Tìm tài liệu

Dinh huong va giai phap phat trien thi truong tieu thu nong san cua Yen Thanh

Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành

Upload bởi: vietnhatmedic

Mã tài liệu: 97670

Số trang: 62

Định dạng: docx

Dung lượng file: 382 Kb

Chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản

Info

Thực hiện chuyển đổi cơ chế kinh tế sang cơ chế thị trường, các lĩnh vực sản xuât xã hội như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ ngày càng phát triển và đặc biệt là tính chất nông sản xuất hàng hoá ngày càng cao.

Trong những năm đầu đổi mới, sản xuất nông nghiệp của Yên Thành nói riêng cũng như của nước ta nói chung xuất phát từ nền sản xuất nhỏ, manh mún, tự cung tự cấp, dựa trên thói quen và những kinh nghiệm truyền thống, không gắn với thị trường. Qua giai đoạn đổi mới vừa qua, nền sản xuất nông nghiệp nước ta có những bước phát triển trên mọi mặt, từng bước chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa, với sự phát triển của kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại.

Vấn đề đặt ra đối với sản xuất hàng hoá nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng là khả năng tiêu thụ sản phẩm. Thực trạng trong thời gian qua, sản xuất nông nghiệp củaYên Thành phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng lớn nhất vẫn là tình trạng dư thừa hàng nông sản, giá cả ngày càng giảm dẫn tới tình trạng không đủ bù đắp chi phí, gây thiệt hại rất lớn cho nông dân và cho cả nền kinh tế.

Nội dung tóm tắt

Chương I: Những vấn đề lý luận chung

Chương II: Thực trạng thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành

Chương III: Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành trong những năm tới

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Lời mở đầu

  Thực hiện chuyển đổi cơ chế kinh tế sang cơ chế thị trường, các lĩnh vực sản xuât xã hội nh­ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ ngày càng phát triển và đặc biệt là tính chất nông sản xuất hàng hoá ngày càng cao.

  Trong những năm đầu đổi mới, sản xuất nông nghiệp của Yên Thành nói riêng cũng như của nước ta nói chung xuất phát từ nền sản xuất nhá, manh món, tù cung tù cấp, dựa trên thói quen và những kinh nghiệm truyền thống, không gắn với thị trường. Qua giai đoạn đổi mới vừa qua, nền sản xuất nông nghiệp nước ta có những bước phát triển trên mọi mặt, từng bước chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa, với sự phát triển của kinh tế hé gia đình, kinh tế trang trại.

  Vấn đề đặt ra đối với sản xuất hàng hoá nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng là khả năng tiêu thụ sản phẩm. Thực trạng trong thời gian qua, sản xuất nông nghiệp củaYên Thành phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng lớn nhất vẫn là tình trạng dư thừa hàng nông sản, giá cả ngày càng giảm dẫn tới tình trạng không đủ bù đắp chi phí, gây thiệt hại rất lớn cho nông dân và cho cả nền kinh tế.

  Đã có rất nhiều công trình khoa học đề cập tới vấn đề tiêu thụ nông sản hàng hoá nhưng ở góc dộ khác nhau và đã đưa ra các nhóm giải pháp từ nhiều phía khác nhau. Song, với cách tiếp cận thị trường nông sản hàng hoá dưới góc độ cung - cầu nhằm xác định được những đặc điểm của từng phía như cung, cầu và tính chất thị trường như thế nào? Thị trường nông sản có đặc điểm gì khác biệt so với thị trường các hàng hoá khác? Những kết quả đạt được của các giải pháp hỗ trợ trong giai đoạn vừa qua đến mức nào? Trên cơ sở đó, xác định những giải pháp để có thể mở rộng hơn nữa thị trường này trong thời gian tới.

  Bên cạnh đó, trên cơ sở phân tích thực trạng, chu chuyển nông sản hàng hoá của Yên Thành trong thời gian qua, cần rút ra nguyên nhân chủ yếu là ở khâu nào, sản xuất hay lưu thông? từ đó xác định trong thời gian tới nên tập

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành
 • Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải ...

Upload: nucuoixinh90

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 982
Lượt tải: 18

Một số giải pháp nhằm phát triển bền vững ...

Upload: thanhvnj

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 1253
Lượt tải: 18

Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ...

Upload: hailua_tc

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 2343
Lượt tải: 20

Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ...

Upload: congaichoichungkhoandaigia

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 1589
Lượt tải: 20

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng ...

Upload: sherfano

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 1050
Lượt tải: 19

Cá basa và thủy sản Việt Nam

Upload: khanhtungudic

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 1098
Lượt tải: 18

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Định hướng và giải pháp phát triển thị ...

Upload: vietnhatmedic

📎 Số trang: 62
👁 Lượt xem: 873
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Thủy sản Nuôi trồng thủy sản
Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành Thực hiện chuyển đổi cơ chế kinh tế sang cơ chế thị trường, các lĩnh vực sản xuât xã hội như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ ngày càng phát triển và đặc biệt là tính chất nông sản xuất hàng hoá ngày càng cao. Trong những năm đầu đổi mới, sản xuất docx Đăng bởi
5 stars - 97670 reviews
Thông tin tài liệu 62 trang Đăng bởi: vietnhatmedic - 10/03/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 10/03/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành