Tìm tài liệu

Duong Tam Tang Thinh Kinh

Đường Tam Tạng Thỉnh Kinh

Upload bởi: trinhvuvn

Mã tài liệu: 198339

Số trang: 186

Định dạng: rar

Dung lượng file:

Chuyên mục: Văn hóa nghệ thuật

Info

�� mấy h�m rồi, ở ch�a Tổ ��nh tại th�nh Lạc Dương, đ�ng đ� của T�y Dưỡng �ế đang c� cuộc s�t hạch để chọn 27 vị sư tăng. Sự s�t hạch chư tăng để độ điệp đ� th�nh lệ luật của triều đ�nh từ mấy đời vua trước. Ai c� một tr�nh độ học thức kh�, c� đạo hạnh, tinh th�ng kinh điển mới được triều đ�nh cho l�m Tăng, c�n kh�ng th� phải ho�n tục. Lần n�y số chư tăng ghi t�n tham gia c� đến v�i trăm người. Vị chủ khảo của triều đ�nh cử đến l� Trịnh Thiện Quả, một người tinh th�ng kinh điển, lại biết xem tướng mạo m� đo�n biết tương lai của người. �� mấy h�m rồi, mỗi lần nh�n ra s�n ch�a, �ng lại thấy một cậu b� độ 13, 14 tuổi tướng mạo kh�i ng� đang đi qua đi lại, d�ng điệu băn khoăn tr�ng ng�ng. �ng bảo l�nh gọi cậu b� v�o, hỏi....

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh

Upload: doidong75

📎
👁 Lượt xem: 383
Lượt tải: 16

Tam Tự Kinh

Upload: nino

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 761
Lượt tải: 23

Mục lục Đại chánh tân tu Đại tạng kinh

Upload: lonton_saigon88

📎 Số trang: 266
👁 Lượt xem: 814
Lượt tải: 18

Tây Tạng Huyền Bí

Upload: qckts

📎 Số trang: 612
👁 Lượt xem: 382
Lượt tải: 16

TÂY TẠNG HUYỀN BÍ 1

Upload: hoangmai_baohan

📎
👁 Lượt xem: 470
Lượt tải: 16

Người Tây Tạng nghĩ về cái chết

Upload: hieusecret

📎 Số trang: 260
👁 Lượt xem: 701
Lượt tải: 16

Tam Bảo văn chương

Upload: tvq982000

📎 Số trang: 140
👁 Lượt xem: 478
Lượt tải: 16

Các vị đại sư tái sinh Tây Tạng

Upload: hoanglangtu125

📎 Số trang: 209
👁 Lượt xem: 566
Lượt tải: 17

Tâm Kinh Hà Nội 11 2010

Upload: phunghoaiphuong

📎 Số trang: 194
👁 Lượt xem: 355
Lượt tải: 16

Diễn Cầm Tam Thế Diễn Nghĩa 1952

Upload: biettimdau1211

📎 Số trang: 272
👁 Lượt xem: 24737
Lượt tải: 215

Con đường bên ngoài mọi con đường

Upload: mrle1811

📎 Số trang: 263
👁 Lượt xem: 363
Lượt tải: 16

Con đường mây trắng

Upload: anilawlka

📎 Số trang: 400
👁 Lượt xem: 460
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Đường Tam Tạng Thỉnh Kinh

Upload: trinhvuvn

📎 Số trang: 186
👁 Lượt xem: 539
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Văn hóa nghệ thuật
Đường Tam Tạng Thỉnh Kinh �� mấy h�m rồi, ở ch�a Tổ ��nh tại th�nh Lạc Dương, đ�ng đ� của T�y Dưỡng �ế đang c� cuộc s�t hạch để chọn 27 vị sư tăng. Sự s�t hạch chư tăng để độ điệp đ� th�nh lệ luật của triều đ�nh từ mấy đời vua trước. Ai c� một tr�nh độ học thức kh�, c� đạo zip Đăng bởi
5 stars - 198339 reviews
Thông tin tài liệu 186 trang Đăng bởi: trinhvuvn - 15/06/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 15/06/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đường Tam Tạng Thỉnh Kinh