Tìm tài liệu

Tieu luan tinh huong Quan ly nha nuoc ve van bang chung chi

Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ

Upload bởi: stockdaily66

Mã tài liệu: 251311

Số trang: 13

Định dạng: doc

Dung lượng file: 99 Kb

Chuyên mục: Tổng hợp

Info

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:

- Tính thiết thực cấp bách của việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hiện nay.

- Việc kiểm tra, thanh tra thường xuyên công tác quản lý hồ sơ trong các đơn vị cơ quan nhà nước đóng một vai trò rất quan trọng.

- Quản lý tốt việc sử dụng các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị nhằm ổn định hơn công tác quản lý hành chính nhà nước.

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:

1. Mô tả tình huống:

- Do trình độ hiểu biết về chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước còn hạn chế.

- Do nhu cầu lợi ích của cá nhân. Lợi dụng những kẽ hở trong công tác tuyển sinh, Đào tạo bồi dưỡng.

2. Xác định mục đích, mục tiêu xử lý tình huống:

- Căn cứ vào các các văn bản hướng dẫn về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức của chính phủ.

- Mục tiêu xử lý và tìm ra nguyên nhân, biện phap và cách khắc phục.

3. Phân tích nguyên nhân và hậu quả:

- Nguyên nhân chủ quan:

Do sự nhân thức của cá nhân cán bộ, công chức, viên chức về chể độ chính sách còn hạn chế; ý thức trach nhiệm trong công việc chưa cao.

- Nguyên nhân khách quan:

Công tác quả lý hồ sơ trong các cơ quan đơn vị chưa được tốt. Đặc biệt là việc quản lý các loại văn bằng, chứng chỉ.

- Hậu qủa:

Cá nhân bị kỷ luật.

Thiệt hại về mặt kinh tế, mất uy tín trong cộng đồng và xã hội.

4. Xây dựng phương án xử lý:

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của chính phủ tháo gỡ khó khăn và xử lý kịp thời.

5. Tổ chức thực hiện:

Nắm chắc nguồn thông tin, điều tra thực tế.

Hoàn thành hồ sơ theo đúng quy trình.

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn đề xuất mức độ xử lý.

6. Đánh giá kết quả thực hiện:

III. Kết luận- Kiến nghị:

- Kết luận: Xác định được công việc của người cán bộ quản lý trong cách xử lý công việc. Rút ra bài học kinh nghiệm, liên hệ với bản thân.

- Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ
 • Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ
 • Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ
 • Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ
 • Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ
 • Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ
 • Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ
 • Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ
 • Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ
 • Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ
 • Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ
 • Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ
 • Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tiểu luận tình huống KHHGD

Upload: oowjnterluvoo

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 905
Lượt tải: 30

Tiểu luận môn kinh tế học vĩ mô và sự quản ...

Upload: chientruong86

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 648
Lượt tải: 23

Bài tập Tình huống Xử phạt vi phạm hành ...

Upload: tiendunghp

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 3784
Lượt tải: 23

Bài tập Tình huống và đáp án Vi phạm quy ...

Upload: dinhdai833112

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 1197
Lượt tải: 22

Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn ...

Upload: thuxuan83

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 811
Lượt tải: 19

Bài tập Tình huống và đáp án Tình huống quản ...

Upload: nth887

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 40878
Lượt tải: 63

Bài tập tình huống Xử lý tình huống trong ...

Upload: son_tra_19

📎
👁 Lượt xem: 965
Lượt tải: 21

Bài tập tình huống Bình luận Năng lực quản ...

Upload: saigonbanker

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 652
Lượt tải: 24

Cơ sở lý luận của quản lí nhà nước về qui ...

Upload: thanhhai8338

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 308
Lượt tải: 18

Sáng kiến kinh nghiệm tiểu luận kết thúc ...

Upload: moonlight89_86

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 721
Lượt tải: 20

Tiểu luận Các quy định pháp luật về điều ...

Upload: angie_oi79

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 606
Lượt tải: 16

Hoàn thiện quản lý thu thuế của nhà nước ...

Upload: Hoangketcau

📎 Số trang: 238
👁 Lượt xem: 475
Lượt tải: 18

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn ...

Upload: stockdaily66

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 2681
Lượt tải: 61

CHUYÊN MỤC

Tổng hợp
Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ I. ĐẶT VẤN ĐỀ: - Tính thiết thực cấp bách của việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hiện nay. - Việc kiểm tra, thanh tra thường xuyên công tác quản lý hồ sơ trong các đơn vị cơ quan nhà nước đóng một vai trò rất quan trọng. - Quản lý tốt doc Đăng bởi
5 stars - 251311 reviews
Thông tin tài liệu 13 trang Đăng bởi: stockdaily66 - 05/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 05/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tiểu luận tình huống Quản lý nhà nước vê văn bằng chứng chỉ