Tìm tài liệu

Cong nghe 7 tron bo

Công nghệ 7 trọn bộ

Upload bởi: vuongdinhtien

Mã tài liệu: 331418

Số trang: 244

Định dạng: rar

Dung lượng file: 2,031 Kb

Chuyên mục: Công nghệ Lớp 6

Info

Tiết 1Ngày dạy:25/08/2009Lớp: 7c PHẦN 1: TRỒNG TRỌTCHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT BÀI 1+2 VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT. KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNGMỤC TIÊU:Kiến thức:- Nêu được vai trò quan trọng của trồng trọt trong nền kinh tế của nước ta. - Biết được nhiệm vụ của trồng trọt trong giai đoạn hiện nay. - Xác định được những biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt. - Hiểu được đất trồng là gì. - Hiểu được vai trò của đất trồng đối với cây trồng. - Biết được các thành phần của đất trồng.Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng- Quan sát và nhìn nhận vấn đề. - Vận dụng kiến thức vào đời sống thực tiễn.Thái độ:- Coi trọng việc sản xuất trồng trọt. - Có trách nhiệm áp dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng sản lượng và chất lượng sản...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ
 • Công nghệ 7 trọn bộ

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Giáo án Công Nghệ trọn bộ 6 7 8 9

Upload: dunggm

📎
👁 Lượt xem: 276
Lượt tải: 7

Giáo án công nghệ 6 trọn bộ

Upload: su34mk

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 348
Lượt tải: 11

Công nghệ 6 trọn bộ giảm tải

Upload: dt4everlove

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 303
Lượt tải: 2

Công nghệ 6 trọn bộ 1

Upload: boy_dai_gia77

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 274
Lượt tải: 6

Giáo án công nghệ 6 trọn bộ 3 cột

Upload: nguyenthuy

📎
👁 Lượt xem: 504
Lượt tải: 18

Giáo án Công nghệ 6 trọn bộ chuẩn kiến thức ...

Upload: tiensbtr

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 390
Lượt tải: 12

Công nghệ 6 cả năm trọn bộ chuẩn kiến thức ...

Upload: thatcuong

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 282
Lượt tải: 7

Công nghệ 7 1

Upload: thanh_thdt

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 239
Lượt tải: 2

Giáo án Công Nghệ 7

Upload: tongtoankt

📎
👁 Lượt xem: 303
Lượt tải: 11

Giáo án công nghệ 7 mới

Upload: ducphat_ltd

📎 Số trang: 140
👁 Lượt xem: 374
Lượt tải: 3

Công nghệ 6 toàn bộ

Upload: tutan84

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 231
Lượt tải: 2

Công Nghệ 7 Chuẩn KT KN

Upload: thanhdaian

📎 Số trang: 107
👁 Lượt xem: 308
Lượt tải: 12

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Công nghệ 7 trọn bộ

Upload: vuongdinhtien

📎 Số trang: 244
👁 Lượt xem: 431
Lượt tải: 14

CHUYÊN MỤC

Công Nghệ Công nghệ Lớp 6
Công nghệ 7 trọn bộ Tiết 1Ngày dạy:25/08/2009Lớp: 7c PHẦN 1: TRỒNG TRỌTCHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT BÀI 1+2 VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT. KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNGMỤC TIÊU:Kiến thức:- Nêu được vai trò quan trọng của trồng trọt zip Đăng bởi
5 stars - 331418 reviews
Thông tin tài liệu 244 trang Đăng bởi: vuongdinhtien - 26/03/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/03/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Công nghệ 7 trọn bộ