Tìm tài liệu

Bai tap tinh huong Xu ly tinh huong trong hoat dong quan ly Nha nuoc cua chinh quyen co so ve dan toc thieu so tren dia ban Huyen Dak Doa

Info

BT tình huống dài 24 trang:

MỞ BÀI

Vấn đề dân tộc và tôn giáo là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Dân tộc, tôn giáo vừa là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài của lịch sử, được hình thành trên một phạm vi lãnh thổ nhất định, có bản sắc văn hoá đặc trưng. Giải quyết tốt vấn đề dân tộc và tôn giáo thực chất là xác lập những quan hệ công bằng, bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc cùng chung sống trên một phạm vi địa phương hay một quốc gia.

Huyện Đắc Đoa có gần 10 dân tộc anh em từ khắp mọi miền đất nước về đây sinh sống. Trong cách mạng giải phóng dân tộc, các dân tộc anh em đã cùng nhau chung lưng đấu cật, sống chết có nhau, thủy chung một lòng, trung thành với cách mạng với Đảng, Bác Hồ làm cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất nhân dân các dân tộc của Huyện cùng với nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là của Đảng bộ huyện bắt tay vào công cuộc kiến thiết quê hương, khắc phục những vết thương chiến tranh do đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai để lại. Từ chỗ không đường, không chợ, không trường học, không bệnh viện. Đến nay cơ sở hạ tầng được xây dựng, qui hoạch một cách cơ bản bộ mặt của Huyện ngày càng khang trang, đời sống nhân dân các dân tộc của Huyện không ngừng được cải thiện, điện, nước, trường học đã về tới hầu hết các buôn, thôn. Thành tựu đáng được tự hào là sau 20 năm cùng với nhân dân cả nước thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, cán bộ nhân dân Huyện ĐắK Đoa đã đạt được đó là: giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nhịp độ tăng trưởng (GDP) khá đạt trên 10%. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa tiếp tục phát triển, các chính sách xã hội, Công tác xoá đói giảm nghèo ngày càng được quan tâm thực hiện đã góp phần nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, cải thiện đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn bàn Huyện.

Tuy vậy, xuất phát từ vị trí chiến lược của Huyện Đắk Đoa là cửa ngõ nối liền Tây Nguyên với các tỉnh Duyên Hải miền Trung mà trực tiếp là nối liền Gia Lai với các huyện phía đông và tỉnh Bình Định theo quốc lộ 19. Do đó các thế lực thù địch vẫn thường xuyên tổ chức chống đối, gây mâu thuẫn, phân biệt chia rẽ dân tộc dưới nhiều hình thức hòng gây mất ổn định chính trị, tạo ra một số vụ việc làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây sự nghi ngờ dẫn đến mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Về mặt chủ quan, trong hoạt động quản lý nhà nước, nhất là chính quyền xã, thị trấn trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước đối với công tác dân tộc còn những hạn chế, khuyết điểm nhất định đã tạo nên một số tình huống phức tạp.

Một trong số vụ việc điển hình xảy ra trên địa bàn huyện ĐắK Đoa có nguồn gốc từ vấn đề dân tộc và tôn giáo như: Vụ biểu tình ngày 02/2/2001 tại thành phố Pleiku, trong đó có sự tham gia của gần 130 người dân thuộc một số dân tộc của Huyện Đắk Đoa kéo về Pleiku biểu tình. Và vụ gây rối diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 4 năm 2004 tại xã B một trong những nơi gần trung tâm của huyện, được sự hậu thuẫn và chỉ đạo của bọn phản động bên ngoài, bọn phản động người dân tộc thiểu số ở bên trong đã tổ chức tập hợp, lôi kéo và ép buộc hàng trăm người dân tộc thiểu số trong đó chủ yếu là thanh niên, phụ nữ kéo về trụ sở xã B biểu tình rải truyền đơn, yêu sách, gây bạo loạn, đòi lấy lại đất đai một cách vô căn cứ. Hiện tượng vụ việc tại xã B là rất nghiêm trọng, không phải đơn thuần là vụ việc khiếu kiện mà tính là gây rối, bạo loạn phục vụ cho mục đích của bọn xấu.

Như vậy, trong quản lý Nhà nước nói chung và giải quyết những vấn đề xử lý tình huống nảy sinh về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo là một nhiệm vụ tương đối phức tạp, nhạy cảm và không ít khó khăn đòi hỏi chính quyền các cấp, nhất là chính quyền cơ sở xã, thị trấn nơi có nhiều dân tộc sinh sống cần phải có kế hoạch và giải pháp đúng đắn để giải quyết kịp thời, thoả đáng vừa có tính chất cấp bách trước mắt, vừa mang tính chất lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.

Qua vụ việc phát sinh trên, có thể rút ra những nguyên nhân chủ yếu sau:

- Về chủ quan: Trước hết là những khuyết điểm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương cả một thời gian dài chậm được nhận thức và sửa chữa những khuyết điểm như: Cán bộ còn xa dân, chưa thực sự gần dân, thậm chí còn có hiện tượng xa dân, quan liêu, không nắm vững được tình hình trong dân, tham nhũng gây mất lòng tin trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Việc thực hiện các chính sách về dân tộc, tôn giáo thực hiện chưa đến nơi đến chốn cả trong nhận thức và thực tiễn tổ chức thực hiện, dẫn đến chưa giải quyết thoả đáng một số yêu cầu chính đáng của nhân dân, cá biệt có trường hợp nhân dân đề nghị nhưng chưa được giải quyết hoặc giải quyết nhưng còn chậm trễ dẫn đến tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài.

- Về khách quan: Các thế lực thù địch và bọn phản động trong và ngoài nước lợi dụng, kích động, lôi kéo một số người nhẹ dạ, cả tin và thiếu hiểu biết, làm việc xấu gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở buôn, thôn và làm rạn nứt mối đoàn kết lâu đời, thủy chung giữa các dân tộc trên địa bàn Huyện.

Sau sự kiện tháng 2/2001 bạo loạn chính trị xã hội xảy ra ở thành phố Pleiku trong đó có sự tham gia của gần 130 người dân ở một số xã của Huyện và tiếp đến là vụ gây rối diễn ra vào sáng ngày 10/4/2004 tại xã B vẫn chưa được giải quyết một cách căn bản. Chưa tìm ra căn nguyên sâu xa và những giải pháp tích cực, đồng bộ để khắc phục tình hình. Hiện nay bọn phản động trong và ngoài nước vẫn cấu kết tìm mọi cách tiếp tục chống phá, chia rẽ, kích động, khoét sâu để chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Trước thực trạng đó, trong công tác quản lý nhà nước nói chung, xây dựng chính quyền cơ sở nói riêng cần phải có những biện pháp hữu hiệu quan tâm hơn nữa về công tác dân tộc, tôn giáo nhằm đảm bảo quyền lực nhà nước được thực thi trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở các xã, thị trấn.

Xin được chọn nội dung: "Xử lý tình huống trong hoạt động quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở về dân tộc thiểu số trên địa bàn Huyện Đắk Đoa" Với mục đích góp một phần nhỏ vào trong công tác bảo đảm chính sách dân tộc thiểu số nhưng cũng đồng thời góp một phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Huyện Đắk Đoa tỉnh Gia lai

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Bài tập Tình huống Xử phạt vi phạm hành ...

Upload: tiendunghp

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 3784
Lượt tải: 23

Bài tập Tình huống và đáp án Vi phạm quy ...

Upload: dinhdai833112

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 1197
Lượt tải: 22

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các ...

Upload: nhoc_tieuyeusanhdieu_ql92

📎 Số trang: 141
👁 Lượt xem: 453
Lượt tải: 17

Bài tập Tình huống và đáp án Tình huống quản ...

Upload: nth887

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 40878
Lượt tải: 63

Bài tập tình huống Quản lý trật tự an toàn ...

Upload: viet_finance

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 1587
Lượt tải: 17

Xử lý tình huống tình huống tuyển chọn công ...

Upload: duonganh_yeu1nguoi

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 1462
Lượt tải: 36

Thanh tra trong quản lý nhà nước về đất đai ...

Upload: thegunstar123

📎 Số trang: 43
👁 Lượt xem: 414
Lượt tải: 18

Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn ...

Upload: thuxuan83

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 811
Lượt tải: 19

Bài tập Tình huống quản lý Giải quyết khiếu ...

Upload: manhxd2

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 3574
Lượt tải: 16

Thực trạng về quản lý Nhà nước trong công ...

Upload: eku_giai_khat_chu

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 349
Lượt tải: 20

Bài tập tình huống Bình luận Năng lực quản ...

Upload: saigonbanker

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 652
Lượt tải: 24

Hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch trên ...

Upload: leotu2108

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 432
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Bài tập tình huống Xử lý tình huống trong ...

Upload: son_tra_19

📎 Số trang: 0
👁 Lượt xem: 965
Lượt tải: 21

CHUYÊN MỤC

Tổng hợp
Bài tập tình huống Xử lý tình huống trong hoạt động quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở về dân tộc thiểu số trên địa bàn Huyện Đắk Đoa BT tình huống dài 24 trang: MỞ BÀI Vấn đề dân tộc và tôn giáo là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Dân tộc, tôn giáo vừa là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài của lịch sử, được hình thành trên một phạm vi lãnh pdf Đăng bởi
5 stars - 225681 reviews
Thông tin tài liệu 0 trang Đăng bởi: son_tra_19 - 10/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 10/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bài tập tình huống Xử lý tình huống trong hoạt động quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở về dân tộc thiểu số trên địa bàn Huyện Đắk Đoa