Tìm tài liệu

Cach mang dan toc dan chu nhan dan o Viet Nam 1930 1975

Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930 1975

Upload bởi: phuibs

Mã tài liệu: 130941

Số trang: 16

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Lịch sử

Info

Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và dân chủ luôn là chìa khoá quyết định mọi sự thắng lợi. Trong mỗi hoàn cảnh cụ thể, yêu cầu Đảng ta phải xác định được nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chiến lược đặt trong mối quan hệ khăng khít giữa hai nhiệm vụ đó. Đây là bước thử thách nhận thức của Đảng trước đòi hỏi của lịch sử, trước yêu cầu thực tiễn khách quan. Có nhận thức được nhiệm vụ chiến lược, giải quyết tốt giữa hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ của nhân dân ta mới thành công.

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đ• xác định cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở nước ta có hai nhiệm vụ cơ bản là chống đế quốc giải phóng dân tộc và chống phong kiến giành ruộng đất về tay nông dân.

Từ sau cuộc cách mạng tháng Tám thắng lợi, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền có trách nhỉệm lớn lao là bảo vệ nền độc lập dân tộc trong những thử thách hết sức lớn lao. Trước một thử thách đầy cam go đ• thể hiện nhận thức đúng đắn sáng tạo của Đảng về hai vấn đề dân tộc và dân chủ trong cách mạng.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930 1975
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930 1975
 • Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930 1975
 • Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930 1975
 • Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930 1975
 • Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930 1975
 • Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930 1975
 • Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930 1975
 • Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930 1975
 • Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930 1975
 • Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930 1975
 • Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930 1975
 • Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930 1975
 • Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930 1975
 • Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930 1975
 • Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930 1975

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tiến trình phát triển cách mạng dân tộc dân ...

Upload: nhutm24ca

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 866
Lượt tải: 20

Phân tích quá trình nhận thức của đảng cộng ...

Upload: vinhtd1311

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 787
Lượt tải: 21

Quá trình giải quyết 2 nhiệm vụ dân tộc dân ...

Upload: ngocson_might

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 1844
Lượt tải: 22

Quá trình phát triển đường lối cách mạng dân ...

Upload: quangtuan8040

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 823
Lượt tải: 27

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ ...

Upload: letram77

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 667
Lượt tải: 17

Ýnghĩa dân tộc và thời đại của những thắng ...

Upload: jjcandy

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 336
Lượt tải: 5

Phân tích nghệ thuật lãnh đạo của Đảng ta ...

Upload: janiedlan

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 868
Lượt tải: 16

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng lực ...

Upload: quantum12

📎 Số trang: 127
👁 Lượt xem: 762
Lượt tải: 17

Sự hình thành và phát triển của khuynh hướng ...

Upload: huynhcamtruc

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 9137
Lượt tải: 26

Đảng lãnh đạo thực hiện giải quyết nhiệm vụ ...

Upload: davidnguyen1312

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 667
Lượt tải: 19

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã ...

Upload: maovanphay

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 31056
Lượt tải: 86

Đảng với sự kết hợp nhân tố dân tộc và quốc ...

Upload: canhnt

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 536
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt ...

Upload: phuibs

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 1319
Lượt tải: 21

CHUYÊN MỤC

Văn hóa nghệ thuật Lịch sử
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930 1975 Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và dân chủ luôn là chìa khoá quyết định mọi sự thắng lợi. Trong mỗi hoàn cảnh cụ thể, yêu cầu Đảng ta phải xác định được nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chiến lược đặt trong mối quan hệ docx Đăng bởi
5 stars - 130941 reviews
Thông tin tài liệu 16 trang Đăng bởi: phuibs - 13/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 13/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930 1975