Tìm tài liệu

Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition

Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition

Upload bởi: truonghoa_66

Mã tài liệu: 200941

Số trang: 2896

Định dạng: pdf

Dung lượng file:

Chuyên mục: Khoa học công nghệ

Info

Product Description
The second edition of this best-selling handbook is bigger, more comprehensive, and now completely current. In addition to thorough updates to the discussions featured in the first edition, this edition includes 66 new chapters that reflect recent developments, new applications, and emerging areas of interest. Within the handbook's 145 critically reviewed chapters, leading experts from around the world present fundamental concepts, cutting-edge research, and up-to-date tables of physical data. The CRC Handbook of Organic Photochemistry and Photobiology, Second Edition is simply the most authoritative and complete resource available for these fields.New or updated topics in the Second Edition include: •Photosensory Biology• Phochemotherapy• Photodynamic Therapy• Photoecology• Photosynthesis• Photomovements•  Phototropism•Photomorphogenesis• Optobioelectronics• Biomolecular Photonics• Spectroscopy
Product Details
Hardcover: 2904 pages
Publisher: CRC Press; 2 edition (September 29, 2003)
Language: English
ISBN-10: 0849313481
ISBN-13: 978-0849313486
Product Dimensions: 10.3 x 7.4 x 3.1 inches

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition
 • Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Comprehensive Organic Transformations 2nd ...

Upload: nhadautuhongtai

📎 Số trang: 2640
👁 Lượt xem: 483
Lượt tải: 16

Named Organic Reactions 2nd Edition

Upload: tuankv89

📎 Số trang: 317
👁 Lượt xem: 274
Lượt tải: 16

Organic and Inorganic Nanostructures 2nd ...

Upload: quangletrong

📎 Số trang: 283
👁 Lượt xem: 322
Lượt tải: 16

Orbital Interaction Theory of Organic ...

Upload: khanhck

📎 Số trang: 366
👁 Lượt xem: 367
Lượt tải: 16

Synthetic Organic Photochemistry

Upload: president_of_vietnam

📎 Số trang: 620
👁 Lượt xem: 386
Lượt tải: 18

Introduction to Organic Photochemistry

Upload: thao01nt

📎 Số trang: 93
👁 Lượt xem: 314
Lượt tải: 16

The Art of Writing Reasonable Organic ...

Upload: invisible102

📎 Số trang: 372
👁 Lượt xem: 321
Lượt tải: 17

Excited States and Photochemistry of Organic ...

Upload: thanhsbt

📎 Số trang: 281
👁 Lượt xem: 360
Lượt tải: 17

Organic Chemistry 1st Edition

Upload: GiangLake

📎 Số trang: 1392
👁 Lượt xem: 439
Lượt tải: 16

Keynotes in Organic Chemistry 1st Edition

Upload: tranquocviet1961

📎 Số trang: 240
👁 Lượt xem: 339
Lượt tải: 16

The Art of Electronics 2nd Edition

Upload: phongbeecom

📎 Số trang: 1041
👁 Lượt xem: 422
Lượt tải: 16

Absolute C 2nd Edition

Upload: phlghoang

📎 Số trang: 847
👁 Lượt xem: 365
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Organic Photochemistry and Photobiology 2nd ...

Upload: truonghoa_66

📎 Số trang: 2896
👁 Lượt xem: 593
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Tài liệu tiếng nước ngoài Khoa học công nghệ
Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition Product Description The second edition of this best-selling handbook is bigger, more comprehensive, and now completely current. In addition to thorough updates to the discussions featured in the first edition, this edition includes 66 new chapters pdf Đăng bởi
5 stars - 200941 reviews
Thông tin tài liệu 2896 trang Đăng bởi: truonghoa_66 - 28/10/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/10/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Organic Photochemistry and Photobiology 2nd Edition