Tìm tài liệu

Kinh te tap the trong nganh thuy san tinh Ben Tre Thuc trang va giai phap

Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp

Upload bởi: trungkien103vn

Mã tài liệu: 175880

Số trang: 105

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Thủy sản

Info

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  MỞ ĐẦU

   

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Bến Tre là một tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, gồm ba cù lao kết hợp mà thành, với diện tích tự nhiên 2321km2, trong đó có 65 km bờ biển và địa hình sông rạch chằng chịt là điều kiện tự nhiên thuận lợi phát triển ngành kinh tế thủy sản. Trong nhiều năm qua, Tỉnh ủy Bến Tre luôn xác định thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn nên đã có sự tập trung đầu tư phát triển và đã tạo được kết quả nhất định.

  Thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng ta về chính sách kinh tế nhiều thành phần, định hướng XHCN, trong đó xác định thành phần KTTT cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Trong điều kiện cụ thể của tỉnh Bến Tre, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII (năm 2000) đã xác định thủy sản là mũi đột phá về kinh tế của tỉnh, trên cơ sở đó đã ra nhiều nghị quyết chuyên đề để phát triển ngành thủy sản của tỉnh, trong đó đặc biệt quan tâm về công tác tổ chức lại sản xuất trong ngành thủy sản, khuyến khích phát triển các hình thức tổ chức sản xuất công ty cổ phần, HTX, THT… để tác động tích cực trong phát triển kinh tế ngành. Thực tế trong những năm qua KTTT trong ngành thủy sản đã có nhiều chuyển biến tốt theo xu thế phát triển khách quan trong sản xuất kinh doanh của ngành, song bên cạnh cũng còn nhiều vấn đề đặt ra về tổ chức, cơ chế hoạt động, chính sách, con người… do ảnh hưởng tư duy, nhận thức cũ về KTTT trong một số cán bộ và nhân dân, nên lĩnh vực KTTT trong ngành thủy sản chuyển biến chậm, đóng góp chung cho sự phát triển của ngành nói riêng và kinh tế tỉnh nhà nói chung chưa cao.

  Vì vậy, tôi chọn đề tài "Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre: Thực trạng và giải pháp" làm đối tượng nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp
 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị ...

Upload: thinhhongphat1

📎 Số trang: 44
👁 Lượt xem: 896
Lượt tải: 17

Kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản tỉnh ...

Upload: giavu501

📎 Số trang: 90
👁 Lượt xem: 908
Lượt tải: 18

Kháng sinh thay thế Chloramphenicol và Nitro ...

Upload: ottef02

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 1437
Lượt tải: 17

Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản vào Mỹ qua ...

Upload: luongtvk38

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 1136
Lượt tải: 16

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam ...

Upload: namanhiobviet

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 1052
Lượt tải: 17

Vận dụng dãy số thời gian trong viêc phân ...

Upload: thuky

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 764
Lượt tải: 16

Nghiên cứu biến động các yếu tố môi trường ...

Upload: aqua_godfather

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 931
Lượt tải: 18

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh ...

Upload: trungkien103vn

📎 Số trang: 105
👁 Lượt xem: 1149
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Thủy sản
Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp docx Đăng bởi
5 stars - 175880 reviews
Thông tin tài liệu 105 trang Đăng bởi: trungkien103vn - 03/05/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 03/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp