Tìm tài liệu

Co Hoc Da NXB Giao Thong Van Tai

Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải

Upload bởi: dxpmember

Mã tài liệu: 191240

Số trang: 354

Định dạng: pdf

Dung lượng file:

Chuyên mục: Xây dựng - Kiến trúc

Info

Giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về các tính chất trạng thái của đá và khối đá nguyên trạng; các quá trình và hiện trượng cơ học xảy ra khi xây dựng các công trình trên đá và trong đá; từ đó tìm ra các phương pháp phá hủy có hiệu quả, các điều khiển hợp lý áp lực đá, làm ổn định các công trình xây dựng trên đá trong đá và bằng đá.
Chương 1. Đá và tính chất của đá
- Các khái niệm cơ bản về đá
- Các tính chất cơ bản của đá
Chương 2. Các tính chất của khối đá nguyên trạng
- Khối đá nguyên trạng và một vài đặc điểm của nó
- Các tính chất của khối đá nguyên trạng
Chương 3. Khảo sát và đánh giá khối đá
- Khảo sát khối đá
- Phân loại khối đá
- Đánh giá khối đá
Chương 4. Ổn định nền và bờ dốc đá
- Sự ổn định của nền đá
- Ổn định bờ dốc đá
Chương 5. Trạng thái ứng suất và áp lực đá xung quanh công trình ngầm
- Ứng suất tự nhiên trông khối đá
- Trạng thái ứng suất và biến dạng của đá ở xung quanh công trình ngầm
- Áp lực đá trong công trình ngầm

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải
 • Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Cơ học đá

Upload: ngothuy0379

📎 Số trang: 463
👁 Lượt xem: 518
Lượt tải: 18

Tai nạn giao thông và ảnh hưởng của các yếu ...

Upload: wildbull1500

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 467
Lượt tải: 20

Đường Đô Thị và Tổ Chức Giao Thông

Upload: anph1983

📎 Số trang: 218
👁 Lượt xem: 1372
Lượt tải: 25

Cơ học đất Giản lược

Upload: tonbacquoc

📎 Số trang: 139
👁 Lượt xem: 445
Lượt tải: 21

Cọc khoan nhồi trong xây dựng công trình ...

Upload: ngocanh412

📎 Số trang: 218
👁 Lượt xem: 986
Lượt tải: 36

Giao thông đô thị và chuyên đề đường

Upload: Thangtuve

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 412
Lượt tải: 20

Tên công trình : Trung học phô thông chuyên ...

Upload: clickandphone1234

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 538
Lượt tải: 16

Tổ Chức và Điều Hành Sản Xuất Trong Xây Dựng ...

Upload: redsun1111

📎 Số trang: 286
👁 Lượt xem: 776
Lượt tải: 22

Lập và Phân tích dự án đầu tư xây dựng công ...

Upload: tranthanh75430

📎 Số trang: 265
👁 Lượt xem: 1422
Lượt tải: 26

300 Câu hỏi và đáp án Trắc nghiệm Luật giao ...

Upload: lethuhuong159

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 7395
Lượt tải: 59

Nâng cao năng lực cạnh tranh đấu thầu XD của ...

Upload: linhpvnc

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 453
Lượt tải: 16

Slide Plaxis Khái niệm về cơ học đất không ...

Upload: khidau

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 898
Lượt tải: 19

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải

Upload: dxpmember

📎 Số trang: 354
👁 Lượt xem: 528
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Xây dựng - Kiến trúc
Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải Giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về các tính chất trạng thái của đá và khối đá nguyên trạng; các quá trình và hiện trượng cơ học xảy ra khi xây dựng các công trình trên đá và trong đá; từ đó tìm ra các phương pháp phá hủy có hiệu quả, các pdf Đăng bởi
5 stars - 191240 reviews
Thông tin tài liệu 354 trang Đăng bởi: dxpmember - 24/02/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/02/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Cơ Học Đá NXB Giao Thông Vận Tải