Tìm tài liệu

Tai lieu on thi tnthpt mon dia ly 2010

Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010

Upload bởi: huudien209

Mã tài liệu: 411074

Số trang: 141

Định dạng: doc

Dung lượng file: 1,118 Kb

Chuyên mục: Địa lý Lớp 12

Info

PHẦN I. KIẾN THỨC CƠ BẢNTIẾT : BÀI 1 . VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬPI. Kiến thức trọng tâm:1) Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế-xã hội:a/ Bối cảnh:-Nước ta đi lên từ một nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, lại chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh.-Đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, nền kinh tế rơi vào tình trạng khủng hoảng kéo dài.b/ Diễn biến:- Công cuộc đổi mới manh nha từ 1979, được xác định & đẩy mạnh từ sau 1986. Đổi mới theo 3 xu thế:-Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN.-Tăng cường giao lưu & hợp tác với các nước trên thế giới.c/ Thành tựu đạt được sau Đổi mới: -Thoát ra cuộc khủng hoảng kinh tế, lạm phát được đẩy lùi. -Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao -Cơ cấu kinh tế...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010
 • Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tai lieu on thi tot nghiep 12 mon đia li

Upload: quangnvh

📎 Số trang: 52
👁 Lượt xem: 546
Lượt tải: 17

Tai lieu on tho TNTHPT nam 2010

Upload: hieplc73

📎 Số trang: 65
👁 Lượt xem: 127
Lượt tải: 10

On thi TNTHPT mon Dia Li

Upload: lanhuongdang0101

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 299
Lượt tải: 16

Tai lieu Onthi TN Dia Ly 2010

Upload: simdoanhnhan

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 170
Lượt tải: 4

Ôn thi tnthpt địa ly 12

Upload: minhtruongsc

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 106
Lượt tải: 12

On thi TN Dia Ly nam 2010 day du nhat Theo ...

Upload: longts88

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 315
Lượt tải: 18

Giáo án Ôn TNTHPT Mon Địa Lý

Upload: pkg

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 158
Lượt tải: 11

Tai lieu on thi TN mon Dia li 12 2009 hay

Upload: trieuphu2030_caominh

📎 Số trang: 52
👁 Lượt xem: 152
Lượt tải: 12

Tai Lieu on Thi TN 2009 2010 saved

Upload: vutien82

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 132
Lượt tải: 3

Tài liệu ôn thi TN môn Địa lý 2010

Upload: oleander84

📎 Số trang: 92
👁 Lượt xem: 119
Lượt tải: 8

Tài liệu ôn thi TNTHPT 2011

Upload: hieutranvntran

📎
👁 Lượt xem: 64
Lượt tải: 9

Tai lieu chuyen mon Dia li

Upload: ho_hoang68

📎 Số trang: 86
👁 Lượt xem: 180
Lượt tải: 8

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010

Upload: huudien209

📎 Số trang: 141
👁 Lượt xem: 126
Lượt tải: 14

CHUYÊN MỤC

Địa Lý Địa lý Lớp 12
Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010 PHẦN I. KIẾN THỨC CƠ BẢNTIẾT : BÀI 1 . VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬPI. Kiến thức trọng tâm:1) Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế-xã hội:a/ Bối cảnh:-Nước ta đi lên từ một nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, lại doc Đăng bởi
5 stars - 411074 reviews
Thông tin tài liệu 141 trang Đăng bởi: huudien209 - 23/02/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/02/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tai lieu on thi tnthpt mon đia ly 2010