Tìm tài liệu

Bai tap tinh huong va dap an Giai quyet sai pham trong chi dinh thau mua sam thiet bi may vi tinh tai So giao duc va Dao tao tinh Cao Bang

Info

Bài tập tình huống và đáp án: Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị (máy vi tính) tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

BT tình huống dài 17 trang:

LỜI MỞ ĐẦU

Sau hơn 20 năm đổi mới, Đất nước ta đã có những chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cơ sở hạ tầng nước ta có bước nhảy và phát triển mạnh mẽ, cùng với sự bùng nổ về công nghệ thông tin được áp dụng rộng rãi vào thực tiến, trong đó có quản lý nhà nước cũng được đưa công nghệ thông tin vào rộng rãi trên mọi lĩnh vực quản lý ngày càng hiện đại, đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi hiện nay trong công tác quản lý nhà nước và xã hội, đưa đất nước ta tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để có được những thành tựu đó phải nói đến những đóng góp to lớn của ngành thông tin - viễn thông.

Trong lĩnh vực thông tin cũng như ở các lĩnh vực khác,nước ta đã hình thành cơ chế đấu thầu cạnh tranh từ những năm 90 của thế kỷ trước với các hình thức: Chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế, đấu thầu rộng rãi và đấu thầu quốc tế. Mỗi hình thức đấu thầu đều được quy định chi tiết trong văn bản pháp quy, Luật đấu thầu các văn bản của Chính phủ và các bộ các ngành trung ương. Để người có thẩm quyền (Chủ đầu tư) cùng với các nhà thầu nghiên cứu và tổ chức thực hiện nhằm công khai, minh bạch, bình đẳng và công bằng trong công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu có năng lực, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công việc được giao, tránh nảy sinh các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, làm thất thoát tiền vốn của nhà nước đặc biệt là vốn từ các dự án đầu tư.

Tuy nhiên việc thực hiện quy trình tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu là một công việc quan trọng đòi hỏi phải có những con người quản lý, hay chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đấu thầu, những người này phải có năng lực, trình độ và đặc biệt phải công tâm, khách quan, công bằng trong việc thực hiện nhiệm vụ đấu thầu. Nếu không sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trong công tác đấu thầu như: Làm sai lệch kết quả đấu thầu, không minh bạch trong đấu thầu gây thất thoát, lãng phí tiền vốn của nhà nước. Trong đó, Chỉ định thầu là hình thức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu có những đặc điểm riêng biệt so với các hình thức đấu thầu khác. Giá gói thầu của hình thức chỉ định thầu gói thầu có quy mô nhỏ, việc thực hiện quy trình chỉ định thầu cũng không giống với các hình thức đấu thầu khác.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn tổng hợp trịu sự điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời tuân thủ sự chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của Bộ kế hoạch và Đầu tư. Sở có chức năng gúp việc cho Uỷ ban nhân dân tỉnh về :

+ Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trung han, dài han và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của tỉnh.

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành trong tỉnh hoạch định các cơ chế chính sách đầu tư, kêu gọi thu hút đầu tư theo luật đầu tư.

+ Cấp phép đầu tư cho các doanh nghiêp trên địa bàn tình, kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để báo cáo tỉnh điều chỉnh sử lý kịp thời nghững vướng điều chỉnh kịp thời.

+ Chủ trì phối hợp với các Sở ngành phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn trái, vốn ODA. và các nguồn vốn khác do tỉnh quản lý.

+ Thẩm định các dự án lớn, thẩm định kế hoạch đấu thầu, thẩm hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả đấu thầu (Lựa chọn nhà tầu) trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Là công chức của sở Kế hoạch và Đầu tư, tôi đã được trực tiếp và có ý kiến xử lý nhiều hồ sơ trình thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu, của các chương trình, dự án và cũng gặp không ít những tình huống bất ngờ, phức tạp, không theo khuôn phép sắn có, lúc này đòi hỏi phải nghiên cứu sâu và đề xuất xử lý tình huống cho phù hợp với Luật đấu thầu, các văn bản quy định về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu phù hợp với điều kiện thực tế vừa có lý, có tình.

Trong phạm vi bài bài viêt cuối khóa Lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước - ngạch chuyên viên Chính, tôi chọn đề tài :

Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị (máy vi tính) tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng. Đây là tình huống xảy ra đối với công tác đấu thầu lựa chọn nhà mà chủ đầu thư chưa hiểu quy chế đấu thầu. Tình huống trên đề đến việc chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu không đúng dẫn đến sự khiếu kiện của các nhà thầu, không bảo đảm tính công khai, minh bạch và bình đẳng trong công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

Bản thân tôi tuy cũng có nhiều năm công tác tại Sở kế hoạch và Đầu tư Cao Bằng nhưng cũng còn nhiều hạn chế nhất định nên phương án giải quyết vấn đề mà tôi đưa ra không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế, bản Tôi rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các Thầy, Cô giáo giảng viên trong học viện hành chính quốc gia, cũng như các đồng chí, Đồng nghiệp liên quan đến bài viết của Tôi, để Tôi hoàn thiện hơn nhân thức đúng đắn, áp dụng vào thực tiễn được tốt hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị máy vi tính tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị máy vi tính tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
 • Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị máy vi tính tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
 • Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị máy vi tính tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
 • Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị máy vi tính tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
 • Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị máy vi tính tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
 • Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị máy vi tính tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
 • Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị máy vi tính tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
 • Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị máy vi tính tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
 • Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị máy vi tính tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
 • Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị máy vi tính tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
 • Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị máy vi tính tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
 • Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị máy vi tính tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
 • Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị máy vi tính tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
 • Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị máy vi tính tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
 • Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị máy vi tính tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Bài tập Tình huống và đáp án Vi phạm quy ...

Upload: dinhdai833112

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 1197
Lượt tải: 22

Bài tập Tình huống và đáp án Xử lý khiếu nại ...

Upload: manhbinhbus

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 1420
Lượt tải: 17

Nâng cao hiệu quả của quy trình đấu thầu ...

Upload: cungdantinhyeu211_ht

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 410
Lượt tải: 16

Bài tập Tình huống và đáp án Tình huống quản ...

Upload: nth887

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 40878
Lượt tải: 63

Kế toán tập hợp chi phí Sản xuất và tính giá ...

Upload: hero8xbmt

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 338
Lượt tải: 16

Kế toán tập hợp chi phí Sản xuất và tính giá ...

Upload: thuythu8240

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 448
Lượt tải: 16

Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác ...

Upload: xuanduc080191

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 500
Lượt tải: 16

Giải quyết tình huống nâng cao chất lượng ...

Upload: luckynguyen76

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 406
Lượt tải: 18

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và ...

Upload: hung_dung_vn

📎 Số trang: 66
👁 Lượt xem: 401
Lượt tải: 17

Bài tập Tình huống Xử phạt vi phạm hành ...

Upload: tiendunghp

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 3784
Lượt tải: 23

Nâng cao khả năng thắng thầu trong hoạt động ...

Upload: thienlt

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 316
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự ...

Upload: sonbillbo

📎 Số trang: 81
👁 Lượt xem: 313
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai ...

Upload: nnt12345678

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 953
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Tổng hợp
Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị máy vi tính tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng Bài tập tình huống và đáp án: Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị (máy vi tính) tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng BT tình huống dài 17 trang: LỜI MỞ ĐẦU Sau hơn 20 năm đổi mới, Đất nước ta đã có những chuyển biến tích doc Đăng bởi
5 stars - 238013 reviews
Thông tin tài liệu 17 trang Đăng bởi: nnt12345678 - 13/09/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 13/09/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bài tập tình huống và đáp án Giải quyết sai phạm trong chỉ định thầu mua sắm thiết bị máy vi tính tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng