Tìm tài liệu

TRI TUE NHAN TAO va ung dung cua tri tue nhan tao

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

Upload bởi: cherryvn_18

Mã tài liệu: 265670

Số trang: 26

Định dạng: zip

Dung lượng file: 517 Kb

Chuyên mục: Tổng hợp

Info

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 1

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của trí tuệ nhân tạo 1

1.2 Định nghĩa trí tệu nhân tạo 2

1.3 Các thành phần cơ bản của trí tệu nhân tạo 2

1.3.1 Các phương pháp biểu diễn tri thức 3

1.3.1.1Phương pháp biểu diễn nhờ logic vị từ. 3

1.3.1.2 Phương pháp biểu diễn nhờ luật và lâp luận 5

1.3.1.3 Phương pháp biểu diễn bằng mạng ngữ nghĩa 7

1.3.1.4 Phương pháp biểu diễn bằng Frame(Khung) 7

1.3.2 các chiên lược tìm kiếm tri thức 8

1.3.2.1Không gian bài toán 8

1.3.2.2Một số giải thuật tìm kiếm 9

1.4Giới thiệu về ngôn ngữ lập PROLOG 12

1.4.1cấu trúc chương trình: 12

1.4.2 các loại toán tử 13

1.4.3 Xử lý danh sách trong ngôn ngữ lập trinh Prolog 14

CHƯƠNG 2:KHÁI QUÁT CÁC LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 15

2.1 Trò chơi 15

2.2 Hệ chuyên gia 15

2.2.1 Định nghĩa 15

2.2.2 Cấu trúc hệ chuyên gia 16

2.2.3 Thiết Kế Hệ Chuyên Gia 16

2.3 Mô Hình Học Máy Nhờ Mạng Nơ-Ron Nhân Tạo 17

2.3.1 Tổng quan về mạng Nơ-ron nhân tạo. 17

2.3.2 Mô hình nơ-ron nhân tạo 17

2.3.3 các cấu trúc mạng điển hình 18

2.3.4 Khả năng ứng dụng của mạng Nơ-ron 19

2.4Ưng dụng Trí Tệu Nhân Tạo Để Phân tích bảo vệ hệ thống năng lượng điện. 20

TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

MỤC LỤC 25

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • TRÍ TUỆ NHÂN TẠO và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • TRÍ TUỆ NHÂN TẠO và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo
 • TRÍ TUỆ NHÂN TẠO và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo
 • TRÍ TUỆ NHÂN TẠO và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo
 • TRÍ TUỆ NHÂN TẠO và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo
 • TRÍ TUỆ NHÂN TẠO và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo
 • TRÍ TUỆ NHÂN TẠO và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo
 • TRÍ TUỆ NHÂN TẠO và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo
 • TRÍ TUỆ NHÂN TẠO và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo
 • TRÍ TUỆ NHÂN TẠO và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo
 • TRÍ TUỆ NHÂN TẠO và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo
 • TRÍ TUỆ NHÂN TẠO và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo
 • TRÍ TUỆ NHÂN TẠO và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo
 • TRÍ TUỆ NHÂN TẠO và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo
 • TRÍ TUỆ NHÂN TẠO và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo
 • TRÍ TUỆ NHÂN TẠO và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng game

Upload: lqthangnvd

📎 Số trang: 120
👁 Lượt xem: 278
Lượt tải: 16

Quản lý nhân sự tại công ty TNHH phần mêm ...

Upload: longnguyen644

📎 Số trang: 99
👁 Lượt xem: 168
Lượt tải: 16

Quản lý nhà nước đối với sở hữu trí tuệ nhãn ...

Upload: vohailan_vietcombank

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 330
Lượt tải: 17

Người lao động có trí tuệ cao có tay nghề ...

Upload: PhamDuc0101

📎 Số trang: 86
👁 Lượt xem: 204
Lượt tải: 16

Giải thích Sách là ngọn đèn sáng bất diệt ...

Upload: banggiao

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 7576
Lượt tải: 18

Công tác tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực ...

Upload: Nguyentai_qtd

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 306
Lượt tải: 16

Nuôi dạy trí tuệ kĩ năng trẻ 1

Upload: dungdlth

📎
👁 Lượt xem: 187
Lượt tải: 17

Nuôi dạy trí tuệ kĩ năng trẻ 2

Upload: doidai19

📎
👁 Lượt xem: 163
Lượt tải: 16

Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư Thuật Nói Chuyện

Upload: luongnk

📎
👁 Lượt xem: 397
Lượt tải: 19

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để ...

Upload: khoaito_73

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 245
Lượt tải: 16

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để ...

Upload: sao_bang_i2k

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 294
Lượt tải: 16

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để ...

Upload: doanthanhxuan0376

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 216
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO và ứng dụng của trí tuệ ...

Upload: cherryvn_18

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 255
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Tổng hợp
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 1 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của trí tuệ nhân tạo 1 1.2 Định nghĩa trí tệu nhân tạo 2 1.3 Các thành phần cơ bản của trí tệu nhân tạo 2 1.3.1 Các phương pháp biểu diễn tri thức 3 zip Đăng bởi
5 stars - 265670 reviews
Thông tin tài liệu 26 trang Đăng bởi: cherryvn_18 - 20/12/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/12/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo