Tìm tài liệu

Bao cao thuc tap nganh duoc quy trinh san xuat thuoc tai cong ty co phan duoc pham 3 2 nha thuoc cong ty co phan duoc pham quan 10 va khoa duoc benh vien An Binh

Info

CHƯƠNG I: SẢN XUẤT THUỐC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

I. Giới thiệu mô hình tổ chức và quản lý của công ty

II. Một số nội dung cơ bản về GMP (thực hành tốt sản xuất)

III. Tham quan quy trình sản xuất của một số mặt hàng do công ty sản xuất

IV. Một số công việc cụ thể được làm tại công ty

V. Giới thiệu một số sản phẩm được sản xuất tại công ty

CHƯƠNG II: VÀI NÉT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẬN 10 VÀ

THỰC TẬP TẠI NHÀ THUỐC

I. Giới thiệu mô hình tổ chức và quản lý của công ty

II. Giới thiệu nội dung cơ bản về thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP), thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), thực hành tốt phân phối thuốc(GDP)

III. Giới thiệu về nhà thuốc

IV. Một số loại thuốc được bầy bán tại nhà thuốc

file:///C:/DOCUME%7E1/TRUNGD%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgCHƯƠNG III: KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN AN BÌNH

I. Giới thiệu sơ lược về bệnh viện An Bình

II. Giới thiệu mô hình tổ chức – quản lý của khoa dược và phân phối thuốc của các kho tại bệnh viện

III. Chức năng - nhiệm vụ cùa khoa dược

IV. Một số đơn thuốc được bác sĩ kê đơn tại bệnh viện

V. Danh mục thuốc nội trú tại bệnh viện năm 201

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
 • Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thực tập tại khoa dược Bệnh Viện 198 Bộ Công ...

Upload: nlt2390

📎 Số trang: 102
👁 Lượt xem: 2778
Lượt tải: 20

Báo cáo thực tập chuyên ngành dược bệnh viện ...

Upload: minh

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 18165
Lượt tải: 34

Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện ...

Upload: mystar_2012

📎 Số trang: 94
👁 Lượt xem: 3640
Lượt tải: 18

Sổ thu hoạch thực tập tại khoa dược bệnh viện

Upload: dovo123412341234

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 3203
Lượt tải: 21

Báo cáo thực tập ngành dược

Upload: roingaymailaiden

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 10383
Lượt tải: 150

Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông ...

Upload: tieu_ngo8x

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 1630
Lượt tải: 18

Hoạt động cung ứng thuốc của khoa dược

Upload: penistock

📎 Số trang: 149
👁 Lượt xem: 967
Lượt tải: 19

Một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt ...

Upload: phuocdai

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 975
Lượt tải: 17

Giáo án môn học Công nghệ dược phẩm

Upload: pbtdanh

📎 Số trang: 63
👁 Lượt xem: 455
Lượt tải: 20

Dược Học Cổ Truyền

Upload: inuyasu113

📎 Số trang: 469
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Tình hình hạch toán lương và các khoản trích ...

Upload: tungnh_88

📎 Số trang: 63
👁 Lượt xem: 366
Lượt tải: 16

Trà dược và Tửu dược

Upload: vnrungvangbienbac

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 561
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản ...

Upload: trangnq

📎 Số trang: 81
👁 Lượt xem: 3882
Lượt tải: 28

CHUYÊN MỤC

Y Dược
Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình CHƯƠNG I: SẢN XUẤT THUỐC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 I. Giới thiệu mô hình tổ chức và quản lý của công ty II. Một số nội dung cơ bản về GMP (thực hành tốt sản xuất) III. Tham quan quy trình sản xuất của một số mặt hàng do công ty sản xuất IV. zip Đăng bởi
5 stars - 244453 reviews
Thông tin tài liệu 81 trang Đăng bởi: trangnq - 16/08/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 16/08/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản xuất thuốc tại công ty cổ phẩn dược phẩm 3 2 nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình