Tìm tài liệu

Giai phap phat trien thi truong tieu thu hai san o Viet Nam

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam

Upload bởi: nucuoixinh90

Mã tài liệu: 97064

Số trang: 39

Định dạng: docx

Dung lượng file: 128 Kb

Chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản

Info

Để thực hiện chương trình đào tạo của nhà trường cũng như nhu cầu học tập nghiên cứu của bản thân về chuyên ngành kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chuyên dề môn học mà em trình bày có đề tài "Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam "sẽ củng cố lại và hoàn thiện hơn kiến thức cho mình về kinh tế nông nghiệp nông thôn nói chung,thị trường tiêu thụ hải sản nói riêng,sau ba năm nghiên cứu say mê về cả lý luận lẫn thực tiễn ở nhà trường và thương trường.

Hiện nay nước ta đang trên con đường phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa .Việc tìm ra và tiếp tục phát triển thị trường đầu ra của các sản phẩm có thế mạnh cho đất nước ,vùng ,doanh nghiệp là một nhiệm vụ có tính chiến lược to lớn.Trong vài năm trở lại đây ,ngành hải sản phát triển mạnh ,xuất khẩu hải sản đã đem lại giá trị lớn ,tăng nhanhtích luỹ cho đất nước ,đặc biệt cải thiện đời sống cho nhân dân,số người giàu tăng nhanh từ sản xuất kinh doanh hải sản ,tạo nhiều việc làm mới ,giảm thất nghiệp...

Nội dung tóm tắt

Phần một: Lý luận về thị trường tiêu thụ hải sản

Phần hai: Thực trạng thị trường tiêu thụ hải sản

Phần ba: Những giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Định hướng và giải pháp phát triển thị ...

Upload: vietnhatmedic

📎 Số trang: 62
👁 Lượt xem: 873
Lượt tải: 16

Một số giải pháp nhằm phát triển bền vững ...

Upload: thanhvnj

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 1253
Lượt tải: 18

Cá basa và thủy sản Việt Nam

Upload: khanhtungudic

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 1098
Lượt tải: 18

Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ...

Upload: hailua_tc

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 2343
Lượt tải: 20

Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ...

Upload: congaichoichungkhoandaigia

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 1589
Lượt tải: 20

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng ...

Upload: sherfano

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 1050
Lượt tải: 19

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải ...

Upload: nucuoixinh90

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 983
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Thủy sản Nuôi trồng thủy sản
Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam Để thực hiện chương trình đào tạo của nhà trường cũng như nhu cầu học tập nghiên cứu của bản thân về chuyên ngành kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chuyên dề môn học mà em trình bày có đề tài "Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải docx Đăng bởi
5 stars - 97064 reviews
Thông tin tài liệu 39 trang Đăng bởi: nucuoixinh90 - 07/03/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 07/03/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải sản ở Việt Nam