Tìm tài liệu

Su lanh dao cua Dang Cong san Viet Nam va Chu tich Ho Chi Minh nham giu vung doc lap dan toc 1945 1946

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giữ vững độc lập dân tộc 1945 1946

Upload bởi: caolong98

Mã tài liệu: 302692

Số trang: 5

Định dạng: rar

Dung lượng file: 41 Kb

Chuyên mục: Lịch sử

Info

[FONT=Times New Roman]Mở đầu

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám đã thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, dân tộc ta đã rửa được nỗi nhục mất nước, đòi lại được tên tuổi trên bản đồ thế giới. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc "Tuyên ngôn độc lập" và long trọng tuyên bố: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". Tuyên ngôn độc lập vừa khẳng định quyền tự do của dân tộc, vừa nêu cao ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết giữ vững nền độc lập của dân tộc, kiên quyết chống mọi âm mưu, thủ đoạn xâm lược, phá hoại của các thế lực thù địch.

Đất nước giành được độc lập rạng rỡ non sông, góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nền độc lập dân tộc vừa mới trở thành hiện thực đã phải đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt do những âm mưu thâm độc phá hoại của các tập đoàn đế quốc và bè lũ tay sai. Lúc này, trên đất nước ta có gần 30 vạn quân của nhiều nước, chiếm đóng hầu hết các vị trí chiến lược quan trọng và đều có âm mưu dùng vũ lực để lật đổ chính quyền cách mạng, thủ tiêu nền độc lập dân tộc, đưa dân tộc ta trở thành cuộc sống nô lệ.

Đứng trước sự mất còn của cách mạng, nền độc lập dân tộc và trong hoàn cảnh quốc tế nhiều mặt có lợi cho bọn xâm lược, chúng ta lại chưa có điều kiện để phát huy những điều kiện cơ bản, lâu dài và chưa thể cùng một lúc khắc phục được những khó khăn chồng chất, nhưng với bản lĩnh kiên định, vững vàng, phương pháp cách mạng khoa học, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện những biện pháp quan trọng để giữ vững thành quả cách mạng, giữ vững nền độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam. Cuộc đấu tranh với kẻ thù trong và ngoài nước lúc này đều xoay quanh giữ vững quyền độc lập dân tộc khi mà kẻ thù rắp tâm quyết cướp lại nước ta một lần nữa bằng quân sự và so sánh về lực lượng giữa ta với địch là thế "châu chấu đá voi". Để tránh tình thế bất lợi cho ta cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù, đồng thời để có thêm thời gian xây dựng thực lực cách mạng về mọi mặt sẵn sàng đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược mà chúng ta biết chắc rằng khó có thể ngăn chặn được, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện một sách lược mềm dẻo với kẻ thù, nhân nhượng có nguyên tắc. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự lường được việc chúng ta phải chấp nhận một số yêu sách của kẻ thù, phải chịu thiệt thòi, mất mát nhất định; song, trong nhân nhượng, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn giữ vững nguyên tắc và không bao giờ hy sinh quyền lợi của dân tộ

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

  • Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giữ vững độc lập dân tộc 1945 1946
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giữ vững độc lập dân tộc 1945 1946
  • Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giữ vững độc lập dân tộc 1945 1946
  • Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giữ vững độc lập dân tộc 1945 1946
  • Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giữ vững độc lập dân tộc 1945 1946
  • Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giữ vững độc lập dân tộc 1945 1946

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Chủ tịch Hồ Chí Minh Người sáng lập Đảng ...

Upload: tqcsi06

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 454
Lượt tải: 16

Đảng Cộng sản Việt Nam với việc vận dụng và ...

Upload: kienphatdesign

📎 Số trang: 51
👁 Lượt xem: 449
Lượt tải: 16

Đảng lãnh đạo thực hiện giải quyết nhiệm vụ ...

Upload: davidnguyen1312

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 667
Lượt tải: 19

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng lực ...

Upload: quantum12

📎 Số trang: 127
👁 Lượt xem: 762
Lượt tải: 17

Đảng giải quyết mối quan hệ giữa kháng chiến ...

Upload: nguyenducminh0908

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong ...

Upload: anh3979

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 765
Lượt tải: 21

Chứng minh vai trò lãnh đạo của đảng cộng ...

Upload: terrcence_trader

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 704
Lượt tải: 17

Phân tích nghệ thuật lãnh đạo của Đảng ta ...

Upload: janiedlan

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 868
Lượt tải: 16

Vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự ra đời ...

Upload: kykiou_kagome

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 641
Lượt tải: 22

Thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí ...

Upload: ptdhung

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 2122
Lượt tải: 18

Phân tích quá trình nhận thức của đảng cộng ...

Upload: vinhtd1311

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 787
Lượt tải: 21

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp ...

Upload: ngkhlam

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 708
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và ...

Upload: caolong98

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 567
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Văn hóa nghệ thuật Lịch sử
Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giữ vững độc lập dân tộc 1945 1946 [FONT=Times New Roman] Mở đầu Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám đã thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, dân tộc ta đã rửa được nỗi nhục mất nước, đòi lại được tên tuổi trên bản đồ zip Đăng bởi
5 stars - 302692 reviews
Thông tin tài liệu 5 trang Đăng bởi: caolong98 - 24/11/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/11/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giữ vững độc lập dân tộc 1945 1946