1. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

    Website khotailieu.com khuyến khích các Thành Viên thông báo mọi trường hợp vi phạm quy định Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ, chính sách, thông báo và quy định cho Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của website khotailieu.com theo địa chỉ email khotrithucso@gmail.com hoặc liên hệ số điện thoại đường dây nóng: hotline để thông báo và được giải quyết nhanh nhất.

   Các trường hợp vi phạm sẽ được giải quyết theo quy định của website khotailieu.com như đã được đăng tải trên trang chủ website khotailieu.com và theo như quy định tại Điều 7, 8 tại Quy chế này.

    Trong trường hợp Người Dùng phản ánh hoặc khiếu nại với Ban Quản trị khotailieu.com về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Tài Liệu mà Thành Viên đăng tải và Người Dùng chứng minh được Tài Liệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thì khotailieu.com sẽ thực hiện các biện pháp quản lý và xử lý cần thiết để đảm bảo thực hiện đúng Quy chế này và quy định của pháp luật.

    khotailieu.com sẽ tiến hành giải quyết các khiếu nại của Người Dùng/Thành Viên liên quan tới dịch vụ mà khotailieu.com cung cấp (nếu có) theo quy trình sau:

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của Người Dùng/Thành Viên (sau đây gọi tắt là “người khiếu nại”).

Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết.

Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của người khiếu nại, khotailieu.com trả lời cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại.

    Ngoài ra, khi phát sinh bất kỳ tranh chấp nào giữa người bán và người mua trên website khotailieu.com hay tranh chấp phát sinh giữa một bên với website khotailieu.com. Ban Quản trị website khotailieu.com ưu tiên sử dụng phương thức thương lượng và hòa giải giữa hai bên nhằm tạo môi trường kinh doanh thương mại thiện chí và thân thiện. Tuy nhiên, nếu sau 30 ngày thương lượng, hòa giải mà các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận thì một trong hai bên có thể đưa vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hà Nội để giải quyết theo đúng quy định và trình tự của Pháp luật.

    Trong trường hợp người bán hoặc/và người mua lựa chọn Trọng tài hoặc Tòa án là cơ quan giải quyết tranh chấp giữa người bán và người mua, khotailieu.com cam kết sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho Trọng tài hoặc Tòa án để hỗ trợ cho quá trình giải quyết tranh chấp đó.

 

2. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC THÔNG TIN/TÀI LIỆU VI PHẠM BẢN QUYỀN

Khotailieu.com thực hiện các biện pháp quản lý cần thiết để bảo vệ các Tài Liệu có bản quyền bằng cách đưa ra các quy định cụ thể như sau:

    Trong trường hợp, Ban quản trị khotailieu.com bằng các biện pháp rà soát, kiểm tra kỹ thuật và chuyên môn của mình phát hiện ra Tài Liệu/thông tin mà Thành Viên đăng tải trên khotailieu.com là vi phạm bản quyền, không được sự cho phép của tác giả/người nắm giữ quyền thì Ban quản trị khotailieu.com sẽ xóa Tài Liệu/thông tin đó ngay khi phát hiện ra sự vi phạm này mà không cần thông báo tới Thành Viên.

    Trong trường hợp, Người Dùng/Thành Viên có phản ánh hoặc khiếu nại về Tài Liệu vi phạm bản quyền được đăng tải trên khotailieu.com. Nếu phản ánh hoặc khiếu nại được gửi kèm cùng các tài liệu/giấy tờ chứng minh phản ánh hoặc khiếu nại này là có căn cứ và chính xác. Ban Quản trị khotailieu.com tiến hành kiểm tra, rà soát các thông tin liên quan đến sự việc và xử lý như sau:

Vi phạm lần 1: xóa Tài Liệu vi phạm bản quyền và gửi tin nhắn cảnh cáo tới Thành Viên đăng tải Tài Liệu đó trong vòng 8 tiếng kể từ khi nhận được phản ánh/khiếu nại có căn cứ.

Vi phạm lần 2: xóa Tài Liệu vi phạm và phạt tài khoản doanh thu 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

Vi phạm lần 3: xóa Tài Liệu vi phạm và xóa tài khoản Thành Viên.

    Trong trường hợp, giữa Người Dùng và Thành Viên xảy ra tranh chấp liên quan đến sự vi phạm bản quyền các Tài Liệu được Thành Viên đăng tải trên khotailieu.com. Ban quản trị khotailieu.com xóa Tài Liệu ngay trong vòng 8 tiếng kể từ khi nhận được căn cứ chứng minh sự vi phạm trên và cam kết cung cấp đầy đủ và toàn bộ thông tin mà khotailieu.com có được liên quan đến sự việc để phục vụ cho quá trình giải quyết tranh chấp giữa các bên.