Tìm tài liệu

Cong cuoc dau tu cua thuc dan Phap trong cuoc khai thac thuoc dia lan thu nhat

Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất

Upload bởi: vietngyen

Mã tài liệu: 89712

Số trang: 17

Định dạng: docx

Dung lượng file: 116 Kb

Chuyên mục: Lịch sử

Info

Vào thời cận đại, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được xác lập ở nhiều nước Châu Âu, đến cuối thế kỉ XVIII chủ nghỉa tư bản lan rộng khắp thế giới và phát triển thành một hệ thống. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ngày càng đòi hỏi vốn, nguyên liệu, thị trường. Để đáp ứng nhu cầu này, các nước phương Tây đã hướng sang các nước Phương Đông và bắt đầu chính sách xâm lược của mình. Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. Sự chuyển biến này khiến cho cuối thế kỉ XIX, công cuộc xâm chiếm thuộc địa càng được đẩy mạnh và diễn ra gay gắt để đáp ứng sự phát triển về kinh tế của chủ nghĩa tư bản.

Công cuộc xâm lược thuộc địa nói chung và Việt Nam nói riêng của thực dân Pháp cũng xuất phát từ những đòi hỏi cấp thiết đó. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam. Sau gần 30 năm chiến tranh với điều ước Pa-tơ-nốt (1884) thực dân Pháp đã buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng và thừa nhận nền bảo hộ của chúng ở Việt Nam. Nhưng trước sự kháng cự quyết liệt của nhân dân ta, phải đến năm 1897, công cuộc bình định về quân sự của chúng mới kết thúc. Từ đây, thực dân Pháp mới thực sự bắt tay vào tổ chức việc cai trị và khai thác thuộc địa Đông Dương. Công cuộc khai thác thuộc địa diễn ra trong hai đợt: đợt 1(1897-1914) và đợt hai (1918-1929).

Kết cấu đề tài

I. Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Phần mở đầu

  Vào thời cận đại, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được xác lập ở nhiều nước Châu Âu, đến cuối thế kỉ XVIII chủ nghỉa tư bản lan rộng khắp thế giới và  phát triển thành một hệ thống. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ngày càng đòi hỏi vốn, nguyên liệu, thị trường. Để đáp ứng nhu cầu này, các nước phương Tây đã hướng sang các nước Phương Đông và bắt đầu chính sách xâm lược của mình. Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. Sự chuyển biến này khiến cho cuối thế kỉ XIX, công cuộc xâm chiếm thuộc địa càng được đẩy mạnh và diễn ra gay gắt để đáp ứng sự phát triển về kinh tế của chủ nghĩa tư bản.

                              Công cuộc xâm lược thuộc địa nói chung và Việt Nam nói riêng của thực dân Pháp cũng xuất phát từ những đòi hỏi cấp thiết đó. Năm 1858, thực dân Pháp nổ sỳng xâm lược Việt Nam. Sau gần 30 năm chiến tranh với điều ước Pa - tơ - nốt(1884) thực dân Pháp đã buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng và thừa nhận nền bảo h của chúng ở Việt Nam. Nhưng trước sự kháng cự quyết liệt của nhân dân ta, phải đến năm 1897, công cuộc bình định về quân sự của chúng mới kết thúc. Từ đây, thực dân Pháp mới thực sự bắt tay vào tổ chức việc cai trị và khai thác thuộc địa Đông Dương. Công cuộc khai thác thuộc địa diễn ra trong hai đợt: đợt 1(1897-1914) và đợt hai (1918-1929).          

  I. Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất

  Đối với chủ nghĩa thực dân, việc chiếm thuộc địa để khai thác bóc lột về kinh tế là mục tiêu hàng đầu. Tất cả những chính sách trong các lĩnh

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
 • Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
 • Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
 • Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
 • Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
 • Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
 • Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
 • Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
 • Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
 • Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
 • Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
 • Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
 • Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
 • Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
 • Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tư tưởng của M Gandhi và sự lãnh đạo của ...

Upload: vampire44440

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 705
Lượt tải: 16

Tư tưởng của M.Gandhi và sự lãnh đạo của ...

Upload: ptkhoang

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 4652
Lượt tải: 24

Tác động tích cực và hạn chế của công cuộc ...

Upload: maimaiphuongvns

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 665
Lượt tải: 19

Sự dính líu của các giáo sĩ thừa sai Pari ...

Upload: ntm757

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 1291
Lượt tải: 19

Sự dính líu của các giáo sĩ thừa sai Pari ...

Upload: duytuanht

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 735
Lượt tải: 16

Ý nghĩa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Upload: cantonadn

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 723
Lượt tải: 22

Đảng giải quyết mối quan hệ giữa kháng chiến ...

Upload: nguyenducminh0908

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Sự vận dụng tư tưởng hồ chí minh về vấn đề ...

Upload: tinh_tiet_thao

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 497
Lượt tải: 16

Tìm hiểu cuộc kháng chiến chống Pháp của ...

Upload: meo_hoang78

📎 Số trang: 72
👁 Lượt xem: 1513
Lượt tải: 16

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI và nội ...

Upload: ngochanmis

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 595
Lượt tải: 20

Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ và chủ ...

Upload: torrabcac

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 501
Lượt tải: 17

CUỘC TẤN CÔNG CỦA CON RỒNG

Upload: thiencongcuong

📎 Số trang: 197
👁 Lượt xem: 590
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong ...

Upload: vietngyen

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 3738
Lượt tải: 21

CHUYÊN MỤC

Văn hóa nghệ thuật Lịch sử
Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất Vào thời cận đại, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được xác lập ở nhiều nước Châu Âu, đến cuối thế kỉ XVIII chủ nghỉa tư bản lan rộng khắp thế giới và phát triển thành một hệ thống. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ngày càng đòi hỏi vốn, nguyên docx Đăng bởi
5 stars - 89712 reviews
Thông tin tài liệu 17 trang Đăng bởi: vietngyen - 17/03/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 17/03/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất