁 Xem: 797
Tải: 16

Đăng bởi: anchi468

Nâng cao chất lượng CTVĐND của Đảng bộ tỉnh Cà Mau thời kỳ đẩy ...

📎 Số trang: | Số trang: 122
👁 Xem: 936
Tải: 17

Đăng bởi: vinamed2000

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao kiến thức giáo dục đạo ...

📎 Số trang: | Số trang: 122
👁 Xem: 31
Tải: 16

Đăng bởi: minhlq79

Tổ chức quá trình dạy học môn giáo dục học theo tiếp cận phân ...

📎 Số trang: | Số trang: 122
👁 Xem: 1044
Tải: 19

Đăng bởi: sychien87

Một số biện pháp quản lý công tác phổ cập giáo dục trung học cơ ...

📎 Số trang: | Số trang: 121
👁 Xem: 358
Tải: 16

Đăng bởi: duc_quynh318

Một số biện pháp quản lý công tác phổ cập giáo dục trung học cơ ...

📎 Số trang: | Số trang: 121
👁 Xem: 71
Tải: 16

Đăng bởi: nguyenngocmai1997

Một số biện pháp quản lý các trung tâm học tập cộng đồng trên ...

📎 Số trang: | Số trang: 121
👁 Xem: 220
Tải: 16

Đăng bởi: huongho

Tổ chức quá trình dạy học môn giáo dục học theo tiếp cận phân ...

📎 Số trang: | Số trang: 121
👁 Xem: 724
Tải: 16

Đăng bởi: xoan68

Một số biện pháp quản lý công tác phổ cập giáo dục trung học cơ ...

📎 Số trang: | Số trang: 121
👁 Xem: 31
Tải: 16

Đăng bởi: nsc265

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Mot so bien phap giao duc tre mam non bao ve moi truong va tiet kiem nang luong

Môt số biện pháp giáo dục trẻ mầm non bảo vệ ...

Đăng bởi: khotrithucso

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 31346
Lượt tải: 263

Phat trien ngon ngu cho tre mam non

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

Đăng bởi: hungcuongcfo

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 73987
Lượt tải: 102

Phan tich moi quan he bien chung giua van de dan toc va van de giai cap trong tu tuong Ho Chi Minh.

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề ...

Đăng bởi: thuoc15com

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 17073
Lượt tải: 82