Tìm tài liệu

Cac bang tinh toan thuy luc cong va muong thoat nuoc

Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước

Upload bởi: hamynguyen613

Mã tài liệu: 191226

Số trang: 255

Định dạng: pdf

Dung lượng file:

Chuyên mục: Xây dựng - Kiến trúc

Info

Để tính toán thủy lực ống thoát nước thường được bảng tính toán thủy lực của A.A.Lukinức, G.L.Dắc hoặc của N.F.Phêđorov. Các bảng tính toán thủy lực ống thoát nước của A.A.Lukinức và G.L.Dắc được thành lập trên cơ sở công thức của viện sỹ M.N.Paolovski. Các thông số của công thức này được xây dựng trên cơ sở thực nghiệm rộng rãi nên chúng là những đại lượng không có cố định mà phụ thuộc vào hệ số nhám và bán kính thủy lực. Do đó, công thức của viện sỹ Paolovski có tính ưu việt cao và được ứng dụng rộng rãi để tính toán thể lực cho kênh mương trong thủy lợi và cả ống thoát nước trong hệ thống thoát  nước thành phố.
-Giáo sư Phêđorov đã nghiên cứu công thức mới để tính toán thủy lực ống thóat nước có kể đến ảnh hưởg của nhệt độ, độ nhớt của nước thải và hàm lượng cặn có trong nước. Dựa trên cơ sở đó  giáo sư đã thành lập bảng tính toán thủy lực ống thoát nước cho nước sinh hoạt có nhiệt độ 10¬oC và hàm lượng cặn là 500mg/l
-Với hoàn cảnh cụ thể của nước ta hiện nay nhiệt độ trung bình của nước thải khá cao và tiêu chuẩn nước thải chưa cố định. Trong khi chờ đợi những nghiên cứu mới về thành phần và tính chất của nước thải, để tính toán  thể lực nên sử dụng bảng tính thủy lực được thành lập cho công thức của viện sỹ M.N.Paolovski-Vì vậy, chúng tôi biên soạn " Các bảng tính thủy lực cống và mương thoát nước" này dựa theo bảng tính toán thủy lực cho các loại ống khác nhau với các tiết diện khác nhau.
-Các bảng tính thủy lực này là tài liệu tham khảo cho kỹ sư và cán bộ kỹ thuật thuộc chuyên môn thoát nước đô thị. Rất mong nhân được sự đóng góp của bạn đọc

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
 • Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thoát nước 1 Mạng lưới thoát nước

Upload: khanhngan1111

📎 Số trang: 320
👁 Lượt xem: 784
Lượt tải: 19

Cấp Thoát Nước

Upload: khoangtroixanh5

📎 Số trang: 144
👁 Lượt xem: 847
Lượt tải: 25

Thoát nước 2 Xử lý nước thải

Upload: datle1771987

📎 Số trang: 579
👁 Lượt xem: 799
Lượt tải: 18

Thiết kế và tính toán tổng mặt bằng thi công

Upload: phanbuiloi1

📎 Số trang: 120
👁 Lượt xem: 6131
Lượt tải: 28

Máy xúc thủy lực PC200 8 và PC200LC 8

Upload: phuonglien88

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 2106
Lượt tải: 42

Tính toán hệ thống thông gió trong các công ...

Upload: elyzatrang999

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 768
Lượt tải: 21

Giáo trình thủy lực đại cương

Upload: leviettuong

📎 Số trang: 280
👁 Lượt xem: 3364
Lượt tải: 52

Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô

Upload: giangtaichinh2112

📎 Số trang: 316
👁 Lượt xem: 943
Lượt tải: 19

Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu 1

Upload: o0_quanganh_0o

📎 Số trang: 222
👁 Lượt xem: 812
Lượt tải: 17

Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu

Upload: hien_nguyen

📎 Số trang: 219
👁 Lượt xem: 985
Lượt tải: 18

Thủy công tập 2

Upload: tuan_h12000

📎 Số trang: 318
👁 Lượt xem: 802
Lượt tải: 18

Thủy công tập 1

Upload: vitrung2006

📎 Số trang: 313
👁 Lượt xem: 1004
Lượt tải: 20

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Các bảng tính toán thủy lực cống và mương ...

Upload: hamynguyen613

📎 Số trang: 255
👁 Lượt xem: 12022
Lượt tải: 173

CHUYÊN MỤC

Xây dựng - Kiến trúc
Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước Để tính toán thủy lực ống thoát nước thường được bảng tính toán thủy lực của A.A.Lukinức, G.L.Dắc hoặc của N.F.Phêđorov. Các bảng tính toán thủy lực ống thoát nước của A.A.Lukinức và G.L.Dắc được thành lập trên cơ sở công thức của viện sỹ pdf Đăng bởi
5 stars - 191226 reviews
Thông tin tài liệu 255 trang Đăng bởi: hamynguyen613 - 11/03/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 11/03/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước