Tìm tài liệu

 

Đầu tư mạo hiểm và một số giải pháp góp phần phát triển đầu tư ...

📎 Số trang: | Số trang: 118
👁 Xem: 616
Tải: 16

Đăng bởi: xuyenu81

Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam đến ...

📎 Số trang: | Số trang: 111
👁 Xem: 493
Tải: 16

Đăng bởi: thanhnguyen

Thu hút FDI vào khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 106
👁 Xem: 611
Tải: 16

Đăng bởi: minhhoang

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở công ty cổ phần ...

📎 Số trang: | Số trang: 105
👁 Xem: 546
Tải: 16

Đăng bởi: rongdo007

Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công ...

📎 Số trang: | Số trang: 103
👁 Xem: 527
Tải: 16

Đăng bởi: lqvinh1973

Tình hình đầu tư phát triển tại Công ty Cổ phần Khí công nghịêp ...

📎 Số trang: | Số trang: 98
👁 Xem: 505
Tải: 16

Đăng bởi: tieulinh_gl

Thực trạng và một số giải pháp cho đầu tư phát triển công nghiệp ...

📎 Số trang: | Số trang: 96
👁 Xem: 535
Tải: 18

Đăng bởi: camarun82

Một số giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả vốn ODA tại Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 96
👁 Xem: 621
Tải: 19

Đăng bởi: nguyenvuhung262

Đầu tư trực tiếp của các nước Châu Á vào Việt Nam: Thực trạng và ...

📎 Số trang: | Số trang: 94
👁 Xem: 596
Tải: 16

Đăng bởi: longnd9

Đầu tư phát triển cho mạng lưới y tế tuyến huyện bằng nguồn Ngân ...

📎 Số trang: | Số trang: 94
👁 Xem: 617
Tải: 17

Đăng bởi: ha1051984

Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 94
👁 Xem: 528
Tải: 16

Đăng bởi: lenguyen_gm

Tình hình đầu tư tài chính vào Dự án tại Công ty tài chính Dầu ...

📎 Số trang: | Số trang: 93
👁 Xem: 532
Tải: 16

Đăng bởi: nhocacboo

Một số giải pháp nâng cao khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ...

📎 Số trang: | Số trang: 92
👁 Xem: 619
Tải: 16

Đăng bởi: thaison292

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Nam Định

📎 Số trang: | Số trang: 90
👁 Xem: 545
Tải: 16

Đăng bởi: duongc48

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu ...

📎 Số trang: | Số trang: 90
👁 Xem: 424
Tải: 16

Đăng bởi: tanngth

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Moi truong dau tu o Viet Nam – Thuc trang va giai phap hoan thien

Môi trường đầu tư ở Việt Nam – Thực trạng và ...

Đăng bởi: lordbllg

📎 Số trang: 65
👁 Lượt xem: 4747
Lượt tải: 30

Mot so giai phap nham su dung co hieu qua von ODA tai Viet Nam

Một số giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả ...

Đăng bởi: nguyenvuhung262

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 621
Lượt tải: 19

Thuc trang va trien vong thu hut dau tu vao KCN Dung Quat

Thực trạng và triển vọng thu hút đầu tư vào ...

Đăng bởi: ducspk211

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 517
Lượt tải: 18