Tìm tài liệu

 

thực tập tại khoa dược bệnh viện giao thông vận tải trung ương

📎 Số trang: | Số trang: 149
👁 Xem: 1131
Tải: 20

Đăng bởi: pdt1980

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Traphaco 1

📎 Số trang: | Số trang: 143
👁 Xem: 737
Tải: 19

Đăng bởi: toi_yeu_viet_nam2004

Thực tập tại công ty cp dược Vĩnh Lộc

📎 Số trang: | Số trang: 120
👁 Xem: 930
Tải: 17

Đăng bởi: nu_hong_cua_toi2002

Thực tập tại Công ty cổ phần Traphaco

📎 Số trang: | Số trang: 98
👁 Xem: 2133
Tải: 22

Đăng bởi: quocthuy1974

Thực trạng hoạt động của Công ty cổ phần TRAPHACO

📎 Số trang: | Số trang: 98
👁 Xem: 1076
Tải: 17

Đăng bởi: h17863

Báo cáo Thực tập tại Công ty cổ phần TRAPHACO

📎 Số trang: | Số trang: 97
👁 Xem: 5317
Tải: 24

Đăng bởi: tiennam33

Báo cáo tốt nghiệp Công ty cổ phần TRAPHACO và Bệnh viện Giao ...

📎 Số trang: | Số trang: 97
👁 Xem: 1490
Tải: 17

Đăng bởi: may_chem2003

Tổng hợp và biểu hiện gen mã hóa cho enterocin AS-48 của vi ...

📎 Số trang: | Số trang: 96
👁 Xem: 1431
Tải: 17

Đăng bởi: trannamacd

Thực tập tại khoa dược bệnh viện giao thông vận tải trung ương 1

📎 Số trang: | Số trang: 94
👁 Xem: 894
Tải: 18

Đăng bởi: duongk1987

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng nang fenofibrat

📎 Số trang: | Số trang: 80
👁 Xem: 804
Tải: 17

Đăng bởi: vhhuu2008

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng nang fenofibrat 1

📎 Số trang: | Số trang: 80
👁 Xem: 577
Tải: 16

Đăng bởi: hung32xd

Nghiên cứu tổng hợp thuốc điều trị tiểu đường chlorpropamide

📎 Số trang: | Số trang: 77
👁 Xem: 649
Tải: 19

Đăng bởi: bantochuc_sic

Nghiên cứu bào chế hỗn dịch tiêm Triamcinolon acetonid

📎 Số trang: | Số trang: 76
👁 Xem: 2881
Tải: 19

Đăng bởi: thevan1712vp

Khảo sát tác dụng không mong muốn của Chế phẩm Angiohibin.

📎 Số trang: | Số trang: 75
👁 Xem: 1333
Tải: 17

Đăng bởi: dhanhkhoace

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Dược ...

📎 Số trang: | Số trang: 74
👁 Xem: 1067
Tải: 24

Đăng bởi: hongphuc124

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Bao cao Thuc tap duoc lam sang

Báo cáo Thực tập dược lâm sàng

Đăng bởi: quynhs61

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 20998
Lượt tải: 51

Bao cao thuc tap nha thuoc Minh Tien

Báo cáo thực tập nhà thuốc Minh Tiến

Đăng bởi: l_v_thang

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 15267
Lượt tải: 42

Bai thu hoach thuc tap Cong ty co phan duoc pham Phong Phu

Bài thu hoạch thực tập Công ty cổ phần dược ...

Đăng bởi: hui8821

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 5626
Lượt tải: 39