Tìm tài liệu

Xuat khau thuy san cua Viet Nam vao thi truong Hoa Ky giai doan 1994 den nam 2004 - thuc trang va giai phap

Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp

Upload bởi: thinhhongphat1

Mã tài liệu: 55683

Số trang: 44

Định dạng: docx

Dung lượng file: 210 Kb

Chuyên mục: Thủy sản

Info

Trong 10 năm thực hiện chiến lược ổn định và phát triển nền kinh tế- xã hội 1991-2010, nông nghiệp nước ta có những đóng góp quan trọng vào những thắng lợi chung của sự nghiệp đổi mới, là nền tảng vững chắc cho sự ổn đinh để phát triển của những năm tiếp theo, trong đó đặc biệt phải kể đến những thành tựu nổi bật về xuất khẩu thuỷ sản. Với phương châm xuất khẩu để tăng trưởng kinh tế, 10 năm qua xuất khẩu thuỷ sản nước ta đã có những chuyển biến tích cực, cho đến nay các mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng, cũng như tỷ trọng khá cao trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản chiếm khoảng 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước và là một trong những nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của nước ta. Trong điều kiện nền kinh tế nước ta còn đang ở giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giá trị xuất khẩu hàng hoá công nghiệp còn thấp thì việc không ngừng tăng nhanh giá trị xuất khẩu hàng hoá thuỷ sản có ý nghĩa quan trọng không chỉ với hiện tại mà cho cả tương lai.

Hàng thuỷ sản của Việt Nam hiện đã có mặt trên 60 quốc gia và Hoa Kỳ là một trong những bạn hàng lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực này. Hoa Kỳ là một quốc gia nhập khẩu lớn thứ hai trên thế giới với giá trị nhập khẩu 10 tỷ USD bình quân mỗi năm. Do đó, Hoa Kỳ là một thị trường luôn sôi động và hấp dẫn cả về nhu cầu, số lượng, chủng loại, chất lượng và giá cả thu hút trên 130 nước xuất khẩu. Trong hoạt động xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường Hoa Kỳ trong những năm qua, Việt Nam đã đạt đựơc những thành tựu đáng kể, tuy nhiên thực trạng của ngành thuỷ sản xuất khẩu sang Hoa Kỳ vẫn gặp phải những khó khăn, thách thức. Giải pháp nào để đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường Hoa Kỳ trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế là một câu hỏi lớn, hóc búa đối với ngành thuỷ sản Việt Nam. Chính vì vậy em lựa chọn đề tài: “ Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp” làm luận văn tốt nghiệp của mình với hy vọng mặt hàng này có thể trở nên thiết thực cho hoạt động xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Lỳ trong tương lai, nhất là khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Kết cấu luận văn: Ngoài lời mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn bao gồm 3 chương:

Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về xuất khẩu và xuất khẩu thuỷ sản.

Chương II:Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến nay.

Chương III: Định hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ từ nay tới năm 2010.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Luận văn tốt nghiệp                                                                                 Lê Thị Hạnh                    

                                                                                     

   

  MỤC LỤC

                                                                                                            Trang

  Lời mở đầu1

  Chương I: Mét sè vấn đề lý luận chung về xuất khẩu và xuất khẩu thuỷ sản

                1. Khái quát chung về hoạt động xuất khẩu3

                1.1- Khái niệm3              3

                1.2- Những nội dung chủ yếu trong hoạt động xuất khẩu3              3

                1. 3 Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu5              5

    2. Khái quát về ngành thuỷ sản

                2.1- Vai trò của xuất khẩu thuỷ sản5               5

                2.2- Lợi thế để phát triển ngành thuỷ sản7              7

  ChươngII: Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị           trường Mỹ từ năm 1994 đến nay                                                       

                4.1. Thị trường thuỷ sản thế giới10              10

                4.2. Hoa Kỳ - thị trường thuỷ sản đầy tiềm năng11              11

                4.3. Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 13              13

                4.3.1. Những cơ hội chủ yếu đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam

                4.3.2. Những thách thức chủ yếu đối với hoạt động xuất khẩu của Việt               Nam14              14

  Phần II: Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ tõ giai đoạn 1994 đến nay

                1. Tình hình sản xuất nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản của Việt Nam17               17

                2. Tình hình xuất khẩu chung của thuỷ sản Việt Nam18              18

     2.1- Mặt hàng xuất khẩu

     2.2- Thị trường thuỷ sản thế giới và những cơ hội cho xuất khẩu thuỷ sản vào Việt Nam

                3. Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Mỹ23               23

                3.1- Đánh giá tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ24              24

                3.2- Thuận lợi24              24

                3.3- Khó khăn27              27

  Chương III: Định hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ từ nay đến năm tới 2010

     1. Định hướng của Đảng và Nhà nước trong xuất khẩu và xuất khẩu thuỷ sản đến năm 201031              31

                2. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường Mỹ33               33

                2.1- Giải pháp cấp nhà nước33              33

                2. Giải pháp cấp doanh nghiệp35              35

                Kết luận              39

                Tài liệu tham khảo                                                                             40

   

   

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp
 • Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam ...

Upload: namanhiobviet

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 1052
Lượt tải: 17

Vận dụng dãy số thời gian trong viêc phân ...

Upload: thuky

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 764
Lượt tải: 16

Kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản tỉnh ...

Upload: giavu501

📎 Số trang: 90
👁 Lượt xem: 908
Lượt tải: 18

Nghiên cứu biến động các yếu tố môi trường ...

Upload: aqua_godfather

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 931
Lượt tải: 18

Kháng sinh thay thế Chloramphenicol và Nitro ...

Upload: ottef02

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 1437
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị ...

Upload: thinhhongphat1

📎 Số trang: 44
👁 Lượt xem: 896
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Thủy sản
Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp Trong 10 năm thực hiện chiến lược ổn định và phát triển nền kinh tế- xã hội 1991-2010, nông nghiệp nước ta có những đóng góp quan trọng vào những thắng lợi chung của sự nghiệp đổi mới, là nền tảng vững chắc cho sự ổn đinh để phát triển của những docx Đăng bởi
5 stars - 55683 reviews
Thông tin tài liệu 44 trang Đăng bởi: thinhhongphat1 - 14/01/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 14/01/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp