Tìm tài liệu

Tieng anh 8

Tieng anh 8

Upload bởi: quynhchilengoc

Mã tài liệu: 322343

Số trang: 191

Định dạng: rar

Dung lượng file: 1,235 Kb

Chuyên mục: Âm nhạc Lớp 6

Info

Sunday August 21st, 2010 Period I.Revision Aim: By the end of lesson, Students will be able to revise some grammatical points in English and to get started with English 8. Teaching aids: Posters.I. Warmer: Brainstorm AuxiliariesModals Verbs of some kinds do did Should can Ordinary verbs go - going -wentII. Revision1. Tensesa. Present simple: (+) S + V/Vs/ Ves (-) S + don`t / doesn’t + V (?) Do/Does +S + Vb. Past simple: (+) S + Ved/ Vpast(-) S + didn`t + V (?) Did + S + V c. Present continuous: (+) S + am/is/ are + Ving (-) S + am/is/are + not + Ving(?) Am/Is/Are + S + Ving d. Past continuous: (+) S + was/ were + Ving (-) S + was/ were + not + Ving .....?(?) Was/ were + S + Ving 2. Verb formsa. Modal + V (bare) (can be applied as the future simple form)b. Let + O + V (bare)c....

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Tieng anh 8
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8
 • Tieng anh 8

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tieng anh 7

Upload: peterlynchvn

📎 Số trang: 162
👁 Lượt xem: 516
Lượt tải: 16

De kiem tra tieng anh 6789

Upload: cafefstock

📎
👁 Lượt xem: 206
Lượt tải: 13

Bồi giỏi Tiếng anh

Upload: trinhvietkyts

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 216
Lượt tải: 7

Thẻ dự thi tiếng anh vòng 25

Upload: vuhuybk

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 228
Lượt tải: 13

Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên ...

Upload: kevin_vo

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 200
Lượt tải: 13

Kết quả thi Olympic Tiếng Anh cấp tỉnh thi ...

Upload: haydenvoianhhp5000

📎
👁 Lượt xem: 184
Lượt tải: 5

A nhac 8

Upload: milkyway1501

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 203
Lượt tải: 8

AN 8 bá

Upload: tuanvip

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 186
Lượt tải: 7

Thê dục 8

Upload: dqthai2007

📎 Số trang: 112
👁 Lượt xem: 267
Lượt tải: 7

Giáo án 8

Upload: daidoibc

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 222
Lượt tải: 4

Giáo án An 8

Upload: d_thuhuyen

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 177
Lượt tải: 10

Anh bdtd quàn thẻ 2

Upload: ltpro0121

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 192
Lượt tải: 5

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tieng anh 8

Upload: quynhchilengoc

📎 Số trang: 191
👁 Lượt xem: 331
Lượt tải: 8

CHUYÊN MỤC

Âm Nhạc Âm nhạc Lớp 6
Tieng anh 8 Sunday August 21st, 2010 Period I.Revision Aim: By the end of lesson, Students will be able to revise some grammatical points in English and to get started with English 8. Teaching aids: Posters.I. Warmer: Brainstorm AuxiliariesModals Verbs of some zip Đăng bởi
5 stars - 322343 reviews
Thông tin tài liệu 191 trang Đăng bởi: quynhchilengoc - 10/02/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 10/02/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tieng anh 8