Tìm tài liệu

Sach ket cau thep

Sách kết cấu thép

Upload bởi: hoangvu.nguyenhuu@gmail.com

Mã tài liệu: 643463

Số trang: 164

Định dạng: pdf

Dung lượng file: 3,101 Kb

Chuyên mục: Xây dựng - Kiến trúc

Info

Quyển sách tính toán kết cấu thép gồm 6 chương. Năm chương đầu giới thiệu nguyên tắc tính toán kết cấu thép, tính liên kết và các cấu kiện cơ bản dầm, cột và sàn. Nội dung này thuộc phần cơ sở kết cấu thép cho các ngành công trình xây dựng. Chương 6 là khung nhà công nghiệp dùng cho ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng. Mục đích của quyển tính toán kết cấu thép nhằm giới thiệu cách tính các loại kết cấu đã nêu trên. Lý thuyết của mỗi vấn đề được trình bày vắn tắt và tập trung ở những điểm chính.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Sách kết cấu thép
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép
 • Sách kết cấu thép

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Kết cấu thép cấu kiện cơ bản

Upload: gaconthuongme_xt

📎 Số trang: 328
👁 Lượt xem: 427
Lượt tải: 20

Kết cấu bê tông cốt thép

Upload: trangmuc2612

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 520
Lượt tải: 18

Kết cấu bê tông cốt thép 2 Kết cấu nhà cửa

Upload: thuan_pvi

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 656
Lượt tải: 19

Giám sát thi công và nghiệm thu kết cấu thép

Upload: hocdv

📎 Số trang: 48
👁 Lượt xem: 777
Lượt tải: 21

Kết Cấu Thép 2 Công trình dân dụng và Công ...

Upload: vu_jindo

📎 Số trang: 366
👁 Lượt xem: 1682
Lượt tải: 38

Giám sát và nghiệm thu kết cấu bê tông cốt ...

Upload: tieu_kim

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 420
Lượt tải: 16

Cấu tạo bê tông cốt thép

Upload: saletpp

📎 Số trang: 161
👁 Lượt xem: 618
Lượt tải: 24

Bài Giảng Kết Cấu Gỗ

Upload: ngocpt111

📎
👁 Lượt xem: 526
Lượt tải: 17

Giáo trình kết cấu xây dựng

Upload: thiennkh

📎 Số trang: 201
👁 Lượt xem: 573
Lượt tải: 16

Cơ sở phân tích kết cấu Cầu Hầm

Upload: buffalo277

📎
👁 Lượt xem: 673
Lượt tải: 21

Công nghệ trong xây dựng cầu bê tông cốt thép

Upload: batnapmuoitieu

📎 Số trang: 211
👁 Lượt xem: 620
Lượt tải: 20

Phân tích thiết kế kết cấu bằng chương trình ...

Upload: kysirong39

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 453
Lượt tải: 20

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Sách kết cấu thép

Upload: hoangvu.nguyenhuu@gmail.com

📎 Số trang: 164
👁 Lượt xem: 107
Lượt tải: 4

CHUYÊN MỤC

Xây dựng - Kiến trúc
Sách kết cấu thép Quyển sách tính toán kết cấu thép gồm 6 chương. Năm chương đầu giới thiệu nguyên tắc tính toán kết cấu thép, tính liên kết và các cấu kiện cơ bản dầm, cột và pdf Đăng bởi
5 stars - 643463 reviews
Thông tin tài liệu 164 trang Đăng bởi: hoangvu.nguyenhuu@gmail.com - 25/08/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/08/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Sách kết cấu thép