Tìm tài liệu

Tap huan ve bien soan de kiem tra xay dung thu vien cau hoi va bai tap Dia ly THPT

Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT

Upload bởi: tujthevux

Mã tài liệu: 411656

Số trang: 116

Định dạng: doc

Dung lượng file: 1,539 Kb

Chuyên mục: Địa lý Sưu Tầm

Info

MỤC LỤC TrangPhần thứ nhất: ĐỊNH HƯỚNG CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 1. Định hướng chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá 4 2. Một số nhiệm vụ trong chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá 6Phần thứ hai: BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA I. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra 13Bước 1. Xác định mục tiêu kiểm tra 13Bước 2. Xác định hình thức đề kiểm tra 13Bước 3. Xây dựng ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra) 14Bước 4. Viết đề kiểm tra từ ma trận 34Bước 5. Xây dựng hướng dẫn chấm và biểu điểm 36Bước 6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra 38 II. Ví dụ minh họa 37 Ví dụ 1. Xây dựng ma trận đề kiểm tra học kì I Địa lí 12 (CT Chuẩn) 40 Ví dụ 2. Xây dựng đề kiểm tra học kì I Địa...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT
 • Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra

Upload: linhcu

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 169
Lượt tải: 9

Tài liệu bồi dưỡng biên soạn đề kiểm tra môn ...

Upload: hieu0909_cnc

📎 Số trang: 66
👁 Lượt xem: 148
Lượt tải: 9

Đổi mới kiểm tra kết quả học tập của học ...

Upload: phamvu6251

📎 Số trang: 68
👁 Lượt xem: 76
Lượt tải: 13

Biên soạn Địa lý huyện Định Hóa tỉnh Thái ...

Upload: ttkien81

📎 Số trang: 113
👁 Lượt xem: 159
Lượt tải: 2

Tập huấn GDMT của VVOB tập 2

Upload: khuonghaiminh001

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 206
Lượt tải: 1

Tập huấn GDMT của VVOB tập 3

Upload: mevabe3579

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 133
Lượt tải: 13

Tài liệu tập huấn GVCN THCS

Upload: phuibs

📎
👁 Lượt xem: 117
Lượt tải: 5

Xây dựng mục tiêu học tập

Upload: hongphucdongthap

📎 Số trang: 44
👁 Lượt xem: 199
Lượt tải: 5

Tài liệu tập huấn tổ trưởng chuyên môn THCS

Upload: vietcom85

📎 Số trang: 197
👁 Lượt xem: 204
Lượt tải: 4

Tập huân GDMT của VVOB tập 1

Upload: nhomaingayxua060588

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 77
Lượt tải: 14

Đáp án và đề thi học sinh giỏi tỉnh môn địa ...

Upload: pnhien

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 384
Lượt tải: 17

Phương pháp soạn Bài giảng điện tử

Upload: nghiaminhnguyen

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 202
Lượt tải: 12

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng ...

Upload: tujthevux

📎 Số trang: 116
👁 Lượt xem: 174
Lượt tải: 8

CHUYÊN MỤC

Địa Lý Địa lý Sưu Tầm
Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT MỤC LỤC TrangPhần thứ nhất: ĐỊNH HƯỚNG CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 1. Định hướng chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá 4 2. Một số nhiệm vụ trong chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá 6Phần thứ hai: BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA I. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm doc Đăng bởi
5 stars - 411656 reviews
Thông tin tài liệu 116 trang Đăng bởi: tujthevux - 07/09/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 07/09/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THPT