Tìm tài liệu

Ve ke hoach dao tao sau dai hoc nam 2011 va giai doan 2011 2015

Về kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2011 và giai đoạn 2011 2015

Upload bởi: hoadao8983

Mã tài liệu: 411731

Số trang: 6

Định dạng: doc

Dung lượng file: 74 Kb

Chuyên mục: Địa lý Sưu Tầm

Info

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ________________________ ___________ Số 273 /GDĐT-TC TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2011 Về kế hoạch đào tạo sau đại học năm2011 và giai đoạn 2011 - 2015. Kính gửi : - Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;- Hiệu trưởng trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Sở;- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, Huyện;- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên.Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về Đào tạo, bồi dưỡng công chức và Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính về Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Về kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2011 và giai đoạn 2011 2015
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Về kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2011 và giai đoạn 2011 2015
 • Về kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2011 và giai đoạn 2011 2015
 • Về kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2011 và giai đoạn 2011 2015
 • Về kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2011 và giai đoạn 2011 2015
 • Về kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2011 và giai đoạn 2011 2015
 • Về kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2011 và giai đoạn 2011 2015

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Mô đun đào tạo giáo viên về Học theo góc

Upload: tuyhiep

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 177
Lượt tải: 11

10 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2011

Upload: bondong17

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 119
Lượt tải: 9

10 sự kiện thế giới nổi bật nhất năm 2011

Upload: khoaitayvang

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 150
Lượt tải: 6

Xây dựng và triển khai đào tạo trực tuyến

Upload: bdsdongloi2

📎 Số trang: 352
👁 Lượt xem: 210
Lượt tải: 7

10 sự kiện môi trường Việt Nam nổi bật năm ...

Upload: trantiencuongqc

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 156
Lượt tải: 11

10 sự kiện nổi bật của Việt Nam trong năm ...

Upload: lqthangnvd

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 124
Lượt tải: 3

Lich thi dau Champions league 2011 2012

Upload: ho_hoang68

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 249
Lượt tải: 7

Kế hoạch chủ nhiệm

Upload: vuhoang1289

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 219
Lượt tải: 12

Lich thi đấu mau bong 2011 2012 cua MAN UTD

Upload: demthuc2004-02

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 151
Lượt tải: 9

Biểu mẫu kế hoạch khối

Upload: khuatdung1985

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 137
Lượt tải: 7

Kế hoạch củ nhiệm hay lắm

Upload: xxxcltrumserverxxx

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 150
Lượt tải: 8

Danh sach cua thu cua Man UTD mua bong 2011 ...

Upload: Tiendungbn019

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 146
Lượt tải: 14

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Về kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2011 và ...

Upload: hoadao8983

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 143
Lượt tải: 6

CHUYÊN MỤC

Địa Lý Địa lý Sưu Tầm
Về kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2011 và giai đoạn 2011 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ________________________ ___________ Số 273 /GDĐT-TC TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2011 Về kế hoạch đào tạo sau đại doc Đăng bởi
5 stars - 411731 reviews
Thông tin tài liệu 6 trang Đăng bởi: hoadao8983 - 13/11/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 13/11/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Về kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2011 và giai đoạn 2011 2015