Tìm tài liệu

Nanotechnology For Cancer Therapy

Nanotechnology For Cancer Therapy

Upload bởi: phanhien_99

Mã tài liệu: 199769

Số trang: 824

Định dạng: rar

Dung lượng file: 14,760 Kb

Chuyên mục: Y Dược

Info

This first comprehensive overview on nanotechnological approaches to cancer therapy brings together therapeutic oncology and nanotechnology, showing the various strategic approaches to selectively eliminating cancerous cells without damaging the surrounding healthy tissue. The strategies covered include magnetic, optical, microwave and neutron absorption techniques, nanocapsules for active agents, nanoparticles as active agents, and active and passive targeting, while also dealing with fundamental aspects of how nanoparticles cross biological barriers..

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy
 • Nanotechnology For Cancer Therapy

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Adenoviruses Basic Biology to Gene Therapy

Upload: nguyenvuvo

📎 Số trang: 334
👁 Lượt xem: 534
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Nanotechnology For Cancer Therapy

Upload: phanhien_99

📎 Số trang: 824
👁 Lượt xem: 644
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Y Dược
Nanotechnology For Cancer Therapy This first comprehensive overview on nanotechnological approaches to cancer therapy brings together therapeutic oncology and nanotechnology, showing the various strategic approaches to selectively eliminating cancerous cells without damaging the zip Đăng bởi
5 stars - 199769 reviews
Thông tin tài liệu 824 trang Đăng bởi: phanhien_99 - 19/07/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/07/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nanotechnology For Cancer Therapy