Tìm tài liệu

Su dung phuong phap giai quyet van de de quan li hanh vi bat thuong cua tre cham phat trien tri tue o khoi lop 5 Truong Tieu hoc Hai Van Quan Lien Chieu Thanh pho Da Nang

Info

[FONT=times new roman]MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài [FONT=times new roman] Trong số các trẻ khuyết tật theo học hình thức giáo dục hoà nhập thì trẻ CPTTT chiếm số lượng đông nhất và đây cũng là nhóm trẻ gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu của Viện chiến lược và chương trình giáo dục năm 2005 thì có đến 40% trong tổng số trẻ CPTTT có những hành vi bất thường( HVBT). HVBT của trẻ CPTTT không những ảnh hưởng tới hiệu quả học tập, hiệu quả giáo dục đối với chính bản thân trẻ CPTTT mà còn ảnh hưởng tới các học sinh bình thường khác trong lớp học và ảnh hưởng đến tiến trình lên lớp, hiệu quả giảng dạy của giáo viên.

[FONT=times new roman] Mặt khác, giáo dục hoà nhập luôn coi trọng sự cân đối giữa kiến thức và kỹ năng. Mục tiêu của giáo dục hoà nhập hướng đến không chỉ là cung cấp kiến thức mà còn là hình thành được kỹ năng, phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật nói chung và trẻ CPTTT nói riêng, giảm thiểu đến mức thấp nhất những khó khăn do khuyết tật gây ra để trẻ khuyết tật có thể vươn tới cuộc sống bình thường và hoà nhập được với cộng đồng.

[FONT=times new roman] Từ những lí do trên chúng tôi nhận thấy rằng việc định hướng các biện pháp quản lí HVBT của trẻ CPTTT học hoà nhập và thực hiện triệt để các biện pháp quản lí HVBT của trẻ CPTTT là điều cần thiết và cấp bách, đồng thời đảm bảo mục tiêu và tính hiệu quả của giáo dục hoà nhập. Theo nghiên cứu lí luận và kinh nghiệm thực tiễn thì có nhiều phương pháp, nhiều cách để quản lí HVBT của trẻ CPTTT học hoà nhập. Và một trong những phương pháp quản lí HVBT của trẻ CPTTT học hoà nhập có hiệu quả là phương pháp giải quyết vấn đề.

[FONT=times new roman] Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay đa số các trường tiểu học hoà nhập trong cả nước nói chung và ở thành phố Đà Nẵng nói riêng chưa quan tâm đúng mức tới việc quản lí HVBT của trẻ CPTTT trong lớp học hoà nhập, hoặc chưa hiểu rõ về HVBT của trẻ CPTTT ở lớp học hoà nhập để có định hướng giáo dục, khắc phục.

[FONT=times new roman] Trường Tiểu học Hải Vân là một trong những trường tiên phong trong lĩnh vực giáo dục hoà nhập của thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh những thành tựu mà nhà trường đã đạt được thì việc quản lí HVBT của trẻ CPTTT học hoà nhập cũng còn nhiều hạn chế.

Xuất phát từ những lí do đó mà chúng tôi chọn đề tài: “ Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5, Trường Tiểu học Hải Vân, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng”

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng
 • Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng
 • Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng
 • Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng
 • Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng
 • Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng
 • Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng
 • Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng
 • Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng
 • Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng
 • Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng
 • Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng
 • Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng
 • Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng
 • Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để ...

Upload: khoaito_73

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 245
Lượt tải: 16

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để ...

Upload: sao_bang_i2k

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 294
Lượt tải: 16

Sử dụng phương pháp trò chơi để hình thành ...

Upload: anhdtp

📎 Số trang: 92
👁 Lượt xem: 247
Lượt tải: 17

Thực trạng kỹ năng viết chính tả của học ...

Upload: kaka_cang

📎 Số trang: 104
👁 Lượt xem: 364
Lượt tải: 16

Điều chỉnh nội dung dạy học môn Toán cho học ...

Upload: tinh_tiet_thao

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 282
Lượt tải: 16

Thực trạng kĩ năng đọc tiếng việt của học ...

Upload: phuonghuunghi2

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 249
Lượt tải: 16

Biện pháp hình thành HVTƯ cho trẻ CPTTT học ...

Upload: palong75

📎 Số trang: 91
👁 Lượt xem: 242
Lượt tải: 16

Thực trạng trẻ khó học ở các trường tiểu học ...

Upload: tuandx78

📎 Số trang: 68
👁 Lượt xem: 262
Lượt tải: 18

Những khó khăn trong giao tiếp của học sinh ...

Upload: shinniehi

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 355
Lượt tải: 16

Thực trạng xây dựng KHGDCN cho trẻ CPTTT của ...

Upload: nguyentrang_1951982

📎 Số trang: 127
👁 Lượt xem: 258
Lượt tải: 16

Tìm hiểu năng lực trí nhớ hình ảnh của trẻ ...

Upload: phamvanquy

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 380
Lượt tải: 16

Biện pháp giáo dục hành vi giao tiếp cho học ...

Upload: kiemtien

📎 Số trang: 91
👁 Lượt xem: 406
Lượt tải: 19

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để ...

Upload: doanthanhxuan0376

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 217
Lượt tải: 16

Tổng hợp
Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng [FONT=times new roman] MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài [FONT=times new roman] Trong số các trẻ khuyết tật theo học hình thức giáo dục hoà nhập thì trẻ CPTTT chiếm số lượng đông nhất và đây cũng là nhóm trẻ gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu của Viện pdf Đăng bởi
5 stars - 219531 reviews
Thông tin tài liệu 19 trang Đăng bởi: doanthanhxuan0376 - 17/04/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 17/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng