Tìm tài liệu

Tap Giao an Hoa hoc 10CB nam hoc 2011 2012 co ghi chi tiet giam tai cho tung bai theo Bo GD moi ban hanh

Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành

Upload bởi: longthanhvu511

Mã tài liệu: 388628

Số trang: 202

Định dạng: rar

Dung lượng file: 31,218 Kb

Chuyên mục: Hóa học Lớp 10

Info

HỌC KỲ I ( NĂM HỌC 2011 -2012)Nội dung giảm tải Hóa 10 của bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng trong năm học 2011-2012.TTChương BàiTrangNội dung điều chỉnhHướng dẫn thực hiện2Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn18+938 - 42Sự biến đổi tuần hoànDạy gộp 02 bài và không hạn chế số tiết3Liên kết hóa học21258Mục III. Tinh thể ionKhông dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm31469Bài “Tinh thể nguyên tử và…”Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập.41675Bảng 10. So sánh tinh thể…Không dạy76Bài tập 6Không yêu cầu HS làm 5Nhóm Halogen525110Mục 3 + 4: Ứng dụng – Sản xuấtKhông dạy, phần này đã có ở trang 117 – bài 27 – Luyện tập). GV hướng dẫn HS tự đọc thêm về Ứng dụng.111Mục 3 + 4: Ứng dụng – Sản xuất113Mục 3 + 4: Ứng dụng – Sản xuất6Oxi - Lưu huỳnh630129Mục II.2. Ảnh hưởng của …Không...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành
 • Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tập giáo án Hóa học 10CB có chỉnh sửa và bổ ...

Upload: bondong28

📎 Số trang: 199
👁 Lượt xem: 215
Lượt tải: 10

Giáo án Hóa học 10 chuẩn mới chi tiết

Upload: ndmanh

📎 Số trang: 114
👁 Lượt xem: 169
Lượt tải: 13

Giáo án Hóa học 10 chuẩn mới 2012

Upload: vnh44

📎 Số trang: 114
👁 Lượt xem: 167
Lượt tải: 8

Hóa học 10 cả năm 2011 2012

Upload: thinhbxvib

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 133
Lượt tải: 2

Đáp án hóa học lớp 10 học kỳ 2 năm học 2011 ...

Upload: pgas68

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 133
Lượt tải: 11

Giáo án hóa học 10 chuẩn kiến thức năm 2011

Upload: decorate2704

📎 Số trang: 113
👁 Lượt xem: 359
Lượt tải: 16

Giáo án hóa học 10 Chuyên ban

Upload: fatty_killer

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 128
Lượt tải: 5

Tập giáo án hóa học 10b

Upload: vudangbinh

📎 Số trang: 150
👁 Lượt xem: 108
Lượt tải: 8

Các khái niệm hóa học cơ bản ràng cho học ...

Upload: tuyetroisamac49

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 159
Lượt tải: 12

Chuẩn KT KN Hóa 10NC của Bộ GD ĐT ban hành

Upload: wind22005

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 119
Lượt tải: 10

Giáo án phụ đạo hóa 10CB

Upload: duongbanana08

📎 Số trang: 72
👁 Lượt xem: 235
Lượt tải: 5

Giáo án hóa học 10 Chuyên ban tiếp

Upload: chienthangdbp90

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 181
Lượt tải: 7

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 ...

Upload: longthanhvu511

📎 Số trang: 202
👁 Lượt xem: 615
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Hóa Học Hóa học Lớp 10
Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành HỌC KỲ I ( NĂM HỌC 2011 -2012)Nội dung giảm tải Hóa 10 của bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng trong năm học 2011-2012.TTChương BàiTrangNội dung điều chỉnhHướng dẫn thực hiện2Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn18+938 zip Đăng bởi
5 stars - 388628 reviews
Thông tin tài liệu 202 trang Đăng bởi: longthanhvu511 - 26/06/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tập Giáo án Hóa học 10CB năm học 2011 2012 có ghi chi tiết giảm tải cho từng bài theo Bộ GD mới ban hành