Tìm tài liệu

1000 bai tap ve CO2 va SO2

1000 bai tap ve CO2 và SO2

Upload bởi: nmc2002us

Mã tài liệu: 388848

Số trang: 326

Định dạng: doc

Dung lượng file: 1,185 Kb

Chuyên mục: Hóa học Lớp 11

Info

BÀI TẬP 1Hấp thụ 30.49 lít khí CO2 đo ở đktc vào 2073.156 gam dung dịch KOH 13.56 %. Hãy xác định muối sinh ra và khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;K=39;H=1)BÀI GIẢI Số mol CO2 = 30.49/22.4 = 1.361(mol) Số mol KOH =2073.156x13.56 /( 56 x 100 ) = 5.02(mol) Số mol KOH/Số mol CO2 = 3.688 >= 2 =>Có 1 muối sinh ra là : K2CO3 2KOH + CO2 = K2CO3 + H2O Ta có : Số mol K2CO3 = số mol CO2 = 1.361(mol) Khối lượng muối K2CO3 = 1.361x138 = 187.818(gam)BÀI TẬP 2Hấp thụ 12.947 lít khí CO2 đo ở dktc vào 358.187 gam dung dịch NaOH 26.69 %. Hãy xác định muối sinh ra và khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1)BÀI GIẢI Số mol CO2 = 12.947/22.4 = 0.578(mol) Số mol NaOH =358.187x26.69 /( 40 x 100 ) = 2.39(mol) Số mol NaOH/Số mol CO2 = 4.135 >= 2 =>Có 1 muối sinh...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2
 • 1000 bai tap ve CO2 và SO2

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Bài tập về dung dịch kiềm CO2 SO2 H3PO4

Upload: thanhbero25

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 130
Lượt tải: 10

BTTN phản ứng giữa CO2 hoặc SO2 với dd kiềm

Upload: lephuonglyibst

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 307
Lượt tải: 17

Bai tap ve benzen

Upload: tdphuongnguyen

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 153
Lượt tải: 12

Bai tap ve hidrocacbon thom cuc hay

Upload: namtran_cm

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 461
Lượt tải: 16

Bai tap ve tong so hạt

Upload: dt4everlove

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 165
Lượt tải: 7

Bai tap ve axit bazo tong hop

Upload: anhtuanarc

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 139
Lượt tải: 6

Cau hoi va bai tap ve Su dien ly

Upload: anhvuong

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 236
Lượt tải: 5

Cac dang bai tap ve photpho va hop chat

Upload: vietdung90nb

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 150
Lượt tải: 12

Cac bai tap ve hidrocacbon de dai hoc 2012

Upload: nhatthanh

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 175
Lượt tải: 9

Bai tap tong hop ve HC no nang cao

Upload: hieu0909_cnc

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 402
Lượt tải: 16

Bai tap on tap kỳ II

Upload: kit_ti01

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 224
Lượt tải: 12

Bai tap tu chon

Upload: tongdieulinh88

📎 Số trang: 122
👁 Lượt xem: 184
Lượt tải: 8

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

1000 bai tap ve CO2 và SO2

Upload: nmc2002us

📎 Số trang: 326
👁 Lượt xem: 804
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Hóa Học Hóa học Lớp 11
1000 bai tap ve CO2 và SO2 BÀI TẬP 1Hấp thụ 30.49 lít khí CO2 đo ở đktc vào 2073.156 gam dung dịch KOH 13.56 %. Hãy xác định muối sinh ra và khối lượng muối sinh ra ?(Cho C=12;O=16;K=39;H=1)BÀI GIẢI Số mol CO2 = 30.49/22.4 = 1.361(mol) Số mol KOH =2073.156x13.56 /( 56 x 100 ) doc Đăng bởi
5 stars - 388848 reviews
Thông tin tài liệu 326 trang Đăng bởi: nmc2002us - 12/09/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 12/09/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: 1000 bai tap ve CO2 và SO2