Tìm tài liệu

Tap Giao an Hoa hoc 11 co ban

Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản

Upload bởi: tranminh_dung0102

Mã tài liệu: 390913

Số trang: 265

Định dạng: doc

Dung lượng file: 17,275 Kb

Chuyên mục: Hóa học Lớp 11

Info

(Nội dung hoàn chỉnh và đã chỉnh sửa lần 1)Chương trình: 2 tiết / tuần x 35 tuần = 70 tiết/ năm( CẢ NĂM = 41 LÝ THUYẾT + 12 LUYỆN TẬP + 6 THỰC HÀNH + 5 ÔN TẬP + 6 KIỂM TRA = 70 TIẾT TRONG ĐÓ: ÔN TẬP ĐẦU NĂM + ÔN HKÌ 1 + ÔN CUỐI NĂM = 5 TIẾT, 6 TIẾT KIỂM TRA TRONG CẢ 2HK)ÔN TẬP ĐẦU NĂM (1) Tuần Tiết Người soạn Ngày soạn Ngày lên lớpDạy lớp11 (1/2) 06 / 8/200 / 9/200811(Ch/tr chuẩn)I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC.1. Kiến thức: - Ôn tập lí thuyết hoá học về nguyên tử, liên kết hoá học, định luật tuần hoàn, phản ứng oxi hoá – khử, tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học. - Hệ thống tính chất vật lí, hoá học của các đơn chất và hợp chất của các nguyên tố trong nhóm halogen, oxi – lưu huỳnh. - Vận...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
 • Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Giáo án hóa học lớp 11 cơ bản

Upload: tubiendong2006

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 354
Lượt tải: 17

Giáo án cơ bản hóa 11

Upload: luunhatanh

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 147
Lượt tải: 12

Giáo án hóa lớp 11 Cơ bản

Upload: truongnguyen

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 178
Lượt tải: 12

Giáo án hóa học 11 bản full

Upload: dukichlang

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 160
Lượt tải: 16

Ôn tập Hóa Học lớp 11 cơ bản học kì II

Upload: nmnguyet11

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 162
Lượt tải: 15

Giáo án cơ bản và tự chọn Hóa 11

Upload: nnguyenvan39

📎
👁 Lượt xem: 208
Lượt tải: 2

Ôn tập hki hóa 11 cơ bản

Upload: vaohe_donnang

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 124
Lượt tải: 2

Giáo án hoá 11 cơ bản mới

Upload: haivxc123

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 174
Lượt tải: 12

Đề cương ôn tập hóa 11 cơ bản

Upload: vnisnc117

📎
👁 Lượt xem: 188
Lượt tải: 11

Giáo án hóa học lớp 11 chuyên ban

Upload: indicators

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 244
Lượt tải: 4

Giáo án hóa học 11 1

Upload: bepomptit

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 140
Lượt tải: 13

Giáo án hóa học lớp 11

Upload: quynhabc987

📎
👁 Lượt xem: 197
Lượt tải: 3

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản

Upload: tranminh_dung0102

📎 Số trang: 265
👁 Lượt xem: 590
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Hóa Học Hóa học Lớp 11
Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản (Nội dung hoàn chỉnh và đã chỉnh sửa lần 1)Chương trình: 2 tiết / tuần x 35 tuần = 70 tiết/ năm( CẢ NĂM = 41 LÝ THUYẾT + 12 LUYỆN TẬP + 6 THỰC HÀNH + 5 ÔN TẬP + 6 KIỂM TRA = 70 TIẾT TRONG ĐÓ: ÔN TẬP ĐẦU NĂM + ÔN HKÌ 1 + ÔN CUỐI NĂM = 5 TIẾT, 6 doc Đăng bởi
5 stars - 390913 reviews
Thông tin tài liệu 265 trang Đăng bởi: tranminh_dung0102 - 09/10/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 09/10/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản