Tìm tài liệu

Universe DK Eyewitness Books

Universe DK Eyewitness Books

Upload bởi: HPTUAN71

Mã tài liệu: 203447

Số trang: 74

Định dạng: pdf

Dung lượng file: 19,053 Kb

Chuyên mục: Khoa học công nghệ

Info

Product Description
The most trusted nonfiction series on the market, Eyewitness Books provide an in-depth, comprehensive look at their subjects with a unique integration of words and pictures.
Eyewitness Universe is DK's classic look at black holes, galaxies, and other amazing features of the universe, now reissued with a CD and wall chart.
Product Details
Reading level: Ages 9-12
Hardcover: 72 pages
Publisher: DK CHILDREN; Har/Cdr/Ps edition (May 18, 2009)
Language: English
ISBN-10: 9780756650308
ISBN-13: 978-0756650308
ASIN: 0756650305
Product Dimensions: 11.2 x 8.6 x 0.5 inches

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Universe DK Eyewitness Books
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books
 • Universe DK Eyewitness Books

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Astronomy DK Eyewitness Books

Upload: phucloiftu

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 285
Lượt tải: 16

Trees Eyewitness Companion Guides

Upload: thangkdhfc303

📎 Số trang: 361
👁 Lượt xem: 328
Lượt tải: 16

The Rough Guide to the Universe

Upload: littlecat_911

📎 Số trang: 436
👁 Lượt xem: 393
Lượt tải: 16

Searching for Water in the Universe

Upload: kimchung84

📎 Số trang: 195
👁 Lượt xem: 320
Lượt tải: 16

Pyramid EXPERIENCE By DK Publishing

Upload: ldah289

📎 Số trang: 72
👁 Lượt xem: 269
Lượt tải: 16

The Universe in X Rays 1st Edition

Upload: marado7689

📎 Số trang: 496
👁 Lượt xem: 580
Lượt tải: 16

The First Three Minutes a Modern view of the ...

Upload: chicong3523

📎 Số trang: 168
👁 Lượt xem: 252
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Universe DK Eyewitness Books

Upload: HPTUAN71

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 763
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Tài liệu tiếng nước ngoài Khoa học công nghệ
Universe DK Eyewitness Books Product Description The most trusted nonfiction series on the market, Eyewitness Books provide an in-depth, comprehensive look at their subjects with a unique integration of words and pictures. Eyewitness Universe is DK's classic look at black pdf Đăng bởi
5 stars - 203447 reviews
Thông tin tài liệu 74 trang Đăng bởi: HPTUAN71 - 22/01/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/01/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Universe DK Eyewitness Books