Tìm tài liệu

Mau xin sua chua thiet bi

Mẫu xin sữa chữa thiết bị

Upload bởi: tiensitinhyeu_vnboy

Mã tài liệu: 408253

Số trang: 0

Định dạng: xls

Dung lượng file: 37 Kb

Chuyên mục: Hướng nghiệp Tham Khảo

Info

PHÒNG GD & ĐT CHỢ MỚI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đơn vị: Trường THCS Mỹ Hiệp Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện thoại: GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Kính gửi: - BAN GIÁM HIỆU - PHÒNG KẾ TOÁN-TÀI VỤ Kính đề nghị BGH cho kiểm tra và sửa chữa các thiết bị theo danh mục sau để phục vụ công tác của đơn vị TT Tên thiết bị và chỉ tiêu KT chính Đơn vị tính Số lượng Mã Thiết bị Nước S/X Ngày nhập Đơn giá(Đ) Thành tiền(Đ) Tình trạng Nguồn tiền1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60...

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Mẫu báo cáo thiết bị cả năm

Upload: tranngocsinh

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 97
Lượt tải: 10

Mẫu đề nghị thanh lý thiết bị

Upload: vthiep

📎
👁 Lượt xem: 199
Lượt tải: 11

Mẫu biên bản kiểm tra thiết bị 2011

Upload: tnam911

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 182
Lượt tải: 4

Mẫu sổ sử dụng thiết bị giáo dục

Upload: holeanh37

📎
👁 Lượt xem: 1520
Lượt tải: 17

Mẫu sổ thiết bị đang lưu hành tháng 4 2010

Upload: lolemcongchua_17

📎
👁 Lượt xem: 123
Lượt tải: 2

Mẫu Sổ thiết bị lưu trữ trên máy tính

Upload: anhdungbvna

📎
👁 Lượt xem: 144
Lượt tải: 7

Mẫu kiểm kê Thiết bị năm học 2011 2012

Upload: italianoqhung

📎
👁 Lượt xem: 103
Lượt tải: 14

Mẫu Báo cáo Thiết bị HKI báo cáo về phòng GD

Upload: thuycx2001

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 124
Lượt tải: 2

Các biểu mẫu báo cáo Thư viện thiết bị cuối ...

Upload: casierlove

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 2767
Lượt tải: 17

Báo cáo thiết bị cuối năm 2009 2010

Upload: toipv

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 169
Lượt tải: 8

Một số văn bản liên quan đến thiết bị

Upload: dangquangvinh1

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 106
Lượt tải: 5

THCS Mỹ hiệp báo cáo thiết bị HKI 2010 2011

Upload: hungvuong62001

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 143
Lượt tải: 12

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Mẫu xin sữa chữa thiết bị

Upload: tiensitinhyeu_vnboy

📎 Số trang: 0
👁 Lượt xem: 128
Lượt tải: 8

CHUYÊN MỤC

Giáo dục hướng nghiệp Hướng nghiệp Tham Khảo
Mẫu xin sữa chữa thiết bị PHÒNG GD & ĐT CHỢ MỚI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đơn vị: Trường THCS Mỹ Hiệp Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện thoại: GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Kính gửi: - BAN GIÁM HIỆU - PHÒNG KẾ TOÁN-TÀI VỤ Kính đề nghị BGH cho kiểm tra và sửa chữa other Đăng bởi
5 stars - 408253 reviews
Thông tin tài liệu 0 trang Đăng bởi: tiensitinhyeu_vnboy - 27/08/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/08/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Mẫu xin sữa chữa thiết bị