QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHOTAILIEU.COM

 

1   –  NGUYÊN TẮC CHUNG

 

    Chào mừng bạn đến với khotailieu.com! Khotailieu.com cung cấp Dịch Vụ theo các “Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ” (sau đây được gọi tắt là “ĐKTTSDDV”). ĐKTTSDDV được xây dựng dựa trên quy định của pháp luật và hoạt động kinh doanh thực tế về thương mại điện tử.

    Khi bạn đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ của khotailieu.com đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản của ĐKTTSDDV này. Nếu không đồng ý vui lòng không đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi khotailieu.com.

    Website khotailieu.com có thể thay đổi, điều chỉnh ĐKTTSDDV tại từng thời điểm theo quy định của pháp luật và hoạt động kinh doanh thực tế của mình. Thành Viên đồng ý rằng nếu Thành Viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi ĐKTTSDDV được cập nhật, điều đó có nghĩa là Thành Viên đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản ĐKTTSDDV đã được cập nhật.

    ĐKTTSDDV và các nội dung thay đổi sẽ được đăng tải tại trang chủ của website khotailieu.com.

    Ngoài ra, website khotailieu.com theo từng thời điểm hoạt động sẽ ban hành chính sách, quy định và thông báo dành cho các dịch vụ/Thành Viên/Người Dùng. Thành Viên/Người Dùng cần phải tuân thủ và thực hiện theo quy định của chính sách, quy định, thông báo và ĐKTTSDDV.

    Nếu trong trường hợp có sự mâu thuẫn về nội dung giữa chính sách, quy định và thông báo với nội dung của ĐKTTSDDV thì ưu tiên áp dụng theo quy định của chính sách, quy định và thông báo.

 

2   –  QUY ĐỊNH CHUNG

 

3   –  QUY TRÌNH GIAO DỊCH

 

4   –  QUY TRÌNH THANH TOÁN

 

5   –  ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

 

6   –  BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN THÀNH VIÊN

 

7   –  QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

 

8   –  CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 

9   –  TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

 

10   –  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ WEBSITE TMĐT WWW.KHOTAILIEU.COM

 

11 –  QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN THAM GIA SÀN GD TMĐT KHOTAILIEU.COM

 

12 –  CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH NHIỆM CỦA WEBSITE KHOTAILIEU.COM

 

13 –  ĐÓNG GÓP CHO WEBSITE KHOTAILIEU.COM

 

14 –  ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

 

15 –  ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

 

    Website khotailieu.com và mọi thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của khotailieu.com cam kết tuân thủ các điều khoản trong Quy chế này.

    Bất kỳ thương nhân, tổ chức, cá nhân nào vi phạm một trong các điều khoản của Quy chế này sẽ phải chịu trách nhiệm trước khotailieu.com hoặc trước pháp luật.

    Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch TMĐT khotailieu.com:

  • Sàn giao dịch Thương mại điện tử khotailieu.com
  • Công ty : CÔNG TY TNHH LAZENTO
  • Địa chỉ: Số 28, ngách 88/8, Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Tel: hotline  Email: khotrithucso@gmail.com