Tìm tài liệu

Chuong 7 Qua trinh day hoc o truong pho thong va cac phuong phap day hoc Dia li

Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí

Upload bởi: hoangdiem7982

Mã tài liệu: 324918

Số trang: 46

Định dạng: doc

Dung lượng file: 569 Kb

Chuyên mục: Địa Lý

Info

Chương VIIQUÁ TRÌNH DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊA LÍ I. QUÁ TRÌNH DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG Dạy học là hoạt động thống nhất hữu cơ của hai hoạt động dạy và học. Dạy là hoạt động của những người truyền thụ kinh nghiệm xã hội và học là hoạt động của những người hay của cả thế hệ cần lĩnh hội kinh nghiệm xã hội. Sự thống nhất của hai hoạt động này dẫn đến một hệ thống các quan hệ dạy học. Điều kiện bắt buộc phải có để tiến hành hoạt động dạy học là: đối tượng dạy học (ở đây là học sinh) và chương trình môn học. Một lĩnh vực văn hoá dù quan trọng đến đâu đi nữa thì cũng có thể trở thành một môn học khi nó có thể đảm bảo được việc dạy và được cấu tạo sao cho người...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí
 • Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Chương 6 Các thiết bị và phương tiện dạy học ...

Upload: dieptl304

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 753
Lượt tải: 17

Chương 1 Đối tượng nhiệm vụ và phương pháp ...

Upload: nhocxinhhn98

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 216
Lượt tải: 10

Chương 3 Hệ thống tri thức địa lí trong nhà ...

Upload: xuanhung101978

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 228
Lượt tải: 13

Chuẩn chương trình Địa Lí phổ thông

Upload: nguyencanhduy

📎 Số trang: 129
👁 Lượt xem: 562
Lượt tải: 16

Phương pháp dạy học Địa lý

Upload: phuong26ftu

📎 Số trang: 183
👁 Lượt xem: 400
Lượt tải: 17

Chương 8 Việc giảng dạy và chỉ đạo học sinh ...

Upload: phanthao_2509

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 139
Lượt tải: 3

Chương 9 Kiểm tra đánh giá kết quả học tập ...

Upload: apiapi_79

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 165
Lượt tải: 5

Xây dựng bộ sưu tập tư liệu video dạy học ...

Upload: windrunnerT8

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 943
Lượt tải: 19

Chương 5 Những hình thức tổ chức dạy học Địa ...

Upload: ynhu47

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 234
Lượt tải: 9

Chương 2 Môn Địa lí trong nhà trường phổ ...

Upload: trucngothanh

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 182
Lượt tải: 10

Lí luận dạy học địa lí Phần cụ thể

Upload: vfcdlyd

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 653
Lượt tải: 16

Sử dụng phương pháp dạy học dự án có ứng ...

Upload: chungkhoan123

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 200
Lượt tải: 5

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ ...

Upload: hoangdiem7982

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 255
Lượt tải: 1

CHUYÊN MỤC

Cao đẳng, Đại Học Địa Lý
Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí Chương VIIQUÁ TRÌNH DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊA LÍ I. QUÁ TRÌNH DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG Dạy học là hoạt động thống nhất hữu cơ của hai hoạt động dạy và học. Dạy là hoạt động của những người truyền thụ doc Đăng bởi
5 stars - 324918 reviews
Thông tin tài liệu 46 trang Đăng bởi: hoangdiem7982 - 06/06/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 06/06/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chương 7 Qúa trình dạy học ở trường phổ thông và các phương pháp dạy học Địa lí