Tìm tài liệu

Ket Cau Thep 2 Cong trinh dan dung va Cong nghiep

Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp

Upload bởi: vu_jindo

Mã tài liệu: 191345

Số trang: 366

Định dạng: pdf

Dung lượng file:

Chuyên mục: Xây dựng - Kiến trúc

Info

Chương 1:  Kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng
- Đại cương về nhà công nghiệp bằng thép
- Cấu tạo của nhà công nghiệp một tầng
- Tính toán khung ngang
- Kết cấu mái
- Cột thép nhà công nghiệp
- Kết cấu đỡ cầu trục
- Hề sườn tường
Chương 2: Kết cấu thép nhà nhịp lớn
- Phạm vi sử dụng và các đặc điểm của kết cấu nhà nhịp lớn
- Nhà nhịp lớn với kết cấu phẳng chịu lực
- Kết cấu mái không gian của nhà nhịp lớn
- Hệ mái treo
Chương 3: Kết cấu thép nhà cao tầng
- Đại cương
- Tổ hợp hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng
- Một số nguyên lý cơ bản trong thiết kế nhà cao tầng
- Tải trọng và tác dụng
- Tính toán nhà cao tầng
- Cấu tạo các cấu kiện cơ bản
- Các chi tiết và liên kết
Chương 4: Kết cấu thép bản
- Đại cương về kết cấu thép bản
- Tính toán vỏ mỏng trong xoay
- Các loại bể chứa đặc biệt để giữ dầu thô, xăng và khí hóa lỏng
- Bể chứa khí
- Bunke và xilô
Chương 5: Kết cấu thép công trình tháp và trụ
- Khái quát chung
- Đại cương về tháp thép
- Tính toán tháp
- Giải pháp cấu tạo va tính toán chi tiết
- Kết cấu trụ
Chương 6 Kết cấu thép ứng suất trước
- Các khái niệm cơ bản về kết cấu thép ứng suất trước
- Vật liệu, cấu tạo của dây (thanh) căng và của bộ phận treo
- Thanh ứng suất trước làm vịêc chịu kéo, nén đúng tâm
- Dầm ứng suất trước
- Dàn ứng suất trước bằng dây căng
- Ứng suất trước trong kết cấu khung và vòm

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp
 • Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Giám sát thi công và nghiệm thu kết cấu thép

Upload: hocdv

📎 Số trang: 48
👁 Lượt xem: 777
Lượt tải: 21

Tính toán hệ thống thông gió trong các công ...

Upload: elyzatrang999

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 479
Lượt tải: 18

Kết cấu bê tông cốt thép 2 Kết cấu nhà cửa

Upload: thuan_pvi

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 656
Lượt tải: 19

Sách kết cấu thép

Upload: hoangvu.nguyenhuu@gmail.com

📎 Số trang: 164
👁 Lượt xem: 107
Lượt tải: 4

Kết cấu thép cấu kiện cơ bản

Upload: gaconthuongme_xt

📎 Số trang: 328
👁 Lượt xem: 427
Lượt tải: 20

Kết cấu bê tông cốt thép

Upload: trangmuc2612

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 520
Lượt tải: 18

Giám sát và nghiệm thu kết cấu bê tông cốt ...

Upload: tieu_kim

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 420
Lượt tải: 16

Công nghệ trong xây dựng cầu bê tông cốt thép

Upload: batnapmuoitieu

📎 Số trang: 211
👁 Lượt xem: 620
Lượt tải: 20

Giáo trình kết cấu xây dựng

Upload: thiennkh

📎 Số trang: 201
👁 Lượt xem: 573
Lượt tải: 16

Nền và móng công trình cầu đường

Upload: hong_9975

📎 Số trang: 299
👁 Lượt xem: 578
Lượt tải: 19

Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng

Upload: manhbn1234

📎
👁 Lượt xem: 667
Lượt tải: 20

Giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê ...

Upload: herocoe

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 419
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công ...

Upload: vu_jindo

📎 Số trang: 366
👁 Lượt xem: 1683
Lượt tải: 38

CHUYÊN MỤC

Xây dựng - Kiến trúc
Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp Chương 1: Kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng - Đại cương về nhà công nghiệp bằng thép - Cấu tạo của nhà công nghiệp một tầng - Tính toán khung ngang - Kết cấu mái - Cột thép nhà công nghiệp - Kết cấu đỡ cầu trục - Hề sườn tường Chương 2: Kết cấu pdf Đăng bởi
5 stars - 191345 reviews
Thông tin tài liệu 366 trang Đăng bởi: vu_jindo - 02/01/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 02/01/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công nghiệp