Tìm tài liệu

Vai tro chu dao cua kinh te nha nuoc voi su phat trien xa hoi chu nghia cua Viet Nam

Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với sự phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam

Upload bởi: khanhhalc

Mã tài liệu: 233934

Số trang: 17

Định dạng: doc

Dung lượng file: 200 Kb

Chuyên mục: Lịch sử

Info

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát mà nước ta lựa chọn trong thời kỳ đổi mới. Nó vừa mang tính chất chung của kinh tế thị trường, vừa có những đặc thù, được quyết định bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội. Đây là sự vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm trong nước và thế giới về phát triển kinh tế thị trường, là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng trong quá trình lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước. Đảng ta đã xác định một cách nhất quán kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Vì vậy, việc xác định một cách rõ ràng và nhất quán vị trí, vai trò của kinh tế nhà nước trong quá trình hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế đất nước định hướng Xã hội Chủ Nghĩa là rất cần thiết.

Ở nước ta, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là xuất phát từ lợi ích của đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, là cơ sở để xem xét sự quá trình đi lên xã hội chủ nghĩa của nước ta đã đúng hướng hay chưa. Kinh tế nhà nước càng phát huy tốt vai trò chủ đạo bao nhiêu thì kinh tế - xã hội sẽ phát triển nhanh bấy nhiêu, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

*** Nội dung chính của bài làm bao gồm ba phần :

Phần 1 : Lý thuyết chung

Phần 2 : Vai trò kinh tế nhà nước và thực trạng vai trò kinh tế nhà nước ở Việt Nam

Phần 3 : Phương hướng cải cách nhằm phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với sự phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với sự phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với sự phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với sự phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với sự phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với sự phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với sự phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với sự phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với sự phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với sự phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với sự phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với sự phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với sự phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với sự phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với sự phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với sự phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã ...

Upload: nhontrach

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 512
Lượt tải: 16

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp ...

Upload: ngkhlam

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 706
Lượt tải: 17

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã ...

Upload: maovanphay

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 31047
Lượt tải: 86

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ...

Upload: lamchuyen

📎
👁 Lượt xem: 553
Lượt tải: 16

Trình bày những biện pháp để xây dựng nhà ...

Upload: havinh1985

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 610
Lượt tải: 19

Tiểu luận kinh tế thị trường định hướng xã ...

Upload: ngoluoc2010

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 500
Lượt tải: 16

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

Upload: iron08xx

📎
👁 Lượt xem: 469
Lượt tải: 16

Slide thảo luận môn đường lối đảng cộng sản ...

Upload: leviethung888

📎
👁 Lượt xem: 733
Lượt tải: 16

Quá trình khẳng định vai trò tự chủ của kinh ...

Upload: lovely_man936

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 547
Lượt tải: 17

Sự lãnh đạo của đảng đối với nhà nước pháp ...

Upload: vuduynam2010

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 553
Lượt tải: 16

Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu ...

Upload: luuduyhung

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 799
Lượt tải: 25

Định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị ...

Upload: hiepnguyencad

📎
👁 Lượt xem: 541
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với sự ...

Upload: khanhhalc

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 619
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Văn hóa nghệ thuật Lịch sử
Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với sự phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát mà nước ta lựa chọn trong thời kỳ đổi mới. Nó vừa mang tính chất chung của kinh tế thị trường, vừa có những đặc thù, được quyết định bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ doc Đăng bởi
5 stars - 233934 reviews
Thông tin tài liệu 17 trang Đăng bởi: khanhhalc - 27/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước với sự phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam