Tìm tài liệu

 

Slide quy hoạch tuyến tính thầy Nguyễn Công Trí

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Xem: 1414
Tải: 35

Đăng bởi: cdtuan88

Bài tập QHTT

📎 Số trang: | Số trang: 8
👁 Xem: 671
Tải: 19

Đăng bởi: tang_long0186

Bài tập về vận tải

📎 Số trang: | Số trang: 8
👁 Xem: 614
Tải: 22

Đăng bởi: ledinhungdaklak

8 đề thi tự luận tối ưu hóa đh kinh tế tp hcm

📎 Số trang: | Số trang: 7
👁 Xem: 904
Tải: 28

Đăng bởi: kuchuoi2

Bài tập đối ngẫu có lời giải

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Xem: 1784
Tải: 33

Đăng bởi: vinh841984

Bài giảng bài tập tối ưu hóa

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Xem: 809
Tải: 26

Đăng bởi: lanhuongdang0101

Bài giảng bài tập mô hình toán đủ các dạng

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Xem: 684
Tải: 19

Đăng bởi: hung_can2004

Bài giảng bài tập mô hình toán đủ các dạng 2

📎 Số trang: | Số trang: 4
👁 Xem: 579
Tải: 16

Đăng bởi: ntuan24

Giáo trình quy hoạch tuyến tính

📎 Số trang: | Số trang: 3
👁 Xem: 1023
Tải: 28

Đăng bởi: phongtqt

Bài giảng bài tập mô hình toán đủ các dạng 1

📎 Số trang: | Số trang: 2
👁 Xem: 638
Tải: 18

Đăng bởi: ducminh_hdm

Đề thi mô hình toán kinh tế

📎 Số trang: | Số trang: 1
👁 Xem: 915
Tải: 20

Đăng bởi: tuanmail79

Đề thi tối ưu hóa

📎 Số trang:
👁 Xem: 664
Tải: 23

Đăng bởi: tanghieuccbm

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục