Tìm tài liệu

 

Toán kinh tế

📎 Số trang: | Số trang: 265
👁 Xem: 841
Tải: 22

Đăng bởi: tannguyenninh

Giáo trình toán cao cấp a1 trung tâm phát triển công nghệ thông ...

📎 Số trang: | Số trang: 146
👁 Xem: 231
Tải: 5

Đăng bởi: tanghieuccbm

Phương pháp luận thống kê

📎 Số trang: | Số trang: 105
👁 Xem: 184
Tải: 5

Đăng bởi: sgnvina

Một số vấn đề phương pháp luận thống kê

📎 Số trang: | Số trang: 104
👁 Xem: 424
Tải: 17

Đăng bởi: ducphat_ltd

Lý thuyết cung cầu

📎 Số trang: | Số trang: 96
👁 Xem: 193
Tải: 1

Đăng bởi: lvscceo

Toán kinh tế 1

📎 Số trang: | Số trang: 90
👁 Xem: 569
Tải: 17

Đăng bởi: vietinbank9999

Các bài toán tối ưu trên mạng

📎 Số trang: | Số trang: 90
👁 Xem: 122
Tải: 4

Đăng bởi: thuylinh16

Nhập môn LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN

📎 Số trang: | Số trang: 89
👁 Xem: 546
Tải: 16

Đăng bởi: minute99999

Mô hình phục vụ đám đông

📎 Số trang: | Số trang: 85
👁 Xem: 643
Tải: 19

Đăng bởi: tad_vni

Bài giảng kinh tế lượng 2

📎 Số trang: | Số trang: 80
👁 Xem: 176
Tải: 5

Đăng bởi: nhamthin20121

Bài tập thống kê trong doanh nghiệp

📎 Số trang: | Số trang: 79
👁 Xem: 403
Tải: 21

Đăng bởi: truongthinh4683

Bài giảng Kinh Tế Lượng 3

📎 Số trang: | Số trang: 79
👁 Xem: 300
Tải: 17

Đăng bởi: hoainam0307

Chỉ số 1

📎 Số trang: | Số trang: 76
👁 Xem: 165
Tải: 12

Đăng bởi: indicators

Các tham số thống kê

📎 Số trang: | Số trang: 75
👁 Xem: 188
Tải: 5

Đăng bởi: huuphongbk

Hồi qui và tương quan

📎 Số trang: | Số trang: 72
👁 Xem: 541
Tải: 16

Đăng bởi: anhnpc

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục