Tìm tài liệu

Handbook of Clinical Drug Data

Handbook of Clinical Drug Data

Upload bởi: leaderpro1987

Mã tài liệu: 199720

Số trang: 1164

Định dạng: rar

Dung lượng file: 7,773 Kb

Chuyên mục: Y Dược

Info

"...will be useful to all health care professionals in a clinical setting." - Review of the previous edition from the Australian Journal of Hospital Pharmacy*Comparison charts compare and contrast drugs within the therapeutic classes, enabling readers to decide which is the best drug to use and prescribe*Written from primary literature, not compiled from drug manufacturers promotional material*Provides a wealth of clinical information on the use and misuse of drugs not found in any other drug reference --This text refers to the.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data
 • Handbook of Clinical Drug Data

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Ofoxd Handbook Of Clinical And Laboratory ...

Upload: cecico135

📎
👁 Lượt xem: 477
Lượt tải: 16

Clinical Pharmacology

Upload: nguyentrandung

📎 Số trang: 806
👁 Lượt xem: 477
Lượt tải: 20

Nanoparticle Technology For Drug Delivery

Upload: trungnh

📎 Số trang: 427
👁 Lượt xem: 473
Lượt tải: 18

Absorption And Drug Development

Upload: banvatoipy

📎 Số trang: 307
👁 Lượt xem: 409
Lượt tải: 17

Analysis of Drug Impurities

Upload: tranhieu0

📎 Số trang: 286
👁 Lượt xem: 487
Lượt tải: 16

Modified Release Drug Delivery Technology

Upload: lequangtqlbk

📎 Số trang: 962
👁 Lượt xem: 696
Lượt tải: 17

Clinical Pharmacy And Therapeutic

Upload: tlhfrv2010

📎 Số trang: 51
👁 Lượt xem: 401
Lượt tải: 17

Polymeric Drug Delivery Systems Drugs and ...

Upload: nhatvietdangky

📎 Số trang: 679
👁 Lượt xem: 478
Lượt tải: 18

Basic And Clinical Pharmacology 10 edition

Upload: minhcofe

📎
👁 Lượt xem: 453
Lượt tải: 17

Handbook of Pharmaceutical Granulation ...

Upload: susasusi88

📎 Số trang: 624
👁 Lượt xem: 492
Lượt tải: 16

Pharmaceutical Manufacturing Handbook ...

Upload: cavico1357

📎 Số trang: 1386
👁 Lượt xem: 835
Lượt tải: 19

Pharmaceutical Manufacturing Handbook ...

Upload: thienchan2408

📎 Số trang: 857
👁 Lượt xem: 641
Lượt tải: 19

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Handbook of Clinical Drug Data

Upload: leaderpro1987

📎 Số trang: 1164
👁 Lượt xem: 703
Lượt tải: 19

CHUYÊN MỤC

Y Dược
Handbook of Clinical Drug Data "...will be useful to all health care professionals in a clinical setting." - Review of the previous edition from the Australian Journal of Hospital Pharmacy*Comparison charts compare and contrast drugs within the therapeutic classes, enabling zip Đăng bởi
5 stars - 199720 reviews
Thông tin tài liệu 1164 trang Đăng bởi: leaderpro1987 - 14/07/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 14/07/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Handbook of Clinical Drug Data