Tìm tài liệu

Thi truong chung khoan

Thị trường chứng khoán

Upload bởi: minhnv641

Mã tài liệu: 408452

Số trang: 301

Định dạng: rar

Dung lượng file: 1,756 Kb

Chuyên mục: Hướng nghiệp Tham Khảo

Info

KIẾN THỨC VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNTP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 8 NĂM 2006 NỘI DUNG QUAN TRỌNG --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giải thích thuật ngữ: Chứng khoán? Môi giới? Đầu tư:Nghị định 48/1998/NĐ-CP ngày 11-7-98 đã dành nguyên cả Điều 2, Chương I để giải thích các thuật ngữ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau : 1. Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán bao gồm : a. Cổ phiếu ; b. Trái phiếu ; c. Chứng chỉ quỹ đầu tư ; d. Các loại chứng khoán khác. 2. Phát hành chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán có thể chuyển nhượng được theo các điều...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Thị trường chứng khoán
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường chứng khoán

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Trường hoc thân thiện

Upload: yeuemsuotdoi_2h

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 215
Lượt tải: 3

Môi trường học tập

Upload: hh2hearts

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 145
Lượt tải: 8

QĐ chuẩn hiệu trưởng trường TH

Upload: bdsan1

📎
👁 Lượt xem: 212
Lượt tải: 2

Điều lệ trường trung học

Upload: song_doi16

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 221
Lượt tải: 10

SKKN Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn

Upload: bondong50

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 180
Lượt tải: 4

Graphing Calculator 3D vẽ đồ thị 3d

Upload: Ha_vietnguyen

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 422
Lượt tải: 17

Thanh tra toàn diện nhà trường

Upload: methangs

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 159
Lượt tải: 4

Xây dựng trường học thân thiện

Upload: mattroido803

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 294
Lượt tải: 4

Logo trường THCS Đông Hưng A 3

Upload: juselinh

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 182
Lượt tải: 2

Nội quy Giáo viên trong trường

Upload: brown_eyes2406

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 277
Lượt tải: 14

KH môi trường PQ X S Đ

Upload: biquang_2006

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 178
Lượt tải: 13

Điểm chuẩn một sô trường ĐH CD măn 2009

Upload: thanglt12009

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 155
Lượt tải: 9

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thị trường chứng khoán

Upload: minhnv641

📎 Số trang: 301
👁 Lượt xem: 330
Lượt tải: 7

CHUYÊN MỤC

Giáo dục hướng nghiệp Hướng nghiệp Tham Khảo
Thị trường chứng khoán KIẾN THỨC VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNTP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 8 NĂM 2006 NỘI DUNG QUAN TRỌNG --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zip Đăng bởi
5 stars - 408452 reviews
Thông tin tài liệu 301 trang Đăng bởi: minhnv641 - 30/12/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/12/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thị trường chứng khoán