Tìm tài liệu

Phat trien ben vung nuoi trong thuy san nuoc ngot cua tinh Ha Tinh

Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh

Upload bởi: congaichoichungkhoandaigia

Mã tài liệu: 82210

Số trang: 82

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản

Info

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam cùng với sự phát triển kinh tế xã hội là sự thay đổi nhu cầu thực phẩm và sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thủy sản của con người. Ở Việt Nam việc đáp ứng nhu cầu thực phẩm thủy sản từ nghề đánh bắt hải sản ngày càng hạn chế do khai thác quá mức trữ lượng nguồn lợi cho phép. Để bù đắp vào sự thiếu hụt đó thì nuôi trồng thủy sản phải được phát triển mạnh mẽ hơn nữa

Trải qua nhiều thập kỷ, nuôi trồng thủy sản cung cấp một khối lượng lớn thực phẩm thủy sản và góp phần giảm bớt áp lực khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, hạn chế suy thoái môi trường sinh thái đồng thời giải quyết nhiều vấn đề cho xã hội như công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, hạn chế sự di cư từ nông thôn sang thành thị và đem lại cuộc sống tốt đẹp cho con người. Cùng với nhiều nước trên thế giới, Việt Nam có bề dày lịch sử lâu đời trong phát triển thủy sản song nghề nuôi trồng thủy sản mới chỉ phát triển trong khoảng 20 năm trở lại đây nhưng góp phần quan trọng trong việc cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến xuất khẩu thủy sản

Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ đang xây dựng những hướng đi mới trong nhiều lĩnh vực nhất là trong các lĩnh vực sản xuất hàng hóa cả về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Đặc biệt trong đó có sự phát triển mạnh của ngành thủy sản nói chung và nuôi trồng thủy sản nói riêng. Hà Tĩnh là tỉnh có tiềm năng đất và mặt nước có khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản rất lớn. Các hoạt động nuôi trồng thủy sản đóng góp khá lớn vào tiêu dùng nội địa và chiếm tỷ trọng lớn trong kim nghạch xuất khẩu

Nhìn chung trong thời gian gần đây hoạt động nuôi trồng thủy sản của tỉnh Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng về diện tích, sản lượng và giá trị. Loại hình mặt nước trong nuôi trồng thủy sản càng ngày càng đa dạng như nuôi thâm canh ao hồ nhỏ, ruộng lúa thùng đấu và hồ chứa, sông ngòi. Đã hình thành nhiều mô hình nuôi trồng đặc sản có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên phương thức hiện nay chủ yếu là quảng canh cải tiến và một phần nhỏ nuôi bán thâm canh .Các vùng nuôi tập trung bán thâm canh và thâm canh còn ít quy mô nhỏ và manh mún chưa hình thành các khu nuôi tập trung với quy mô lớn cho sản lượng cao. Đầu tư chưa tương xứng chưa đồng bộ cho nên việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất sang nuôi trồng thủy sản chưa mạnh. Đối tượng nuôi cá truyền thống vẫn là chủ đạo và một số đối tượng có giá trị kinh tế mới nuôi ở quy mô nhỏ, tự phát chưa trở thành hàng hóa xuất khẩu

Kết cấu đề tài:

Chương I : Sự cần thiết phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản

Chương II : Thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản Hà Tĩnh

Chương III : Phương hướng và các giải pháp nhằm phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản Hà Tĩnh

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Chuyờn đề thực tập tốt nghiệp

                                              PHẦN MỞ ĐẦU

   

  Trờn thế giới cũng như ở Việt Nam cùng với sự phát triển kinh tế xã hội là sự thay đổi nhu cầu thực phẩm và sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thủy sản của con người. Ở Việt Nam việc đáp ứng nhu cầu thực phẩm thủy sản từ nghề đánh bắt hải sản ngày càng hạn chế do khai thác quá mức trữ lượng nguồn lợi cho phép. Để bù đắp vào sự thiếu hụt đó thì nuôi trồng thủy sản phải được phát triển mạnh mẽ hơn nữa

  Trải qua nhiều thập kỷ,nuôi trồng thủy sản cung cấp một khối lượng lớn thực phẩm thủy sản và góp phần giảm bớt áp lực khai thỏc nguồn lợi thủy sản tự nhiờn, bảo vệ tài nguyờn thiờn nhiờn,hạn chế suy thoái môi trường sinh thái đồng thời giải quyết nhiều vấn đề cho xã hội như công ăn việc làm,  xúa đói giảm nghèo,hạn chế sự di cư từ nông thôn sang thành thị và đem lại cuộc sống tốt đẹp cho con người. Cùng với nhiều nước trờn thế giới,Việt Nam có bề dày lịch sử lâu đời trong phát triển thủy sản song nghề nuôi trồng thủy sản mới chỉ phát triển trong khoảng 20 năm trở lại đây nhưng góp phần quan trọng trong việc cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến xuất khẩu thủy sản

  Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ đang xây dựng những hướng đi mới trong nhiều lĩnh vực nhất là trong các lĩnh vực sản xuất hàng húa cả về công nghiệp,nông nghiệp,dịch vụ.Đặc biệt trong đó có sự phát triển mạnh của ngành thủy sản nói chung và nuôi trồng thủy sản nói riêng.Hà Tĩnh là tỉnh có tiềm năng đất và mặt nước có khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản rất lớn. Các hoạt động nuôi trồng thủy sản đóng góp khá lớn vào tiêu dùng nội địa và chiếm tỷ trọng lớn trong kim nghạch xuất khẩu

  Nhìn chung trong thời gian gần đừy hoạt động nuôi trồng thủy sảncủa tỉnh Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng về diện tích,sản lượng và giá trị. Loại

               

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh
 • Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Một số giải pháp nhằm phát triển bền vững ...

Upload: thanhvnj

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 1287
Lượt tải: 18

Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ...

Upload: hailua_tc

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 2395
Lượt tải: 20

Định hướng và giải pháp phát triển thị ...

Upload: vietnhatmedic

📎 Số trang: 62
👁 Lượt xem: 930
Lượt tải: 16

Cá basa và thủy sản Việt Nam

Upload: khanhtungudic

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 1140
Lượt tải: 18

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hải ...

Upload: nucuoixinh90

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 1020
Lượt tải: 18

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ...

Upload: congaichoichungkhoandaigia

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 1645
Lượt tải: 20

CHUYÊN MỤC

Thủy sản Nuôi trồng thủy sản
Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh Trên thế giới cũng như ở Việt Nam cùng với sự phát triển kinh tế xã hội là sự thay đổi nhu cầu thực phẩm và sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thủy sản của con người. Ở Việt Nam việc đáp ứng nhu cầu thực phẩm thủy sản từ nghề đánh bắt hải sản docx Đăng bởi
5 stars - 82210 reviews
Thông tin tài liệu 82 trang Đăng bởi: congaichoichungkhoandaigia - 09/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 09/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh Hà Tĩnh